Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ Dr EMOTO


Masaru Emoto's Rice Experiment

http://higherperspective.com/2014/01/scientific-proof-thoughts-intentions-can-alter-physical-world-around-us.htm

Ενδιαφέρον Youtube video....
Σέ 3 δοχεία τοποθετεί ρύζι καί νερό.Τό πρώτο δοχείο τό ευχαριστεί γιά ένα μήνα,τό δεύτερο
τό βρίζει, καί τό τρίτο δέ τού δίνει σημασία.Τά αποτελέσματα φαίνονται στό βίντεο..
Οταν ο Dr.Emoto ευχαριστεί τό ρύζι καί δέν μουχλιάζει, δίνοντας θετική ενέργεια στό περιβάλλον του, μεγαλώνει παιδιά κατά τόν ίδιο τρόπο επίσης μέ επιτυχία προσφέροντας καί σ'αυτά θετική ενέργεια, μήπως πρέπει νά εφαρμοστεί καί στήν μελισσοκομία γιά θετικά αποτελέσματα???Εδώ γεννάται ερώτημα!!!

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

ΠΟΛΩΝΕΖΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΡΡΟΑ
"Μέ χυμο Λεμονιού"!!!!!!!!!
ΗΡΘΕ ΚΑΙ Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ....


ptakdominik:
Hi!

I'm beekeeper from Poland.
"Bee Vital Hive Clean" is popular in my country.
Paper in bottom board after using BVHC in my opinion is similar to paper after application lemon juice+sugar.
I observed it also activates the cleaning instinct of the bees.


lemon juice+sugar
0,5 litre natural lemon juice + 0.5 litre sugar syrup (1:1) = 1 litre mixture
application: dribbling 50ml per hive (one box)
varroa drop week after application
I made 2.11 (no brood) experiment with lemon juice and control efficiency 9.11 with amitraz  fumigation.
Efficiency more 90%.

My experiment:

 varroa drop
                                      Hive1 (buckfast)       Hive2(carnica)
 lemon juice mixture

2.11                                 6                        2
3.11                               28                       22
4.11                               20                       16
5.11                               13                         8
6.11                                 8                         2
7.11                                 5                         1
8.11                                 3                         1
9.11                                 1                         0
suma                               84                      52

amitraz control
10.11                              12                       4

total drop                        96                        56
efficiency                  84/96=88%           52/56=93%
mean efficiency                           90.5%

Lemon Juice Mixture:
0,5l natural lemon juice +0,5l sugar syrup 50%= 1litre mixture per 20 hives, application dribbling method 50ml per hive (one box dadant-blatt) or 5ml per comb, mixture must be lukewarm and fresh
Now we (I and my friends in Poland) made big experiment with lemon juice (more 100 colonies), control in december dribbling oxalic acid.

I think, this is very simply, not harmful to bees, ecological method and also surprisingly effective.
In my opinion it work not only chemical ,it also activates the cleaning instinct of the bees.
In next year I will made multiple application lemon juice for yearlong controlling varroa.

best regards
DominikΤετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Της προηγούμενης
ανάρτησης

Dadant System of
Beekeeping
BY
C. P. DADANT

ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ

 Οπως αναδείξαμε στά προηγούμενα κεφάλαια, είμαστε  πλέον απολύτως σίγουροι οτι,οι μικρές κυψέλες παράγουν λιγώτερους πληθυσμούς από τίς μεγάλες κυψέλες, καί τούτο διότι, δέν επιτρέπουν τήν πλήρη ανάπτυξη τής γέννας μιάς βασίλισσας.Αυτό όμως δέν είναι όλο.
 Οι μικρές κυψέλες(μικρός χώρος) δημιουργούν μεγάλη τάση σμηνουργίας.Οι μικρές κυψέλες περιέχουν μικρές ποσότητες μελιού
γιά τόν χειμώνα,έχοντας δέ μικρότερους πληθυσμούς, η μελισσόσφαιρα είναι μικρότερη,θέτοντας έτσι, σέ μεγαλύτερο κίνδυνο τό σμήνος γιά ξεχειμώνιασμα.Οι μικρές κυψέλες, δέν δίνουν τήν δυνατότητα στόν μελισσοκόμο νά αξιολογήσει σωστά μία παραγωγική βασίλισσα, όταν αυτός επιθυμεί νά διαλέξει τήν καλύτερη, γιά αναπαραγωγή, λόγω περιορισμένου χώρου. Επίσης οι μικρές κυψέλες
παράγουν περισσότερες αλλά ποιό ελαφρές σμηνουργίες(μικρά σμήνη), σέ σχέση μέ τίς μεγαλύτερες κυψέλες.Χρειάζονται διαφράγματα βασιλισσών πάνω από τόν γονοθάλαμο, γιά τήν απομόνωση τών βασιλισσών από τόν μελιτοθάλαμο. Οι μικρές κυψέλες
έχουν μικρότερη βάση στήριξης από τίς μεγάλες, όπως καί γιά τήν παραγωγή μελιού πρέπει νά τοποθετηθούν πατώματα, πού θά πεί ύψος,δηλαδή, γιά νά φθάσει τό νέκταρ ψηλά χρειάζεται νά περάσει από στάδια μεταφοράς (σκάλας μελισσών),καθυστέρηση παραγωγής, ίσως δέ καί η εξάτμιση τού μελιού γιά ωρίμανση, νά γίνεται ποιό δύσκολα στίς μικρέςπαρά στίς μεγάλες κυψέλες.
 Είναι αλήθεια ότι, οι μικρές κυψέλες κοστίζουν φθηνότερα από τίς μεγάλες,πλήν όμως, συνήθως χρειάζονται τήν τοποθέτηση πατωμάτων, μέ τήν πιθανότητα σμηνουργίας τού σμήνους, καί τήν αγορά κάποιου αριθμού από αυτά γιά τίς ανάγκες τού μελισσοκομείου, οπότε η οικονομία είναι μικρόρερη από όσο φαίνεται.
Οι μικρές κυψέλες έχουν ευκολία στήν μετακίνησή τους, όπως καί ποιό εύκολα διαχειρίσιμες από γυναίκες γιά τόν  πολλαπλασιασμό σμηνών.
Από κατασκευαστικής πλευράς, η κοντή κυψέλη φτιάχνεται ποιό εύκολα,
χρησιμοποιώντας μία πλατιά σανίδα, σέ αντίθεση μέ τήν  βαθυά κυψέλη
πού θά χρειαστεί νά ενωθούν σανίδες μεταξί τους γιά τό απαιτούμενο πλάτος, καί τά εργοστάσια κατάσκευής αποφεύγουν χρονοβόρες διαδικασίες, βάζοντας κάτω τήν ανταγωνιστικότητα. Οι κυψέλες  Langstroth  κατασκευάζονται από ξυλεία 10 ιντσες φάρδος (περίπου 25 εκ.) ενώ οι Quinby-Dadant από 12 ιντσες(30,2 εκ) φάρδος(ενωμένη).
Τά τελευταία  χρόνια γιά χάρη οικονομίας, κατασκευάστηκαν γονοθάλαμοι, μέ 2 κοντά πατώματα,αντί γιά ένα βαθύ,χρησιμοποιώντας έτσι μικρού πλάτους ξυλεία γιά τήν ικανοποίηση ορισμένων εργοστασίων, μικρού κατασκευαστικού  κόστους. Τό αναφέρουμε γιά τήν ασκηση κριτικής από ορισμένους  κατασκευαστές.
Πολοί άνθρωποι, ιδοκτήτες σμηνών,( αντί μελισσοκόμων),νομίζουν ότι οι μέλισσές τους δέν τά πάνε καλά εάν δέν σμηνουργήσουν.
Γι αυτούς η μικρή κυψέλη είναι τό θαύμα, διότι οι αφεσμοί είναι πάρα πολοί.Οι επαγγελματίες μελισσοκόμοι τό βλέπουν μέ άλλο μάτι.
 H μεγαλύτερη υπεροχή τής μικρής κυψέλης,στό μυαλό πολλών ανθρώπων, είναι η χαμηλή τιμή.Τί μπορούμε όμως νά πούμε γιά κάποιον αγρότη, πού κατασκευάζει αποθήκη μικρότερη απ'όσο θα χρειασθεί, γιά νά εξυπηρετήσει τίς ανάγκες του,στέγασης ζώων καί
τροφών? Οπως τό έθεσε καί ο Mr Langstroth : "Βάζοντας ένα μεγάλο σμήνος μελισσών σέ μία μικρή κυψέλη, είναι σάν νά τοποθετούνται δύο δυνατά άλλογα νά τραβήξουν ένα μικρό καρότσι, ή νά χρησιμοποιήται ένας μεγάλος καταράκτης νερού,γιά νά γυρίσει μιά μικρή φτερωτή νερόμυλου". Αυτές είναι οι ιδιότητες, καί οι περιορισμοί ενός μικρού γονοθαλάμου.
Από την εμπειρία που αναφέρεται παραπάνω, ο συγγραφέας έβγαλε τα ακόλουθα συμπεράσματα: Ο γονοθάλαμος πρέπει νά είναι μεγάλος, ενιαίος καί συμπαγής,εξυπηρετώντας μέ άνεση τήν αδιάκοπη γέννα μιάς γόνιμης βασίλισσας, μέ αρκετό χώρο αποθήκευσης  γιά τόν χειμώνα έως τήν άνοιξη,  μέ τίς απαραίτητες τροφές γιά τό σμήνος από μέλι καί γύρη γιά αναπαραγωγή.
Υπάρχουν μερικοί τρόποι αύξησης χωρητικότητος τής κυψέλης Langstroth. Μία 10πλαίσια κυψέλη μπορεί νά μεγαλώσει καί νά γίνει σχεδόν ίδια μέ τήν χωρητικότητα μιάς Dadant, τοποθετώντας από πάνω μισό πάτωμα μελιτοθαλάμου.Επίσης μπορεί νά τοποθετηθεί
δεύτερο πάτωμα γονοθαλάμου επάνω στόν πρώτο,όπως γίνεται.
 Στά πειράματά μας μέ τίς μέλισσες, διαπιστώσαμε τό γνωστό γεγονός γιά τόν πρακτικό μελισσοκόμο ότι, η μελισσόσφαιρα έχει τό σχήμα ακριβώς μπαλονιού κατά τό δυνατόν, καί ότι η γένα τής βασίλισσας ακολουθεί ακριβώς τό ίδιο σχήμα, ξεκινώντας από τό κέντρο τής σφαίρας,εκεί πού υπάρχει μεγάλος αριθμός μελισσών, γεννώντας καί πηγαίνοντας κυκλικά.Αυτό φαίνεται καθαρά όταν κανείς επιθεωρήσει ένα πλαίσιο γόνου,θά δεί τόν ποιό παλιό γόνο νά βρίσκεται στό κέντρο τού πλαισίου.
Αν αναλογιστούμε γιά λίγο τό τί δουλειά  χρειάζεται μιά βασίλισσα τήν περίοδο ανάπτυξης τού πληθυσμού  τής κυψέλης,γιά νά νεννάει έως καί 3000 αυγά ημερησίως,θά καταλάβουμε ότι κάθε λεπτό είναι πολύτιμο,καί δέν πρέπει νά χάνεται χρόνος.Εάν ξεκινήσει νά γεννάει
ακανόνιστα εδώ κι εκεί, τότε δέν θά μπορέσει ποτέ νά εξασφαλίσει έναν συμπαγή γόνο. Οταν είναι έτοιμη νά τοποθετήσει αυγό σέ κελί, βάζει τό κεφάλι της πρώτα εκεί πού νομίζει ότι είναι άδειο.Εάν τό βρεί καθαρό καί έτοιμο,τότε γυρίζει καί τοποθετήται γεννώντας τό αυγό, καί προχωράει γιά τό επόμενο δίπλα.Χωρίς συνέχεια γιά ώρες καί μέρες στό ρυθμό αυτό, δέν θά μπορούσε νά τροφοδοτήσει ποτέ τά πολυάριθμα κελιά μέ αυγά,αφήνοντας  καί μερικά κελιά άδεια.Ειναι λοιπόν μεθοδική στίς κινήσεις της γύρω στόν κύκλο, μέ ελάχιστο
χάσιμο χρόνου. Μία παλιά βασίλισσα χάνει τήν μεθοδικότητά της, καί τήν αντικαθιστούν.  Σέ ένα κοντό πλαίσιο, όταν  η βασίλισσα φθάσει στήν άκρη, βρίσκει ξύλο αντί γιά κελί, τήν ενοχλεί καί τραβάει αντίθετη κατεύθυνση. Εστω καί ένα διαχωτιστικό ξύλο εντός τού πλαισίου, βγάζει τήν βασίλισσα εκτός ρυθμού σέ τέτοιο βαθμό, πού νά τοποθετήσει αυγά, μονον στή μία πλευρά τού διαχωρισμού τού πλαισίου.
Οταν θά πρέπει νά πάει από τόν ένα όροφο στό άλλο, τότε χάνει πολύτιμο χρόνο. Τήν εποχή πού τό σμήνος αναπτύσεται καί η βασίλισσα δίνει πολλά αυγά, οι εργάτριες τής δίνουν μεγάλες ποσότητες φαγητού γιά νά παράγει καί νά γεννάει αυγά, άσχετα αν τά αυγά
γεννηθούν μέσα σέ κελιά ή όχι.Μιά καλή βασίλισσα στό σμήνος μιάς σμηνουργίας, αφίνει τά αυγά νά γεννιούνται συνέχεια, τά οποία μπορεί νά δεί κανείς άν απλώσει κάτω από τό σμήνος ένα μαύρο ύφασμα καί τό τινάξει επάνω.Καλή βασίλισσα παγιδευμένη στήν φούχτα μας, σέ περίοδο παραγωγής πληθυσμού,αφίνει αυγά ανάμεσα στά δάχτυλά μας.
Γιά νά πάρουμε τό καλύτερο πού μπορεί νά δώσει μία βασίλισσα,θά πρέπει νά τοποθετηθεί σέ κυψέλη υψηλών προδιαγραφών, πού νά εξασφαλιζει δηλαδή τήν γέννα της, σέ όσο ποιό πολλά κελιά χωρίς χάσιμο χρόνου.Αυτό θά τό βρεί σέ γονοθαλάμους μέ μεγάλα πλαίσια,
πού θά μπορεί νά γεννάει μέ τίς ώρες χωρίς τό παραμικρό εμπόδιο.
Αν ερωτηθεί  κάποιος, γιατί μιά βασίλισσα γεννάει ποιό πολλά αυγά σέ γονοθάλαμο μέ μεγάλα πλαίσια, παρά σέ μικρούς γονοθαλάμους,καί μάλιστα όταν ο ένας είναι τοποθετημένος  επάνω στόν άλλο, μέ τήν απόσταση διαχωρισμού, η απάντηση βρίσκεται στήν παραπάνω παράγραφο. Τό ίδιο ισχύει καί στήν ερώτηση,γιατί δέν κατεβαίνει η βασίλισσα όταν ανέβει στόν επάνω όροφο νά γεννήσει.Ποιό εύκολα πηγαίνει σέ παραπάνω πάτωμα, παρά να ξαναγυρίσει στόν κάτω.
Εχοντας στήν διάθεσή της μεγάλο χώρο γέννας, σέ περιορισμένο αριθμό πλαισίων, ικανοποιώντας τήν διάθεσή της νά νεννάει μέ ευχαρίστηση, αυξάνει τόν πληθυσμό, χωρίς τάση σμηνουργίας.
Αυτή λοιπόν, είναι η εξήγηση του πλεονεκτήματος που βρήκαμε, καί τά αποτελέσματα, μέ  αυτούς τούς μεγάλους γονοθαλάμουςσε σύγκριση με τούς μικρούς.

Ασφάλεια Ξεχειμωνιάσματος

Τό πλεονέκτημα τών μεγάλων γονοθαλάμων, δέν είναι μόνον η εξασφάλιση μεγάλων σμηνών τήν κατάλληλη εποχή (συλλογής μελιού),τό σμήνος βρίσκεται επίσης σε καλύτερες συνθήκες διαχείμασης. Η μελισσόσφαιρα τόν χειμώνα ,στό κέντρο τού γονοθαλάμου,καλύπτει 4 έως 8 πλαίσια πληθυσμό.Ο όγκος τών μελισσών δέ, περίπου 7ίντσες(17-18 εκ.)διαμέτρου. Αυτό θά πεί ότι,τό βάθος τής σφαίρας στό πλάσιο φθάνει τις 8 ιντσες( 20 εκ.),ξεκινώντας 1 ιντσα ( 2.5 εκ) από τό επάνω μέρος τού πλαισίου.Αυτό θά πεί ότι, σέ πλαίσιο βάθους 10.5 ιντσες(26.5 εκ περίπου),η μελισσόσφαιρα θά ξεκινάει σέ βάθος 3.5 ιντσες (8,5-9 εκ.) από τό πάνω μέρος τού πλαισίου. Στό βαθύ πλαίσιο οι μέλισσες ίσως νά έχουν αποθηκεύσει 4-5 ιντσες(10-12 εκ) μελιού στό επάνω μέρος τού πλαισίου(στά  στεφανώματα).Στά ρηχά πλαίσια, στό ίδιο σημείο,η τοποθέτηση μελιού δέν ξεπερνάει τις 3 ιντσες(7,5 εκ.).
Ο βαθύς γονοθάλαμος γιά τόν λόγο αυτό, είναι ποιό ασφαλής, όταν τό σμήνος βρεθεί σέ δοκιμασία εβδομάδων κρύου, αποκλεισμένο.Ανεβαίνοντας σιγά-σιγά η θερμοκρασία, καταναλώνουν τό μέλι πού βρίσκεται από πάνω τους πρώτα, εφ 'οσον δέν τούς είναι εύκολη
η πρόσβαση στό μέλι, πού βρίσκεται στό πίσω μέρος τού πλαισίου μακρυά από τήν σφαίρα.
 Η θεωρία αυτή, ξανά, δίνει μία εξήγηση γιά τό καλύτερο ξεχειμώνιασμα τών μελισσών, σέ μεγαλύτερη κυψέλη. Διαπιστώσαμε δέ,αμετάβλητη τήν σύγκρηση, όταν τά σμήνη δοκιμάστηκαν σέ βαρύ χειμώνα.Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014


Dadant System of
Beekeeping
BY
C. P. DADANT
EDITOR OF THE AMERICAN BEE JOURNAL,
REVISER OF "THE HONEY BEE," AUTHOR
OF "FIRST LESSONS IN BEEKEEPING," ETC.
*3r
AMERICAN BEE JOURNAL
 HAMILTON, ILLINOIS, 1920
 Small Hives

As we have shown in the preceding chapter, we ascertained
positively that small hives produce less bees than large ones,
because they do not allow full scope to the queen for her breeding.
But this is not all. Small hives cause  much swarming. Small
hives contain a scant amount of honey for winter. Small hives,
being less populous, their cluster is in greater danger in winter.
Small hives do not enable the apiarist to recognize the best
or most prolific queens, when he wishes to select breeders,
since they are in a reduced space. Small hives cast more but
lighter swarms than large ones. Small hives require queenexcluders
over the brood chamber to keep the queen out of the
supers. Small hives have a smaller base of support than larger
ones, have to be tiered higher for honey capacity, cause a higher
climb to the honey-laden bees and are probably more difficult to
ventilate than larger ones.
It is true that small hives are cheaper than large ones.
But as they often have to be tiered higher and are more prone
to cast swarms, it takes a greater number of them to supply
an apiary. So the economy is  much less than would appear.
Small hives, however, have the advantage of being easier
to carry to the cellar and back, easier to transport from one
apiary to another, easier for  women to handle in making
increase.
An advantage in the manufacturing of the shallow hive
which has had great weight with manufacturers of hives is that
it may be made of narrow widths of lumber, since the standard
Langstroth brood chamber may be cut out of 10 inch stοck
boards, while the Quinby-Dadant brood chamber has to be made
of lumber over 12 inches wide, which is  now very scarce, or be
pieced together with a tongue and groove joint. This has been
made less objectionable by placing the tongue and groove near
the top of the brood chamber, where it is covered by the strip
that supports the telescope cover.
Of late years, in a view of economy, even shallow brood
chambers have been made in two pieces. As this use of narrow
lumber is likely to continue, there is probably little manufacturing
advantage in the shallower hive. We mention it only because
of the criticism expressed by some manufacturers.
Many people, bee owners, rather than bee keepers, do not
think that their bees are doing well if they do not cast swarms.
For such people the small hive is a boon, for the swarms are
numerous. Commercial beekeepers view the matter in a different light.
The greatest excellence of the small hive, in the minds of 
many people, is its low price. But what would  we say of a
farmer  who built a barn insufficient to accommodate more than
one half of his live stock, hay and implements? As Mr. Langstroth
put it: "Hiving a large swarm of bees in a small hive may
be compared to harnessing a powerful team of horses to a baby
wagon or wasting a noble water-fall in turning a petty waterwheel."
These are the qualities as well as the limitations of the
small brood chamber.
 From the experience mentioned above, the writer came to
the following conclusions:
A large brood-chamber should be compact, sufficient for
all the requirements of the best queens and for supplying all
the honey that a populous colony needs for winter and spring,
as well as pollen for breeding.
There are several ways to increase the capacity of the
Langstroth hive. A 10-frame hive may be increased to very
nearly the proper capacity, equal to that of the Dadant, by
adding a shallow story super such as we use for extracting.
The hive may also be doubled by adding a full story on top.
In our experiments with bees, we ascertained a fact wellknown
to the practical beekeeper: the cluster is, as  much as
possible, in the shape of a ball; the laying of eggs follows a
similar plan; the queen begins in the center of the cluster, where
the most bees are congregated, and lays her eggs in a circle
around that center. This is very clearly evidenced when one
examines a comb of brood, the older brood always being at the
center.
If we stop to think a few moments of the work which is
required of the queen, in order that she may lay more than
3,000 eggs per day during weeks in succession,  we will readily
comprehend that she must not lose  much time. Should she lay
her eggs without method, here and there, she would be unable to
fill the cells with regularity and celerity. When she is about to
lay, she thrusts her head into a cell that she believes empty.
If that cell is clean and ready for an egg, she inserts her abdomen
in it, lays the egg and proceeds to another cell. Without
a regularity continued for hours and days together, it would be
impossible for her to supply the numerous cells with eggs, so
as to leave few empty. She is therefore regular in her actions
and goes around the circle with but little loss of time. A very old queen fails in this regularity and should be superseded.In a shallow frame, when she reaches the edge of the comb,
the queen finds wood instead of cells. This disturbs her and
often causes her to retrace her steps and go the opposite way.
Even only a cross bar, in a frame, will throw a queen out of
direction so thoroughly that she may put brood only on one
side of this bar. When she has to go from one story to another
she again loses a serious amount of time. When the season is
on for her active laying, she is fed so plentifully by the workers
that her eggs are produced and protrude from her abodmen,
whether she is able to lay them in cells or not. A good queen,
in a swarm, will often drop eggs in such number that they may
be noticed if the swarm is shaken upon a black cloth. A queen,
imprisoned in the hand, during the period of active laying,
will often leave eggs between our fingers. So if  we would get
the best service out of a queen,  we must put her in a hive which
will give her the greatest facility for finding cells without too
 much search. This is to be found in a brood-chamber with
large combs, where the queen may lay for hours without being  ,turned away from her routine by obstructions of any kind.When  we wonder why a queen lays a greater number of eggs,in a brood-chamber with few combs of large size, than in two
or more shallow brood-chambers, superposed over one another,
with a bee-space between each of them, the explanation is found
in the above statement. The same thing explains why, when a
queen has once gone into an upper story to lay, she hesitates to
return. She is more likely to go up into a third than to come
back into the first. But when she has ample room, on a limited
number of combs, to satisfy her propensity to lay, she is  much
more likely to be contented and there is more egg-laying, a larger
increase of population, with less swarming.
This, then, is the explanation of the advantage which
 we found in results, in those large brood-chambers, as compared
with shallow ones.

Safety in Wintering

The advantage of the large brood-chambers is not only
in securing larger families at the right time—a large force for
the harvest—it is found also in better wintering conditions.
The winter cluster of bees occupies a sphere-shaped space,
in from four to eight frames, in the center of the brood-chamber.
This cluster of bees is perhaps on an average 7 inches in diameter.
This means that, in a frame measuring eight inches in depth,
the cluster will probably be within an inch of the top. In a
frame measuring lO,5 inches in depth, the cluster will be 3,5
inches from the top. In the deeper frame, there may be 4 or 5
inches of honey, placed by the bees at the top of the combs.
In the shallower frame, under similar conditions, there will
not be  much more than three inches of honey in the same position.
 The deeper hive is therefore safer for wintering, if our bees are
compelled to remain clustered in the same spot for a number
of weeks, in very cold weather. As heat ascends, they will be
able to eat the honey above them when they would not be able
to eat honey at the end of the combs, away from the cluster.
This theory, again, is an explanation of the better wintering of
bees in the larger and deeper hive, which we found invariable
whenever a hard winter made a test of comparative conditions.