Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου 2013

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΦΗΝΩΝ

    
 ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΦΗΝΩΝ
      Μού έτυχε,όπως έχει τύχει στόν καθένα πού ασχολείται μέ τήν μελισσοκομία, νά έχω βασίλισσες μέ θαυμάσια γέννα,νά κάνω όνειρα γι αυτές τίς κυψέλες. Πλήν όμως ο υπολογισμός νά γίνεται χωρίς τόν ξενοδόχο,γιατί στήν επόμενη ή μεθεπόμενη επιθεώρηση εμφανίζονται κελιά αντικατάστασης.Τότε είναι πού αρχίζουν τά ερωτηματικά καί κάποιες υποψίες γιά τίς υπόλοιπες άλλες βασίλισσες άν θά συμβεί τό ίδιο, ποιό θά είναι τό μέλλον τής χρονιάς.Τά ερωτήματα, άν οι βασίλισσες πού έφτιαξα γονιμοποιήθηκαν σωστά, άν οι βασίλισσες πού αγόρασα θά αντέξουν,θά έχουν ερκετό σπέρμα κηφήνων,καί πολλά άλλα, κυριαρχούν στό μυαλό συνέχεια. Φυσικά κανείς δέν μπορεί νά δώσει εγγύηση γιά τό άν έχει γονιμοποιηθεί σωστά μία βασίλισσα ή όχι, εκτός καί άν έχει στείλει γιά εργαστηριακό έλεγχο τό 10%
από τίς γονιμοποιημένες βασίλισσές του,πού αυτό δέν γίνεται καί δέν μπορεί νά γίνεται. 
     Πιστεύω ότι είναι κάπως επικίνδυνο νά βασιζόμαστε στούς κηφήνες πού υπάρχουν στήν περιοχή, άν υπάρχουν ώριμοι καί πόσοι, αμφιβόλου ποιότητας σέ γενικές γραμμές, γιά νά γονιμοποιήσουν τίς βασίλισσές μας............
Διαβάζοντας καί έχοντας υπόψιν τή βιβλιογραφία γεννιούνται πολλές αμφιβολίες στό, κατά πόσο οι βασίλισσες μπορεί νά έχουν γονιμοποιηθεί σωστά ή όχι ,διότι:    Aπό στατιστικές, χρειάζονται 4-10 κυψέλες εκτροφής κηφήνων γιά κάθε 100 κυψελιδια γονιμοποίησης.Η βασίλισσα χρειάζεται περίπου 12-18 κηφήνες 
για τήν γονιμοποίησή της (από 1-32 κηφήνες). Γιά τα 100 κυψελίδια απαιτούνται περίπου 1200 ώριμοι κηφήνες,δηλ.πρέπει νά βρίσκονται στήν περιοχή τών 100 κυψελιδίων τίς 2-3 ημέρες γονιμοποίησης, 6000 ώριμοι κηφήνες
για τήν εξασφάλιση 12 κηφήνων ανά βασίλισσα. Αν υπολογίσουμε ότι από τά αυγά τών κηφήνων επιβιώνει περίπου τό 57% έως τήν ωρίμανσή τους(μικρό ποσοστό),γιά νά έχουμε 1200 κηφήνες χρειάζονται 2400 αυγά κηφήνων νά γεννηθούν,πού θά πεί τά 2/3 τού πλαισίου Langstroth καί από τίς 2 πλευρές.Χρειάζεται 16 ημέρες γιά τήν 
ωρίμανσή τους,οπότε γιά νά συμπέσουν ημερομηνίες γονιμοποίησης παρθένων βασιλισσών μέ ώριμους κηφήνες πρέπει νά έχει ολοκληρωθεί η γέννα τών αυγών  τών κηφήνων, 23 ημέρες πριν τόν πρώτο εμβολιασμό βασιλικών κελιών. Τά υπόλοιπα  κηφηνοπλαίσια  νά τοποθετηθούν 14 μερες μετά τό πρώτο.....   Στήν συνέχεια.....
 Μία καλά γονιμοποιημένη βασίλισσα πρέπει νά έχει στήν σπερματοθήκη της από 4.3 εκατομμύρια έως 7 εκατ. σπερματοζωάρια. Βασίλισσα πού έχει 4.5 εκατ. σπερ/ρια,θεωρείται ικανοποιητική στήν παραγωγή. Ερευνα πού έγινε στόν Καναδά έδειξε ότι, μία βασίλισσα ξοδεύει 2 εκατομ. αυγά τόν χρόνο σέ μιά παραγωγική κυψέλη, καί ότι άν έχει στήν σπερματοθήκη της λιγώτερο από 3 εκατομ. σπερμ/ρια, τότε τήν αλλάζουν μέσα στούς 12 μήνες.....??( Ενας καλά φτιαγμένος ώριμος κηφήνας μπορεί νά παράγει 5-10 εκατομμύρια σπερμ/ρια,είναι έτοιμος για αναπαραγωγή 16 ημέρες μετά τήν γέννησή του,καί μετά τήν 28η ημέρα θεωρείται ανίκανος. Η ζωή του είναι περίπου 55 ημέρες,ανάλογα μέ τήν εποχή)....... Αραγε,όταν γίνεται η βασιλοτροφία,έχουμε υπολογίσει καλά, κατά πόσο είμαστε σωστοί, ή κάνουμε λάθος?Κάθε λάθος κοστίζει τήν παραγωγή τής χρονιάς, χαμένους κόπους, απογοητεύσεις, καί κουράγιο για τόν επόμενο χρόνο.....???.
Ας δούμε τά πραγματα πώς περιγράφονται....
  Δυνατές κυψέλες, εκτρέφουν καί διατηρούν κηφήνες καλύτερα, παρά οι μικρές κυψέλες.Επειδή οι κηφήνες δέν τρέφονται μόνοι τους, χρειάζονται πολλές νέες εργάτριες να τούς ταϊσουν μέλι, γύρη καί έκκριση αδένων. Μέ τήν έλλειψη νέων εργατριών (τροφών μελισσών) νωρίς τήν άνοιξη, εμφανίζεται τό πρόβλημα τής μή σωστής γονιμοποίησης βασιλισσών(απουσία ώριμων, υγειών κηφήνων). Η δυνατότητα σέ μιά κυψέλη νά εκθρέφει καί να διατηρεί μεγάλο αριθμό κηφήνων,εξαρτάται από τό πόση γύρη μπαίνει καθημερινά στήν κυψέλη, καί όχι τί ποσότητα είναι αποθηκευμένη.Μόνον γύρη πού έχει αποθηκευτεί δίπλα στό γόνο έχει δείξει θετικά αποτελέσματα.
Δυνατές κυψέλες χρειάζονται 300-400 γραμ. γύρη καθημερινά (2.1-2.8 κιλά τήν εβδομάδα).Αν δέν έρχεται φυσική γύρη στήν κυψέλη,πρέπει νά δοθεί ανά 3-5 ημέρες μέ τάϊσμα. Γυρη πού ανακατεύτηκε μέ σιρόπι 1:1 είχε καλύτερα αποτελέσματα, στήν ανατροφή γόνου κηφήνων,παρά όταν δώθηκε ξερή. Προσοχή στίς ασθένειες!!! Ελληνική γύρη,
καί γενικά Ευρωπαϊκή,θωρείται η καλύτερη στον κόσμο.
  Η αποβολή κηφήνων είναι συχνό φαινόμενο όταν:  α)Υπάρχει έλλειψη εισερχόμενης γύρης,σταματάει τό τάϊσμα τών κηφήνων,αδυνατίζουν καί αποβάλλονται μέ βία από τήν κυψέλη. β) Σπουδαιότερος παράγων είναι η ποσότητα
γύρης πού μπαίνει στήν κυψέλη, άν δέ,κατά κάποιο τρόπο ελατωθεί, αρχίζει η αποβολή τών κηφήνων, άν όμως παραταθεί πέραν τού ορίου εποχής, τότε τούς διατηρούν.γ) Η απουσία τής βασίλισσας μειώνει τήν αποβολή τών κηφήνων,όχι βέβαια όσο η αυθονία τής γύρης.δ)Η εξωτερική πτώση τής θερμοκρασίας συμβάλλει στήν αποβολή κηφήνων,ε) Η ηλικία τής βασίλισσας παίζει σπουδαίο ρόλο,μέ ποσοστό μεγαλύτερο αποβολής κηφήνων στίς κυψέλες πού έχουν νέα βασίλισσα,ζ) Αστάθεια καιρού πού δέ επιτρέπει στίς εργάτριες να μαζέψουν γύρη,οδηγεί στήν αποβολή τών κηφήνων.
   Μία στρατηγική γιά τήν επέκταση τής εποχής παραγωγής κηφήνων είναι,η διαρκής συχνή τροφοδοσία γύρης ή υποκατάστατου, κατά προγραμματισμένα τακτά διαστήματα. Εναλλακτική  μέθοδος διατήρησης κηφήνων εκτός εποχής είναι καί η αφαίρεση τής βασίλισσας από τήν κυψέλη, προσφέροντας μέλισσες καί γόνους από
βασιλευόμενες κυψέλες , καί τροφοδοτόντας μέ γύρη σέ συνεχή βάση.
   Η σχέση, διαθεσιμότητας γύρης-κηφήνα, έχει ώς εξής: Οταν υπάρχει αφθονία γύρης, βλέπουμε στήν κυψέλη όλα τά στάδια γόνου κηφήνων στήν κυψέλη. Απουσία γύρης για 48 ώρες, έχει σάν αποτέλεσμα τήν απουσία σέ προνύμφες κηφήνων, θά είναι παρόντες ενήλικοι κηφήνες,νύμφες καί αυγά. Απουσία γύρης γιά 7 ημέρες, θά 
βλέπουμε ενήλικους κηφήνες στήν κυψέλη , αλλά απουσία κηφηνογόνου σέ όλα τά στάδια. Ελλειψη γύρης για 14 ημέρες καί άνω,παντελώς απουσία κηφήνων και κηφηνογόνου.Αδεια κελιά κηφήνων γεμάτα μέ μέλι, υποδεικνύει τήν ανάγκη γύρης γιά τήν εκτροφή κηφήνων.
  Οσο απαραίτητη μάς είναι η βασιλοτροφία,άλλο τόσο ειναι απαραίτητη καί η κηφηνοτροφία γιά τήν καλή καί σωστή γονιμοποίηση τών βασιλισσών, μέ τίς τέσσερις βασικές απαιτήσεις,ούτως ώστε νά υπάρχουν ώριμοι κηφήνες στήν περιοχή:
  *Πρόβλεψη γιά  συνεχή πλεονάσματος γύρης, μέ επάρκεια τροφών μελιού ή σιροπιού.
  *Χρησιμοποίηση δυνατών σμηνών, μέ βασίλισσα ηλικίας άνω τού ενός έτους.
  *Ειναι δυνατή η παραγωγή πρώιμων κηφήνων,άν έχει τοποθετηθεί κατά τό φθινόπωρο στό κέντρο τού γόνου κηφηνοκηρήθρα μέ μίγμα κελιών εργατριών.Την άνοιξη τοποθετούνται 1-2 πλαίσια κηφηνοκηρήθρας όταν τό επιτρέψει η ανάπτυξη τής κυψέλης καί ο καιρός.
  *Οι κυψέλες παραγωγής κηφήνων χρειάζονται ακριβώς τήν ίδια φροντίδα μέ αυτές τής παραγωγής βασιλισσών.

"ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ¨
  Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

ΛΕΜΟΝΙ ( το αντικαρκινικο !!)ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΤΙΣ ΦΛΟΥΔΕΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ

Πολλοί επαγγελματίες σε εστιατόρια και χώρους μαζικής εστίασης καταναλώνουν
ΟΛΟΚΛΗΡΟ το λεμόνι δίχως να πετούν τίποτε.
Πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ολόκληρο το λεμόνι χωρίς να πετάξουμε τίποτε?
Απλά. ....
Τοποθετήστε το λεμόνι στην κατάψυξη. Όταν το λεμόνι παγώσει , πάρτε τον τρίφτη σας, και τρίψτε ολόκληρο το λεμόνι (δεν χρειάζεται να το ξεφλουδίσετε! Όπως τρίβουμε το λεμόνι στα γλυκά) και ρίξτε το πάνω σε όλα ΟΛΑ σας τα φαγητά.
Τοποθετήστε το μέσα στο ουίσκυ σας, το κρασί σας, την σαλάτα, τα γλυκά, τον καφέ τα φαγητά, στο παγωτό γενικά ΠΑΝΤΟΥ!
Το λεμόνι θα δώσει σε όλα μια ανέλπιστα καλή γεύση. Κυρίως κάτι που σίγουρα δεν έχετε δοκιμάσει ποτε.
Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουν μόνο την πορτοκαλάδα σαν πηγή βιταμίνης C.
ΟΧΙ ΠΙΑ!
Τώρα που μάθατε αυτό το μυστικό του λεμονιού μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε παντού.
Ποιο είναι το κύριο πλεονέκτημα της χρήσης ολόκληρου του λεμονιού?
(εκτός του ότι πετάτε λιγότερα σκουπίδια κι ότι βελτιώνει την γεύση σε όλα σας τα ροφήματα και φαγητά):
ΥΓΕΙΑ = Οι φλούδες λεμονιού περιέχουν 5 έως 10 φορές περισσότερες βιταμίνες από ότι ο χυμός του λεμονιού και δυστυχώς εμείς αυτό το τμήμα το πετάμε...
Οι φλούδες του λεμονιού έχουν την δυνατότητα να ανανεώνουν τα κύτταρα του σώματος μας με το να εκτοπίζουν τα τοξικά στοιχεία που εισέρχονται στον οργανισμό μας από τις τροφές και το περιβάλλον.
ΤΟ ΛΕΜΟΝΙ= Το κίτρο που περιέχει είναι ένα μαγικό συστατικό καθώς σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα!!!! ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ ΕΊΝΑΙ 10.000 ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ????? Γιατί δεν το γνωρίζουμε αυτό? 
Γιατί οι φαρμακευτικές έχουν τεράστια κέρδη με το να κατασκευάζουν φάρμακα καταπολέμησης του καρκίνου αλλά και να κατασκευάζουν προιόντα από την φλούδα του λεμονιού (κοσμετολογία) με αποτέλεσμα να επωφελούνται οικονομικά. 
Βοηθήστε τους φίλους κι αγαπημένους σας ανθρώπους μεταδίδοντας τους αυτή την πληροφορία εξηγώντας τους πόσο ευεργετική είναι η φλούδα του λεμονιού για την υγεία τους!
Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι πεθαίνουν από καρκίνο καθημερινά στον πλανήτη αλλά ταυτόχρονα και τι τεράστιο κέρδος βγάζουν οι φαρμακευτικές παράγοντες ψεύτικες ελπίδες ίασης.
Τα δέντρα του κίτρου έχουν μια τεράστια γκάμα κατηγοριών. Από λεμονια, πορτοκάλια, γκρέιπφρουτ, lime κλπ.
Μπορείτε όλα να τα καταναλώνετε με διαφορετικούς τρόπους. Μπορείτε να τα τρώτε ωμά, σε χυμό, σε σορμπέ, σε γλυκά κλπ.
ΟΜΩΣ ο ευεργετικότερος τρόπος είναι να τρίβετε την φλούδα τους στο φαγητό σας ωμή!!!! ΜΟΝΟ αυτή η μέθοδος καταπολεμά όλους τους όγκους αλλά και τις κύστες στο ανθρώπινο σώμα.
Η λεμονιά σαν δέντρο έχει αποδειχτεί σωτήρια για όλους τους τύπους καρκίνου!
Έχει ταυτόχρονα και μια τεράστια αντιμικροβιακή δράση κυρίως ως προς τους μύκητες, βακτήρια, μικρόβια, παράσιτα, σκουλήκια.
Το λεμόνι ρυθμίζει άψογα την αρτηριακή πίεση και είναι φυσικό αντικαταθλιπτικό!!!!
Ταυτόχρονα καταπολεμά το στρες και τις νευρικές διαταραχές.
Η πηγή αυτής της πληροφορίας έρχεται από μια τεραστια φαρμακευτικη εταιρία που αναφέρει πως έχουν γίνει πάνω από 20 μακροπρόθεσμα εργαστηριακά τεστ από το 1970 μέχρι και σήμερα που απέδειξαν την συντριπτική δράση κι επιτυχία του λεμονιού στην καταπολέμηση των καρκινικών κυττάρων κυρίως στο δέρμα, σε 12 τύπους καρκίνου
όπως : παχέως εντέρου, στήθους, προστάτη, πνευμόνων και παγκρέατος.
Τα στοιχεία του λεμονιού έχουν 10.000 φορές ισχυρότερη δράση από την ουσία Adriamycin που χρησιμοποιείται ευρέως σε όλα τα φάρμακα χημειοθεραπείας παγκοσμίως.
ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΕΝΩ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΔΕΝ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΑ ΥΓΙΗ ΚΥΤΤΑΡΑ!!!!!
(Κάτι στο οποιο  η χημειοθεραπεία έχει παταγωδώς αποτύχει...)
 "Οι ασθένειες που βγάζει το σώμα μας δεν είναι απαραίτητα κληρονομικές από τα γονίδια μας, αλλά μάλλον είναι αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε
και αντιδρούμε στο περιβάλλον μας"
(Bruce Lipton Phd)
*DON'T WASTE THAT LEMON PEEL*

Many professionals in restaurants and eateries are using or consuming the entire lemon and wasting nothing.

How can you use the whole lemon without waste?

Simple..place the lemon in the freezer section of your refrigerator. Once the lemon is frozen, get your grater, and shred the whole lemon (no need to peel it) and sprinkle it on top of your foods. Sprinkle it into your whisky, wine, vegetable salad, ice cream, soup, noodles, spaghetti sauce, rice & fish dishes. Lemon gives these foods an unexpectedly wonderful taste; something you may not have tasted before.

Most of us think only of orange juice and vitamin C. Not anymore!! Now that you've learned the lemon secret, you can use lemon even in instant cup noodles.

*What's the major advantage of using the whole lemon other than preventing waste and adding new taste to your dishes?**

Health - **Lemon peels contain as much as 5 to 10 times more vitamins than the lemon juice itself and that's what we¹ve been wasting. But following this simple procedure of freezing the whole lemon, then grating it on top of your dishes, you can consume all of those nutrients and get even healthier. Lemon peels are health body cleansing rejuvenators that eradicate toxic elements in the body.*

Lemon *(citrus*) is a miraculous product to kill cancer cells. It is 10,000 times stronger than chemotherapy. Why do we not know this? Because the laboratories interested in making synthetic lemon scented products that will bring them huge profits. You can now help a friend in need by letting him/her know that lemon juice is beneficial in preventing the disease. It¹s pleasant tasting and doesn¹t not produce the horrific effects of chemotherapy.

How many people will die while this is kept a closely guarded secret so as not to jeopardize the benefits to large multimillionaires corporations?

Citrus trees are known for the many varieties of lemons and limes. You can eat these fruit in different ways: you can eat the pulp, juice press, prepare drinks, sorbets, pastries, etc. It is credited with many virtues, but the most interesting is the effect it produces on cysts and tumours.

The lemon plant is a proven remedy against cancers of all types. Some believe it is useful against all variants of cancer. It is considered also as an anti microbial spectrum against bacterial infections and fungi, effective against internal parasites and worms, regulates high blood pressure and an antidepressant, that combats stress and nervous disorders.

The source of this information is fascinating: it comes from one of the largest drug manufacturers in the world which says that after more than 20 laboratory tests since 1970, the of the lemon extracts revealed that: It destroys the malignant cells in 12 cancers, including colon, breast, prostate, lung and pancreas. The compounds of this tree showed 10,000 times better than the product Adriamycin, a drug most often normally used in chemotherapy throughout the world to slow the growth of cancer cells.

Even more astonishing: this therapy that uses only lemon extract destroys malignant cancer cells with no effect on healthy cells.

To YOUR Health!!!!"Our illnesses are not necessarily programmed in our genes, but they are responses to the way we perceive our environment" -Bruce Lipton, Ph.D
baja is offline   Reply With Quote


-- 

Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ

ΦΥΛΕΤΙΚΗ  ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ
Καθαρή ράτσα!....Συνέχεια ακούγεται γιά καθαρές φυλές μελισσών, Ligustica,Carnica,Cecropia,Caucasica κλπ,κλπ....Η καθαρή ράτσα-μορφή, στό φώς τών νόμων τού Μέντελ, σχετίζεται μέ ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως γιά παράδειγμα τό κόκινο καί τό άσπρο λουλούδι, πού αφού διασταυρώθηκαν, βγήκε τό Ρόζ (τό θαύμα τού Περού,όπως τό ονόμασαν). Στή πραγματικότητα, δέν μπορεί νά υπάρχει άτομο πού νά θεωρηθεί καθαρό, εκτός από μερικές μορφές ζωής, πού η αναπαραγωγή τους γίνεται μέ απλή δυαδική διαίρεση. Σ' αυτά τά πλάσματα, τό πλήρες σύνολο τών γονιδίων, παραδίδεται ανέγγιχτο, όπως είναι, μέ τόν αυτοπολλαπλασιασμό, πού είναι η συνήθης μέθοδος αναπαραγωγής τους.Τά όντα αυτά, αναπτύσσονται  εντός τών ορίων που τούς έχει επιβάλλει η κληρονομικότητα, καί τό ανάλογο περιβάλον, ευνοόντας ή εμποδίζοντας τήν ανάπτυξή τους. Στίς μορφές ζωής αυτού τού είδους,αμφιβολία επιλογής δέν υπάρχει.
  Επιλογή μπορεί νά γίνει  μόνον, εκεί που υπάρχουν μορφές ζωής μέ πολύπλοκη κληρονομικότητα. Αφού γίνει τό προσεκτικό ζευγάρωμα, εντείνονται καί διορθώνονται τά χαρακτηριστικά πού χρειάζεται, καί αποβάλλονται τά ανεπιθύμητα. Αυτό απαιτεί έναν, καθαρά προσδιορισμένο σκοπό καί στόχο γιά τήν αναπαραγωγή, μία αντίστοιχη επιλογή,καί κατόπιν αναπαραγωγή σειράς. 
 Οπως προκύπτει απ' όλα είναι ότι, γιά νά σημειωθεί πρόοδος στόν κόσμο τών φυτών καί τών ζώων, πρέπει νά γίνουν διασταυρώσεις. Η ιστορία τής ανάπτυξης τών μορφών ζωής, καί η πρακτική εμπειρία, επιβεβαιώνει αυτό τό συμπέρασμα. Εχει παρατηρηθεί όμως ότι, ο υψηλός βαθμός τής φυλετικής καθαρότητας, συνεπάγεται καί μέ τό χάσιμο θεμελιώδους ζωτικότητας.
Ενα πράγμα πού πρέπει νά καταλάβει κανείς στήν περίπτωση τής μέλισσας είναι ότι, μέ τήν πολλαπλή γονιμοποίηση, οι βασίλισσες είναι ζευγαρωμένες  τήν ίδια στιγμή, καί καθαρά αλλά καί ανάμικτα. Οι απόγονοι λοιπόν είναι, μερικώς καθαροί καί μερικώς διασταυρωμένοι. Ως εκ τούτου, μέ τούς κανόνες τών διασταυρώσεων, καί τής προσεκτικής επιλογής, μπορεί νά αναπαραχθούν βασίλισσες απολύτως καθαρής μορφής, από διαφορετικά χρώματα απογόνων.  
 Τά συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από θεωρίες, αλλά πού έχουν επιβεβαιωθεί καί μέ πραγματικά αποτελέσματα. 
  Καθαρή ράτσα-μορφή, είναι αυτή γιά τήν οποία κουράστηκε νά φτιάξει τό ανθρώπινο χέρι. Κατά τά άλλα, η φύση αναπαράγει γιά τήν φύση, σύμφωνα μέ τούς κανόνες καί τούς νόμους της.

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΘΕΝΟΓΕΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΗΦΗΝΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΘΕΝΟΓΕΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΗΦΗΝΑ                                                               Εκτός από τό γεγονός ότι μπορούμε νά έχουμε στήν καλύτερη περίπτωση έναν περιορισμένο έλεγχο τού ζευγαρώματος τών βασιλισσών, η παρθενογένεση τών κηφήνων είναι τό κρίσιμο σημείο στήν αναπαραγωγή-εκτροφή- τών μελισσών. Λόγω παρθενογένεσης, η γενεαλογία τής μέλισσας είναι κατ'ουσίαν διαφορετική από άλλες μορφές ζωής,αφίνοντας υπόψην τήν πολλαπλή γονιμοποίηση,καί παραθέτοντας αριθμητικά τίς διαφορές στήν γενεαλογία μέ άλλα ζώα.
α)  Φυσιολογικά κάθε ζώον έχει 2 γονείς,Χ 2 =
β)                                                       4 παππούδες-γιαγιάδεςχ2=
γ)                                                      8 προπαππούδες-γιαγιάδεςχ2=
δ)                                                    16 προπροπαππούδες-γιαγιάδες
                                              καί συνεχίζουν έτσι.........
Στίς μέλισσες,μέ τήν βασίλισσα καί τίς εργάτριες αλλάζει ,καί γίνεται ώς εξής:
                                                                            -( Βασίλισσα= Β )
                                                                           -(  Κηφήνας   =  Κ )
                             μία        Βασίλισσα    
            (μητέρα)                                   (πατέρας)
                 Β         -                 +       -          Κ           α)  γονείς
         Β       +         Κ                                  Β μόνον  β)παπ/δες-Γ/δες    
    Β    +  Κ   -        Β  μόνον                  Β    +   Κ     γ)ΠροΠ/δες-Γ/δες
Β  +Κ -  Β μόνον- Β+Κ                     Β +Κ       Β μόνον δ)ΠρροΠρο/ς-Γ/ες
         
Δηλαδή -α)- 2γονείς
                β)- 3 παππούδες-γιαγιάδες
                 γ)- 5 Προπαππουδες-γιαγιάδες
                 δ)- 8 ΠροΠροπαπουδες-γιαγιάδες 
ενώ στίς άλλες μορφές ζωής 16 ΠροΠροπαππουδες-γιαγιάδες.
                                 
 Γονείς-Παππ/γδες-Προπαππ/γδες -ΠροΠροπαππ/γδες-  Συνέχεια
1+1=2 -1+2=3       -    2+3=5           -     3+5=8               -      5+8 κλπ  
-50%   -( 66.6% )     -    60%             -      62.5%               -      61.53%   

Αυτό δείχνει ότι τό 61.8% τής κληρονομικότητας στήν μέλισσα πηγαίνει στήν βασίλισσα.
Βλέπουμε από τόν παραπάνω πίνακα ότι οι βασίλισσες δίνουν καί βασίλισσες καί κηφήνες,ενώ ο κηφήνας μόνον βασίλισσες (μέ τό γονιμοποιημένο αυγό,δηλ.τό σπέρμα του).Η κληρονομικότητα όπως φαίνεται πηγαίνει σχεδόν στά 2/3 πρός τό μέρος τής μητέρας,καί περίπου τό 1/3 πρός τό μέρος τού πατέρα.Τό αντίθετο συμβαίνει στά ζώα,όπου τό πάνω χέρι στήν κληρονομικότητα  έχει τό αρσενικό.
Η παρθενογένεση,όχι μόνον ακυρώνει τίς κανονικές διεργασίες αναπαραγωγής,αλλά κλείνει όλες τίς πόρτες στίς προκαταλήψεις μας,καί υποθέσεις σχετικά μέ τήν κληρονομικότητα.
Στήν παρθενογένεση οφείλεται τό γεγονός ότι ο κηφήνας,δέ έχει πατέρα ούτε γιό,παρά μόνον μία μητέρα ( από αυγό χωρίς σπέρμα)όπως επίσης, περισσότερη κληρονομικότητα παίρνει από τήν γιαγιά βασίλισσα. Εξάλλου χάνει τήν ζωή του κατά τήν γονιμοποίηση,καί έτσι παύει νά υπάρχει γιά τόν σκοπό τής περαιτέρω αναπαραγωγής. Ως εκ τούτου, δέν υπάρχει καμία πιθανότητα στήν μέλισσα γονιμοποίησης μεταξί,πατέρα -θυγατέρας, μητέρας-γιού, ή αδελφού-αδελφής. Τό πολύ, η πιθανότητα νά αγκίζει μόνον τήν γονιμοποίηση μεταξύ, ετεροθαλών αδελφών μέ ετεροθαλείς αδελφές.
 Από αυτό, έπεται ότι οι έν λόγω διασταυρώσεις,όπου θεωρούνται ώς απαραίτητες σέ όλες τίς άλλες μορφές αναπαραγωγής ζώων, γιά τόν εντοπισμό ορισμένων κληρονομικών χαρακτηριστικών,εδώ στήν περίπτωση τής μέλισσας,είναι τελείως αδύνατον.
 Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω,από τό γεγονός ότι, λόγω παρθενογένεσης,τά εκατομμύρια τώ σπερματοζωαρίων πού παράγονται από έναν κηφήνα είναι όλα απολύτως όμοια,από γενετικής όψεως(απ'όπου κατόπιν επιλλογής η εύκολη διαχείρηση καί ηρεμία τών εργατριών τής κυψέλης).
 Από τό αποτέλεσμα τής ομοιομορφίας τών γονιδίων τού κηφήνα φαίνεται πώς,η μέλισσα έχει μεγαλύτερη σταθερότητα στήν κληρονομικότητα από άλλες μορφές ζωής.Μία άλλη συνέπεια τής παρούσας ομοιομορφίας είναι ότι, η μέλισσα είναι ποιό ευάλωτη στήν ενδογαμία-ενδοανατροφή.
 Είναι αληθές ότι τό πολλαπλό ζευγάρωμα τής βασίλισσας,λειτουργεί ώς αντίβαρο σ'αυτό, αλλά μόνον μερικώς.
  Πρέπει νά αποσαφηνιστεί ακόμα κάτι γιά τήν ομοιομορφία  τών σπερματοζωαρίων τού κηφήνα ότι, άν καί τά σπερματοζωάρια είναι γενετικά πανομοιότυπα, δέ θά πεί ότι καί οι απόγονοι τού κηφήνα πού προέρχονται από μία βασίλισσα είναι σέ ομοιομορφία. Στούς αρσενικούς απογόνους της, μία βασίλισσα,εκδηλώνει τήν πολλαπλή φύση τών δικών της κληρονομικών ιδιοτήτων, καθώς καί εκείνες τών γονέων της,παππουδων-γιαγιάδων τού κηφήνα.
  Εδώ,οι νόμοι τού Μέντελ γιά τίς διασταυρώσεις,αδυνατούν ώς πρός τήν εφαρμογή, καί αυτό γόγω παρθενογένεσης.
 Νέοι συνδιασμοί μπορούν νά προκύψουν καί γιά τήν μέλισσα,όπως σέ άλλες μορφές ζωής, αλλά μόνον μέ έμμεσο τρόπο, μέ προυποθέσεις καί πολύ κόπο....

              

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ                                    Ερωτήματα γεννιούνται, κατά πόσο η αντικατάσταση τών βασιλισσών πρέπει νά γίνεται όπως αναφέρεται στήν προηγούμενη ανάρτηση νωρίς τήν άνοιξη, μαζί μέ τήν εξίσωση τών σμηνών,ή αργότερα όταν ζεστάνει ο καιρός.
  Κρατάμε από προηγούμενη ανάρτηση"Παραγωγικές βασίλισσες τό δεύτερο έτος"ότι, μία βασίλισσα δέν είναι σέ θέση νά αποδώσει,εάν δέν φθάσει στήν ενηλικίωση, πού είναι τό επόμενο  έτος από αυτό πού γεννήθηκε,καί δέν θά πρέπει κατά τό δυνατόν,νά μπαίνουν τό ίδιο έτος στήν παραγωγή.Εάν απουσιάζει  βασίλισσα από κάποιο σμήνος,καί δέν υπάρχει πλέον απόθεμα βασιλισσών στό μελισσοκομείο, τότε μοιραία τοποθετήται νέα.Εύκολα θά παρατηρήσει κάποιος σέ ένα μελισσοκομείο σάν απόδειξη, ότι τά πολυπληθή σμήνη πού ξεχωρίζουν,έχουν βασίλισσες του περασμένου έτους.
 Επίσης ειναι αποδεκτό ότι,ένα σμήνος γιά νά ξεχειμωνιάσει σωστά,πρέπει νά έχει νέα βασίλισσα, καί αυτό ακριβώς συμβαίνει στά τετρακυψελίδια ή -τράπεζες βασιλισσών-.
 Από τή ανάρτηση "Εισαγωγή βασιλισσών...."διαπιστώνεται ο λόγος απόριψης, ή τραυματισμού, ή αντικατάστασης βασιλισσών,πού γίνεται από λανθασμένη εισαγωγή.
  Η χρονική στιγμή εισαγωγής μιάς βασίλισσας, παίζει σπουδαίο ρόλο ώς προς τήν αποδοχή της.Νωρίς τήν άνοιξη τά σμήνη είναι έτοιμα γιά τό ξεκίνημα τής ανάπτυξης,όπως καί οι βασίλισσες, καλά ταϊσμένες καί προετοιμασμένες γι'αυτό.Επίσης καί οι δύο βασίλισσες, τράπεζας καί κυψέλης, βρίσκονται σέ κατάσταση γέννας,καί οι δύο πεπειραμένες,  έχουν χάσει τήν νευρικότητα πού χαρακτηρίζει τήν νέα,(καί η οποία νέα βασίλισσα γίνεται στόχος επίθεσης από παλιές μέλισσες κατά τήν εισαγωγή της),δέχονται έτσι τήν αντικατάσταση φυσιολογικά, σάν νά μήν έχει συμβεί τίποτα, όλα τά σμήνη.
  Τά πλεονεκτήματα τής αντικατάστασης τών βασιλισσών νωρίς τήν άνοιξη είναι τόσα,πού εξουδετερώνουν κάθε αντίρρηση.

  (i)  Η αντικατάσταση γίνεται σέ συνδιασμό μέ τήν εργασία τής εξίσωσης,τήν χρονική στιγμή πού άλλες σπουδαίες μελισσοκομικές εργασίες δέν χρειάζονται τήν προσοχή τού μελισσοκόμου.
  (ii)  Τήν εποχή αυτή λόγω μικρού πληθυσμού,οι βασίλισσες βρίσκονται εύκολα, μέ πολύ λίγη εργασία,καί λίγο χρόνο.
   (iii)  Η αλλαγή τών βασιλισσών γίνεται χωρίς τήν διατάραξη ή παρενόχληση τής ανάπτυξης τών σμηνών.
   (iv)   Δέν υπάρχει καμία απόρριψη βασίλισσας,η αποδοχή γίνεται 100% ,καί τίς δέχονται χωρίς νά τούς προξενήσουν κανέναν τραυματισμό.

  Το ξεχειμώνιασμα, γιά τά τετρακυψελίδια( τράπεζα βασιλισσών), μπορεί νά θεωρηθεί σπατάλη γιά τά έξοδα εξοπλισμού,σπατάλη μελισσών καί μελιού,καί  αδικαιολόγητη η συντήρησή τους. Δέν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο,διότι τά τετρακυψελίδια είναι σχεδόν αυτοσυντηρούμενα,καί μέ εξαίρεση αυτά πού φτιάχνονται μέ νέο πληθυσμό καί χρειάζονται τροφοδοσία, δίνουν τήν ευκαιρία μακράς δοκιμασίας καί αξιολόγησης στίς βασίλισσες πού πρόκειται νά μπούν στήν παραγωγή,καί πάντοτε υπάρχει στό μελισσοκομείο έτοιμη βασίλισσα γιά αναπλήρωση χαμένης ή άχρηστης,χωρίς πρόβλημα αποδοχής,όπως θά συνέβαινε μέ μία νέα.Αξιολογώντας βασίλισσες, μπορεί νά απορριφθεί μία ολόκληρη σειρά σάν ακατάλληλες,πλήν όμως, ο μελισσοκόμος έχει στήν διάθεσή του πάντοτε, ικανοποιητικό αριθμό πεπειραμένων βασιλισσών πού τά μελίσσια αποδέχονται μέ ευκολία, τήν εποχή πού τίς χρειάζεται, χωρίς χάσιμο χρόνου καί μέ λίγη εργασία.
  

Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

ΕΞΙΣΩΣΗ ΣΜΗΝΩΝ

ΕΞΙΣΩΣΗ ΣΜΗΝΩΝ                                                            Από τόν Νοέμβριο, μετά τήν απολύμανση τών σμηνών γιά τό χειμώνα από τό βαρρόα, έως τά μισά μέ τέλη Φλεβάρη,ανάλογα τήν περιοχή καί τίς καιρικές συνθήκες,οι κυψέλες αφίνονται στήν τύχη τους χωρίς καμία επίσκεψη,χωρίς τροφοδοσίες,αφού έχουν εξασφαλιστεί γιά τά σμήνη αρκετά αποθέματα τροφών από τό Φθινόπωρο,κυρίως μέλι,να τούς φθάσει ώς τόν Απρίλιο . Εχουν δεθεί μέ σύρμα καπάκια καί κυψέλες στίς βάσεις τους,γιά προστασία από άσχημες καιρικές συνθήκες καί τόν δυνατό αέρα.
Τότε αρχίζουν δειλά,οι πρώτες εργασίες στό μελισσοκομείο, καί τήν αλλαγή τών πάτων μέ καθαρούς(βρώμικοι πάτοι= ασθένειες).Αυτό θά πεί ότι ο μελισσοκόμος θά πρέπει νά έχει στήν κατοχή του διπλάσιους πάτους,πού αφού πλύνει τούς βρώμικους μέ καυτό νερό,βούρτσα καί κάποιο αποριπαντικό,τούς αφίνει 24 ώρες να στεγνώσουν, καί αποθηκεύονται γιά τόν επόμενο χρόνο.Μαζί γίνεται καί η πρώτη εκτίμιση τής κατάστασης τών σμηνών.
 Εως τά μισά τού Μάρτη η εργασία αυτή έχει τελειώσει, ο καιρός έχει ζεστάνει κάπως γιά μιά ποιό κοντινή ματιά στά σμήνη.Γίνεται καταγραφή τή δύναμης κάθε κυψέλης,γιά τά πλαίσια μέ πληθυσμό πού καλύπτει  κάθε σμήνος,ποιό μπορεί νά δώσει πληθυσμό καί γόνο,ποιό έχει ή δέν έχει ανάγκη,καί γίνεται αφαίρεση πλαισίων πού δέν καλύπτονται από τίς μέλισσες,μαύρες κηρήθρες,σπασμένες κλπ, (παλιά πλαίσια= ασθένειες)-,καιρός πλέον γιά τήν εξίσωση τών σμηνών.(Γιά μείωση ασθενειών,γίνεται υποχρεωτικά απόσυρση 3ών παλιών,μαυρισμένων πλαισίων κάθε χρόνο από τήν κυψέλη,ούτως ώστε στήν τετραετία νά έχουν αντικατασταθεί όλα τά πλαίσια, μέ νέες κηρήθρες).
  Εξίσωση, είναι η προσπάθεια γιά τήν ισοφάρηση τής δύναμης τών σμηνών τού μελισσοκομείου,ξεκινώντας τήν χρονιά μέ αφετηρία μία ορισμένη ημερομηνία νωρίς τήν άνοιξη.Φυσικά γιά τήν εκτίμηση τής δύναμης κάθε σμήνους χρειάζεται κάποιο πεπειραμένο μάτι,είναι όμως μιά τέχνη πού εύκολα μπορεί να αποκτηθεί.
Ωστόσο η αλήθεια νά λέγεται,η ικανότητα τής εξίσωσης τών σμηνών,θεωρείται χαρακτηριστικό γνώρισμα ενός επιτυχημένου μελισσοκόμου.
Ο λόγος γιά τήν επιμονή στήν σπουδαιότητα τής εξίσωσης,δέν είναι κάποια αίσθηση τάξης,καθαριότητας ή νοικοκυροσύνης,αλλά πάνω απ'όλα σωστή ανάπτυξη, γιά τήν καλή απόδοση τών σμηνών.Πάνω από οικονομικά ωφέλη,έχει καί ωφέλη πρακτικής φύσεως.Οταν σέ ένα μελισσοκομείο τά σμήνη αναπτύσονται ομοιόμορφα,η διαχείρησή τους γίνεται σάν ένα σώμα.Αν η μία κυψέλη χρειάζεται πάτωμα,τότε ήλθε η ώρα, πού όλα τά σμήνη χρειάζονται πάτωμα. Η ομοιομορφία απλοποιεί τήν διαχείρηση.
  Δέ υπάρχει χειρότερο πράγμα σέ ένα μελισσοκομείο,όταν ένας μεγάλος αριθμός κυψελών χρειάζεται  τήν προσοχή τού μελισσοκόμου,μέ λίγο ή πολύ πληθυσμό κάθε κυψέλη.Η πείρα επιβεβαιώνει ότι, τά αδύναμα σμήνη δέν θά φθάσουν ποτέ στήν επιθυμητή ανάπτυξη πληθυσμού γιά τήν συλλογή μελιού,τά δέ δυνατά θά υπεραναπτυχθούν,μέ αποτέλεσμα τήν σμηνουργία καί χάσιμο τής παραγωγής.
  Η εξίσωση μπορεί νά γίνει μέ επιτυχία όταν υπάρχουν 2-3 ή καί περισσότερα μελισσοκομεία.Ο πληθυσμός πού μεταφέρεται μακρυά ,δέν επιστρέφει στήν μητρική κυψέλη,ενώ στό ίδιο μελισσοκομείο μέ 30-40 κυψέλες τά πράγματα αλλάζουν,γιατί ο μελισσοκόμος πρέπει νά περιμένει έως ότου οι κυψέλες έχουν αρκετό νέο πληθυσμό ( ο οποίος δέν επιστρέφει),γιά νά κάνει τήν εξίσωση,άν καί τότε δέν μπορεί νά γνωρίζει κανείς τί πληθυσμός θά γυρίσει στήν μητρική του κυψέλη.Μία μικρή πείρα χρειάζεται.
  Πρίν αφαιρεθεί κανένα πλαίσιο από κυψέλη,πρέπει νά βρεθεί η βασίλισσα τού σμήνους,νά εγκλωβιστεί γιά λιγο έως τό πέρας τής διαδικασίας τής μεταφοράς πληθυσμών καί εξίσωσης.
Ακριβώς σέ αυτό τό σημείο τής διαδικασίας γίνεται καί η αντικατάσταση βασιλισσών από τά τετρακυψελίδια ( τράπεζα βασιλισσών) .Η νέα βασίλισσα έρχεται μέ 3-4 συνοδούς  στό κλουβί μέ λίγο ζαχαροζύμαρο γιά τήν απελευθέρωση,η δέ παλιά φεύγει καί πηγαίνει στήν θέση τής νέας,κατά τόν ίδιο τρόπο στό κυψελίδιο,έως τήν εποχή τής βασιλοτροφίας πού θα αντικατασταθεί μέ ώριμο βασιλοκελί. Η αντικατάσταση βασιλισσών γίνεται μέ επιτυχία 100% νωρίς τήν άνοιξη.
  Η δέ ανταλλαγή πληθυσμών στό φώς τής ημέρας, γίνεται χωρίς κανένα πρόβλημα φασαρίας μεταξί πληθυσμών.Χρειάζεται όμως κάποια προσοχή, καί διαφορετικός χειρισμός μέ τά επιθετικά μελίσσια.

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ (συνέχεια)-ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ-

Παραγωγή βασιλισσών γιά το μοναστήρι,γίνεται στήν καρδιά τής άνοιξης,τότε που η φύση δίνει στήν μέλισσα τίς πλούσιες τροφές της γιά νά αναπαραχθεί, καί τότε πού υπάρχει στό μελισσοκομείο άφθονος πληθυσμός-(εποχή σμηνουργίας).
Ο υπερπληθυσμός στήν κυψέλη εκτροφής,γιά τόν Br. Adam, είναι απαραίτητη προϋπόθεση γιά σωστή βασιλοτροφία.Εχει καθιερώσει εύκολο τρόπο γιά νά το επιτύχει,ενώνοντας 2 γονοθαλάμους Ντάνταντ τών 12 πλαισίων. Εφ'όσον  υπάρχουν σημαδεμένες βασίλισσες (από νωρίς τήν άνοιξη, που ο πληθυσμός είναι λίγος),η εργασία γίνεται ευκολότερη, παρά όταν γεμίσουν οι κυψέλες μέ πληθυσμό.
  9 ημέρες πρίν από τήν ημέρα εμβολιασμού, πάνω από ένα δυνατό μελίσσι μέ βασίλισσα καλή καί μέ περίπου 10 πλαίσια γόνο, τοποθετεί βασιλικό διάφραγμα, καί από πάνω μπαίνει 2ος γονοθάλαμος μέ 10-12 πλαίσια γόνου, μαζί μέ τίς μέλισσες πού τόν φροντίζουν, συμπληρωμένος από τίς γύρω κυψέλες,ούτως ώστε τά 10-12 πλαίσια γόνου,σύν 10 πλαίσια γόνου πού πρέπει να βρίσκονται μέ τήν βασίλισσα,νά έχουν σύνολον καί τα 2 σώματα 20 πλαίσια γόνου,όχι λιγότερα.
Γιά τά αυγά καί τόν εμβολιασμό, υπάρχει βασίλισσα εκτροφής, μέ γνωστή προέλευση παραγωγικότητας,αυτοκαθαρισμού, ανθεκτική στίς ασθένειες,μειωμένης τάσης σμηνουργίας, εύκολα διαχειρίσιμο πληθυσμό-πραότητα..κλπ. Τοποθετήται, 4 μέρες πρίν τόν εμβολιασμό,στό κέντρο τής  γονοφωλιάς τής βασίλισσας εκτροφής,φρέσκο αδειο πλαίσιο,- γιά νά γεννήσσει τά αυγά καί νά υπολογιστεί σωστά ο χρόνος τού εμβολιασμού,- (αφού προηγουμένως αφαιρέθεί τό μέλι),καί νά έχει χρησιμοποιηθεί 1-2 φορές μέ γόνο. Προσπάθεια πρέπει νά γίνει ούτως ώστε νά υπάρχει μόνον σφραγισμένος γόνος κατά τήν τοποθέτηση τού άδειου πλαισίου,ελέγχοντας κάθε 12 ώρες γιά αυγά, καί γιά σωστό υπολογισμό εμβολιασμού τήν 3η ημέρα από τήν παρουσία αυγών.H μάνα(βασίλισσα εκτροφής),6 ημέρες πρό τού εμβολιασμού τροφοδοτείται μέ 1.5 λίτρα σιρόπι 2 μέλι 1 νερό.Τήν ημέρα τοποθέτησης τού αδειου πλαισίου,εάν έμεινε κάτι από τήν τροφοδοσία,αφαιρείται.
 Τήν ημέρα εμβολιασμού, μέ σκουλικάκι έως 18 ωρών(μεταξί 8-12 ωρών) γιά ποιό καλά,γίνεται στήν διπλή κυψέλη εκτροφής τών βασιλοκελιών,η τελική ένωση τού όλου πληθυσμού. Ο κάτω γονοθάλαμος μέ τήν βασίλισσα πηγαίνει 1 μέτρο μακρυά,καί στήν θέση του μπαίνει ο επάνω (ορφανός) γονοθάλαμος, που γίνεται έλεγχος σέ όλα τά πλαίσια(μέ προσοχή καί τίναγμα), καί καταστρέφονται όλα τά βασιλικά κελιά. Από τόν γονοθάλαμο πού έχει βασίλισσα, αφού την βρεί,καί απομονώσει γιά λίγο, τινάζει 7-8 πλαίσια μέ πληθυσμό από τά πλαίσια γόνου μπροστά στήν ορφανή.
Η κυψέλη κατόπιν,μέ τήν βασίλισσα, μεταφέρεται κάπου μακρυα,σε άλλη τοποθεσία καί τροφοδοτείται μέ 3-4 λίτρα σιρόπι.
 Εχουν μείνει στόν θάλαμο που θά δεχθεί τά βασιλοκελιά,ένας τρομερός αριθμός μελισσών, 11 πλαίσια ασφυκτικά γεμάτα πληθυσμό, καί  1 πλαίσιο χώρος κενός στό κέντρο, πού μετά από 2 περίπου ώρες,θά μπεί τό πλαίσιο μέ τά 60 βασιλοκελιά.
Αφού τοποθετηθούν τά βασιλοκελιά, μπαίνει τροφοδότης οροφής, καί γεμίζεται μέ σιρόπι 2 μέλι 1νερό.Συνεχίζεται η τροφοδότηση έως τήν 6η ημέρα (σφράγισης  βασιλικών κελιών).Γιά τίς ανάγκες τού μοναστηριού έχουν 10-12 τέτοιες κυψέλες συγχρόνως,(600-720 βασιλοκελιά,όπως επίσης στό σταθμό γονιμοποίησης υπάρχουν 40 περίπου κυψέλες μέ επιλεγμένες αδελφές βασίλισσες γιά τήν παραγωγή κηφήνων,καί έτσι νά γίνει  σωστή γονιμοποίηση,καιρού επιτρέποντος).........(Σημ.:- Γιά τήν μεγάλη αυτή παραγωγή βασιλισσών τού μοναστηριού στό Μπάκφαστ, πού γίνεται τέλη Μαϊου αρχές Ιουνίου, τήν 6η ημέρα μετά τόν εμβολιασμό-αφαίρεση κηφήνων-κρατούν μόνον 3 κυψέλες,από τίς 12, οι οποίες θά δεχθούν γιά νά συνεχίσουν μέ τά σφραγισμένα κελιά τών υπολοίπων 9 κυψελών εκτροφής, περίπου 200 κελιά η κάθε μία.Αφού χρησιμοποιηθεί ανάλογος πληθυσμός γιά τίς τρέχουσες ανάγκες ,από αυτές τίς 9 κυψέλες,τά υπόλοιπα πλαίσια επιστρέφουν στίς κυψέλες πού αρχικά αφαιρέθηκαν,οι δέ κυψέλες μέ τίς βασίλισες ξαναγυρίζουν στήν παλιά τους θέση την ίδια αυτή μέρα).....
Ο εμβολιασμός γίνεται σέ κελιά από φυσικό κερί, μέ καλούπι τύπου μολυβιού,καί η αποδοχή σέ μιά τέτοια κυψέλη, είναι 70-80%.
Οι βάσεις τών κελιών γίνονται εύκολα από σανίδα πού κόβεται κατόπιν σέ τεμάχια(μετρώντας τήν απόσταση στό πλαίσιο καί τό αριθμό βασιλοκελιών πού θα χρειαστούν),αφού αφίσει τό δισκοπρίονο 2 χιλ. πατουρίτσα στίς 2 πλευρές τού πήχη.


Γίνεται αρχή τριπανιάς μέ 16άρι τριπάνι καί μπαίνει λιωμένο κερί,πού ξαναλιώνει μέ ηλεκτ.κολυτήρι για νά τοποθετηθεί τό τεχνητό κελί.
Την 6η ημέρα από τήν ημέρα εμβολιασμού,όταν σφραγιστούν τά κελιά, γίνεται σύμπτυξη κυψελών εκτροφής,(παραπάνω σημείωση), καί αφαιρούνται οι κηφήνες απο τίς κυψέλες εκτροφής, μετακινώντας τόν γονοθάλαμο εκτροφής, καί  βάζοντας ένα άλλο κενό σώμα στην θέση του, μπαίνει επάνω στόν πάτο βασιλικό διάφραγμα, τινάζεται μέ τή σειρά κάθε πλαισίου,όλος ο πληθυσμος μπροστά στήν είσοδο τής κυψέλης,τοποθετώντας τό κάθε πλαίσιο μέ τήν σειρά του στόν άδειο γονοθάλαμο, αφού τοποθετηθούν αριστερά-δεξιά στά τοιχώματα 1-2 πλαίσια μέ φύλλο κηρήθρας,καί ένα παρά ένα στό κέντρο τά πλαίσια πού φέρουν τά βασιλοκελιά,(4 πλαισιαΧ 60 βασ/λιά),σκουπίζοντάς τα ελαφρά μέ τήν βούρτσα,αφίνοντας έτσι τούς κηφήνες απ'έξω.
  Ο  υπερπληθυσμός χρειάζεται,γεμίζοντας έτσι, άδεια τετρακυψελίδια,ή προσθέτοντας πληθυσμό στά υπάρχοντα.

Μετά τόν εμβολιασμό,10η+11η ημέρα, μέ προσοχή τοποθετούνται τά βασιλοκελιά στά τετρακυψελίδια,χρησιμοποιόντας  την συρμάτινη θήκη(εύκολη κατασκευή),σχήματος Τ,(βλέπε κάτω σχήμα)..
Ο τρόπος αυτός παραγωγής βασιλισσών, δέν αφίνει περιθώριο στίς μέλισσες νά μήν δεχθούν αμέσως τά εμβολιασμένα βασιλοκελιά,καί δίνει εξαίρετα αποτελέσματα,διότι ακολουθούνται οι φυσικοί κανόνες αναπαραγωγής,δηλ.γέννηση τών νέων βασίλισσών ανάμεσα στόν πληθυσμό τους,καί όχι περιορισμένες κάπου γιά ασφάλεια τού συνόλου τών κελιών ή (βασιλισσών)...."κάθε περιορισμός τής βασίλισσας,είναι καί ένα σημείο αμφισβήτησης, τής ποιότητάς της, κατά τόν"Br.Adam..


Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

 "Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα,όπως,τέλεια μέλισσα".
"Πρέπει νά δημιουργηθεί,μέ άλλα λόγια πρέπει νά ανατραφεί..."
"Να αναπτυχθεί από ανθρώπινο χέρι"
 

"Μία εικόνα-χίλιεςλέξεις"-.Ελπίζω νά μήν κουράσω τούς φίλους, γράφοντας ξανά,  μετά από τόσους άλλους, γιά τόν Br. Adam,καί τήν διαφορετική του μελισσοκομία, μέ τίς διαφορετικές του κυψέλες, τα τετρακυψελίδια- τράπεζες ξεχειμωνιάσματος βασιλισσών και επιλλογής, τά μισά τους πλαίσια, τούς σταθμούς γονιμοποίησης μέ επιλεγμένους κηφήνες,τό πρόγραμμα βασιλοτροφίας, ακολουθώντας τό πρόγραμμα τής φύσης, καί μέ τό σκεπτικό, νά γίνονται μελετημένες κινήσεις στήν μελισσοκομία γιά τή αποφυγή άσκοπης παραπάνω εργασίας.


Είναι  μία μελισσοκομία, πού γιά 70 χρόνια εφαρμόστηκε με επιτυχία από τόν μοναχό Adam στό μοναστήρι τού Μπάκφαστ, μέ τό σλόγκαν "no honey-no money"δηλ.άν δέν κόψουμε μέλι-δέν έχει λεφτά γιά φαγητό. Μέ αυτό τό σκεπτικό, έπρεπε νά παράγουν μέλι,καί να εφαρμόσουν τό είδος τής μελισσοκομίας πού θά τούς εξασφάλιζε φαγητό.

"Η φύση αναπαράγει τή μέλισσα γιά τήν επιβίωσή της,κάτω από όλλες τίς συνθήκες'', "Ο άνθρωπος δημιουργεί-αναθρέφει-αναπαράγει τήν μέλισσα γιά τήν παραγωγή μελιού", πού άν δέν συμβεί αυτό, τότε είναι χαμένος κόπος.Μέ αυτό τό σκεπτικό,καθιέρωσε τήν 12πλαίσια κυψέλη Ντανταντ,  με τό κάθετο διαχωριστικό, πού μένει μέσα στόν γονοθάλαμο,σύν τά 12 πλαίσια.
 Η τοποθέτηση τών κυψελών ανά τετράδες,μέ τίς εισόδους νά κοιτάζουν σέ 4 διαφορετικά σημεία, βοηθάει στόν σωστό προσανατολισμό, χωρίς οι μέλισσες νά επηρεάζονται από καιρικές συνθήκες, καί πού λανθασμένα λέγεται.
Ο κρύος καιρός αντίθετα, κατά τόν μοναχό, βοηθαει στό νά μήν ξεκινούν γέννα νωρίς τήν άνοιξη,  καί νά μένουν μαζεμένες σέ μπάλα,αποφεύγοντας έτσι τό κρύωμα τού γόνου,καί έτσι τήν αποφυγή τής νοζεμίασης έως ένα βαθμό.....

Τοποθετούνται σέ πάγγους, 25-30εκ.από τό έδαφος, γιά τήν αποφυγή από (υγρασίες-μυρμύγκια-φίδια),  καί γιά ασφάλεια μελισσών καί μεταφορέων. Κατά τήν μεταφορά, οι κυψέλες ασφαλίζονται καί δένονται μέ δύο ντίζες διαμέτρου 6χιλ., στίς οποίες έχει ηλεκτροκολυθεί παξιμάδι-πεταλούδα στό επάνω μέρος, καί οι οποίες περνούν εσωτερικά, δένοντας τήν σίτα μεταφοράς, τό μισό πάτωμα μελιτοθάλαμο, διάφραγμα βασίλισσας,γονοθάλαμο,σανίδα εισόδου(η σανίδα μπαίνει κατά τήν  μεταφορά, μέ τρύπα πού βρίσκεται εσωτερικά) περνώντας η ντίζα, διαπερνά τήν τρύπα  στόν πάτο, καί βιδώνει σέ μία πλακέτα μέ τρύπα καί στροφές ντίζας,σταθεροποιημένη μέ βίδες στό κάτω μέρος τού πάτου.Μέ τήν πατούρα πού έχει ο πάτος (εσωτερική γλώσσα , πού μπαίνει στόν γονοθάλαμο), δέν επιτρέπει τήν μετακίνησή του.
 Ο σταθμός γονιμοποίησης είναι τό κλειδί τής παραγωγής,εκεί γίνεται τό ξεχειμώνιασμα τών νέων βασιλισσών, γιά νά αντικαταστήσουν, κατόπιν επιλογής, νωρίς τήν επόμενη άνοιξη τίς παλιές βασίλισσες,έχοντας έτσι περιορισμένες σέ γέννα τί νέες, πού μπαίνοντας στήν παραγωγή είναι έτοιμες νά φουντώσουν τήν κυψέλη από πληθυσμό καί νά φέρουν μέλι.
Το τετρακυψελίδιο, είναι ένα σώμα κυψέλης χωρισμένο σέ 4 διαμερίσματα, από 4 μισά πλαίσια γονοθαλάμου Ντανταντ τό κάθε διαμέρισμα(κατά τό πλάτος), σύνολον 16 ανά τετρακυψελίδιο,

μέ ειδικά διαμορφωμένο τροφοδότη οροφής,για νά γίνεται τροφοδοσία ταυτοχρόνως καί στά 4 μικρά σμήνη.


Τό γέμισμα τών τετρακυψελιδίων γίνεται μέ ξύλινο χωνί,καί τίναγμα νέου πληθυσμού από διαφορετικές κυψέλες, από τήν κυψέλη πού μεγάλωσε τά βασιλοκελιά, καί από μελιτοθαλάμους που φιλοξενούν νέες μέλισσες,χωρίς κηφήνες λόγω τού διαφράγματος πού βρίσκεται μεταξί γονοθαλάμου καί μελιτοθαλάμου.
Στά τετρακυψελιδια τοποθετούνται βασιλοκελιά, για να εκολαυθούν καί νά γονιμοποιηθούν οι νέεςβασιλισσες, σύμφωνα μέ τούς κανόνες καί τά μυστικά τής φύσης (καί υπάρχουν πράγματα πού φαίνονται καί άλλα πού είναι αδύνατον νά τά δούμε)........νομίζοντας ότι τά είδαμε,όχι όμως ότι τά γνωρίζουμε.
Οι μελιτοθάλαμοι τοποθετούνται όταν τό σμήνος συμπληρώσει 9 πλαίσια πληθυσμό,γιά νά συνεχίσει τήν αναπτυξη, χωρίς νά εκδηλωθεί τάση σμηνουργίας,πού σίγουρα θά γινόταν εάν τό σμήνος συμπλήρωνε καί τά 12 πλαίσια πληθυσμού.
 Ο μελιτοθάλαμος σχεδιάστηκε νά παίρνει 10 πλαίσια μισά,(κατά τό ύψος)στό χώρο τών 12 πλαισίων, γιά νά τά φουσκώνουν οι μέλισσες μέ μέλι, φθάνοντας έτσι τά 20, καί παραπάνω κιλά παραγωγής.

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ.........

 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ!!!Δεν είμαστε ρατσιστές αλλά έχει απόλυτο δίκιο η κα Πρωθυπουργός .


Η Αυστραλιανή Πρωθυπουργός Julia Gillard
Η Αυστραλία λέει ΟΧΙ - Είναι η δεύτερη φορά που το κάνει!

Οφείλει κανείς να παραδεχτεί και να εκτιμήσει την πίστη της στα δικαιώματα των συμπατριωτών της.
Είναι παρήγορο να βλέπει κανείς κάποιον πραγματικό ηγέτη.

Όλος ο κόσμος χρειάζεται τέτοιους ηγέτες!


Οι μουσουλμάνοι που θέλουν να ζήσουν σύμφωνα με τον Ισλαμικό νόμο Sharia, ενημερώθηκαν ότι πρέπει να φύγουν από την Αυστραλία, καθώς η Κυβέρνηση έχει στοχοποιήσει όλους τους εξτρεμιστές στην προσπάθεια της να αντιμετωπίσει τις εν δυνάμει τρομοκρατικές επιθέσεις.

Επί πλέον, η Gillard εκνεύρισε μερικούς μουσουλμάνους με την δήλωση της ότι υποστηρίζει πλήρως τις ενέργειες των μυστικών υπηρεσιών στην παρακολούθηση των τζαμιών σε όλη την επικράτεια.
Ανακοίνωση της πρωθυπουργού της Αυστραλίας Julia Gillard - Australia σε ελεύθερη μετάφραση:
"ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΟΧΙ ΟΙ ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΥΝ.... Είτε σας αρέσει είτε όχι. Έχω κουραστεί από την ανησυχία αυτού του έθνους μήπως ενοχλούμε μερικούς ανθρώπους ή την κουλτούρα τους. Από την εποχή των επιθέσεων στο Bali, έχουμε παρατηρήσει μια αύξηση του πατριωτισμού στην πλειονότητα των Αυστραλών.
Η κουλτούρα μας έχει εξελιχθεί για περισσότερο από δύο αιώνες με αγώνες, προσπάθειες και επιτυχίες από εκατομμύρια ανδρών και γυναικών που κατέκτησαν την ελευθερία.

Μιλάμε κυρίως ΑΓΓΛΙΚΑ, όχι Ισπανικά, Λιβανέζικα, Αραβικά, Κινέζικα, Γιαπωνέζικα, Ρωσσικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Οπότε, αν επιθυμείτε να γίνετε μέρος της κοινωνίας μας,  να μάθετε την γλώσσα μας.
Οι περισσότεροι Αυστραλοί πιστεύουν στο Θεό. Αυτό δεν είναι κάποια Χριστιανική, δεξιά πολιτική προπαγάνδα, αλλά ένα γεγονός, επειδή Χριστιανοί άνδρες και γυναίκες βασισμένοι στα Χριστιανικά ιδεώδη, ίδρυσαν αυτό το έθνος, και αυτό είναι πλήρως εξακριβωμένο. Εάν ο Θεός μας  σας ενοχλεί, τότε σας προτείνω να σκεφτείτε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη σαν την νέα σας πατρίδα, γιατί ο Θεός είναι μέρος της κουλτούρας μας.

Θα αποδεχτούμε τις πεποιθήσεις σας, και δεν θα τις αμφισβητήσουμε. Αυτό που επιθυμούμε εκ μέρους σας είναι να αποδεχτείτε τις δικές μας πεποιθήσεις και να ζήσετε σε αρμονία και  ειρήνη μαζί μας.

Αυτή είναι η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ και Ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ και θα σας επιτρέψουμε κάθε ευκαιρία να τα απολαύσετε όλα. Αλλά, αφού τελειώσετε με τις διαμαρτυρίες σας και τις γκρίνιες σας για την Σημαία μας, τα Χριστιανικά μας πιστεύω ή τον τρόπο ζωής μας, σας συνιστώ ολόθερμα να εκμεταλλευτείτε μια άλλη μεγάλη Αυστραλιανή ελευθερία:
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ.

'Αν δεν είστε ευτυχείς εδώ τότε ΦΥΓΕΤΕ. Δεν σας υποχρεώσαμε να έλθετε. Εσείς ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ να έλθετε εδώ. Επομένως ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ την χώρα που ΕΣΕΙΣ επιλέξατε."
Οι περισσότεροι Μουσουλμάνοι δεν είναι ευτυχισμένοι...

Δεν είναι ευτυχισμένοι στην Γάζα
Δεν είναι ευτυχισμένοι στην Αίγυπτο
Δεν είναι ευτυχισμένοι στην Λιβύη
Δεν είναι ευτυχισμένοι στο Μαρόκο
Δεν είναι ευτυχισμένοι στο Ιράν
Δεν είναι ευτυχισμένοι στο Ιράκ
Δεν είναι ευτυχισμένοι στην Υεμένη
Δεν είναι ευτυχισμένοι στο Αφγανιστάν
Δεν είναι ευτυχισμένοι στο Πακιστάν
Δεν είναι ευτυχισμένοι στην Συρία
Δεν είναι ευτυχισμένοι στον Λίβανο


Που είναι λοιπόν ευτυχισμένοι;

Είναι ευτυχισμένοι στην Αυστραλία
Είναι ευτυχισμένοι στην Αγγλία
Είναι ευτυχισμένοι στον Καναδά
Είναι ευτυχισμένοι στις ΗΠΑ
Είναι ευτυχισμένοι στην Γαλλία
Είναι ευτυχισμένοι στην Γερμανία
Είναι ευτυχισμένοι στην Σουηδία
Είναι ευτυχισμένοι στην Νορβηγία
Είναι ευτυχισμένοι στην Δανία

Είναι ευτυχισμένοι σε κάθε χώρα που δεν είναι μουσουλμανική

και ποιόν κατηγορούν;

Όχι το Ισλάμ !
Όχι τους ηγέτες τους !
Όχι τους εαυτούς τους !

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΖΟΥΝ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ

ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΞΟΥΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΔΥΣΤΥΧΕΙΣ