Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ ΚΑΙ Ο ΜΥΘΟΣ

Αναμφισβήτητα η βασίλισσα είναι η πρώτη πηγή ζωής, υγείας, καί παραγωγικότητας ενός σμήνους.Μέ τήν παρουσία καί μόνον μιάς νέας βασίλισσας,μπαίνει σέ κίνηση τό μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής ζωής σ'ένα σμήνος,έτσι έχουμε στό χέρι μας τήν δύναμη τής ανανέωσης τών σμηνών διαρκώς,καί τό μυστικό νά κρατάμε τά σμήνη παραγωγικά, στό μέγιστο.Οταν στό μυιαλό μας υπάρχει σκέψη υψηλής παραγωγής,τότε γιά τήν εισαγωγή βασιλισσών θά πρέπει νά βασιζόμαστε σέ αξιόπιστες μεθόδους,που είναι ένα θέμα ζωτικής σημασίας στήν σύγχρονη μελισσοκομία.Πολές φορές έχουμε τήν δυνατότητα νά δούμε αντιδράσεις από ορισμένες ράτσες μελισσών που διασταυρώσαμε,καί δέν υπάρχει πείρα.
Εδώ θέτουμε ένα ερώτημα:είναι όντος αυτό που επικρατεί,ότι δηλαδή,η αποδοχή μιάς βασίλισσας εξαρτάται από τήν" μυρωδιά τού σμήνους",ή "από τον τρόπο συμπεριφοράς της βασίλισσας"?
Μία πεπειραμένη βασίλισσα,αυτή πού γενάει αυγά γιά ένα χρονικό διάστημα,έχει χάσει τήν νευρικότητά της καί συμπεριφέρεται φυσιολογικά καί σταθερά.Οταν βρίσκεται σ'αυτό τό στάδιο,η αποδοχή της είναι δεδομένη,ανεξάρτητα από τά προστατευτικά μέτρα πού πολλοί πιστεύουν καί θεωρούν απαραίτητα.Μυρωδιά,ή "άρωμα κυψέλης"(άν υπάρχει τέτοιο πράγμα)-πού πολύ αμφιβάλω-δέν παίζει κανέναν ρόλο στήν αποδοχή μιάς βασίλισσας.Η αποδοχή της εξαρτάται από τήν συμπεριφορά της καί τήν κατάστασή της κατά τήν στιγμή τής απελευθέρωσής της,καί αυτός είναι αποκλειστικά ο λόγος αποδοχής της, ή μή αποδοχής.
Eίναι δύσκολο νά αναφερθεί κανείς εκτεταμένα σέ ενδιαφέρουσες θεωρητικές υποθέσεις καί ανησυχίες,εδώ αναφέρομαι μόνον σέ υποθέσεις πρακτικού ενδιαφέροντος,όπου επιβεβαιώνονται στά βιβλία τού μοναχού Adam μέ 70 χρόνια πείρα.Πρέπει νά αναφέρω ότι οι δύο όροι που συχνά ακούγονται "μυρωδιά σμήννους"καί "μυρωδιά κυψέλης"είναι ένα καί τό αυτό.Πολοί έξοχοι ερευνητές έρχονται πού καί πού νά αναφέρουν ότι βρήκαν τήν αιτία τής "μυρωδιάς μελισσοσμηνών",καί φυσικά δέν βρήκαν καμία επιβεβαίωση από κανέναν μέ πρακτική πείρα.Πρέπει νά επιβεβαιώσω ότι,δέν υπάρχουν θετικές αποδείξεις περί "μυρωδιάς σμήνους".Εάν υπάρχει σέ κάποια μορφή,θά είναι γενετικός παράγων,πλήν όμως κι άν υπάρχει κάτι τέτοιο, η "μυρωδιά σμήνους",δέ ευθύνεται γιά τήν απόρριψη μιάς βασίλισσας.
Από την άλλη,"μυρωδιά κυψέλης",βασισμένη σέ παράγοντες συνδιασμού οσμών,όπως πλαισίων,μελιού,γύρης πρόπολης κλπ, είναι αναπόφευκτο εκ φύσεως.Αλλά διαφορά οσμής μεταξύ κυψελών,στό ίδιο σημείο καί στό ίδιο περιβάλλον,είναι κάπως απίθανο νά υπάρχει,αλλά καί άν υπάρχει,δέν μπορεί νά έχει σχέση μέ αποδοχή ή μή τής βασίλισσας.Τό γνωρίζουμε θετικά ότι, δέν υπαρχει καμία σχέση!!.
H πείρα επιβεβαιώνει ότι,η αποδοχή μιάς βασίλισσας εξαρτάται από τήν συμπεριφορά της κατά τήν στιγμή πού θά ελευθερωθεί,καί η συμπεριφορά εξαρτάται από τήν κατάσταση πού βρίσκεται κατά τήν απελευθέρωσή της.
Μία παρθένα βασίλισσα, μόλις γονιμοποιημένη,κατά κανόνα είναι νευρική καί φοβάται εύκολα.Η παραμικρή ενόχληση,ένα ψιλοάνοιγμα τής κυψέλης,μπορεί νά βάλλει τήν ζωή της σέ κίνδυνο.Μέσα σέ δύο εβδομάδες αφ'ότου αρχίσει νά γενάει,η συμπεριφορά της αλλάζει,οι κινήσεις γίνονται σταθερές και αποφασιστικές.Από τήν στιγμή πού θά έχει γύρω της, δική της γενιά μέλισσες,δηλαδή μετά από 4-5 εβδομάδες,τότε θά έχει φθάσει στό πρώτο στάδιο ωρίμανσης.
Εχω χρησιμοποιήσει τόν συμβατικό όρο "εισαγωγή "βασίλισσας, αλλά στήν πραγματικότητα η διαδικασία είναι "αλλαγή "ή "αντικατάσταση" μιάς βασίλισσας μέ μία άλλη.Δέ υπάρχει τίποτε προκαταρτικό όπως,
"νά τό συνηθίσει",ή "νά πάρει τήν μυρωδιά τού σμήνους", πριν μιά βασίλισσα ελευθερωθεί.Μία αντικαταστάτρια βασίλισσα,αμέσως θά αναλάβει τά καθήκοντά της ,ανεξάρτητα τού ότι βρίσκεται σέ νέο περιβάλλον,όπως ακριβώς θά γύριζε μία μέλισσα στήν κυψέλη μεταφέροντας νέκταρ ,γύρη, καί μπαίνοντας σέ άλλη κυψέλη,θά συμπεριφερόταν σάν νά βρισκόταν στήν δική της.Τήν αντικαταστάτρια βασίλισσα τήν δέχονται σαν μάνα τού σμήνους,καί μόνον γιά τήν υπεροχή της,τήν κατάστασή της, καί την συμπεριφορά της.
Πρέπει νά γίνει καθαρά κατανοητό ότι: Βασίλισσες πού δέν βρίσκονται σέ κατάσταση γένας,όπως αυτές πού φθάνουν μέ τό ταχυδρομείο,δέν μπορεί νά δωθούν αμέσως σέ κυψέλες.Εισάγουμε πρώτα αυτές τίς βασίλισσες σέ μικρά σμήνη από τίναγμα νέων μελισσών,τοποθετόντας τα 24 ώρες σέ σκοτεινό μέρος(περίοδο προσαρμογής)πριν τίς απελευθερώσουμε.Οταν ξεκινήσουν τήν γένα, τότε μπορούν νά μεταφερθούν χωρίς φοβο σέ κυψέλες μέ μεγάλα σμήνη.
Δέν μπορεί νά φύγει από τό μυιαλό μου ότι,παγκοσμίως χάνεται μεγάλος αριθμός αξιόλογων βασιλισσών μέ τούς κοινούς τρόπους καί μεθόδους εισαγωγής τους σέ σμήνη.Χωρίς νά παραλείψω τό γεγονός ότι, μέ την εισαγωγή μιάς βασίλισσας σ'ένα σμήνος μπορεί νά τήν τραυματίσουν άσχημα, καί τά ίδια τά μελισια κάνουν αντικατάστασή της χωρίς πολλές φορές νά τό γνωρίζει ο μελισσοκόμος,εκτός κιάν ήταν σημαδεμένη.Πολλές φορές επίσης οι βασίλισσες κατά τήν εισαγωγή τους τραυματίζονται χωρίς καθόλου νά φανεί,χωρίς σημάδια κακοποίησης.
Τα σμήνη αυτά αδυνατούν νά αναπτυχτούν καί νά φθάσουν στά επιθυμητά όρια παραγωγής.Αυτές οι βασίλισες καθιστούν σμήνη χωρίς καμία αξία,καί δημιουργούν ατελείωτα προβλήματα στόν μελισσοκόμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: