Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

 "Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα,όπως,τέλεια μέλισσα".
"Πρέπει νά δημιουργηθεί,μέ άλλα λόγια πρέπει νά ανατραφεί..."
"Να αναπτυχθεί από ανθρώπινο χέρι"
 

"Μία εικόνα-χίλιεςλέξεις"-.Ελπίζω νά μήν κουράσω τούς φίλους, γράφοντας ξανά,  μετά από τόσους άλλους, γιά τόν Br. Adam,καί τήν διαφορετική του μελισσοκομία, μέ τίς διαφορετικές του κυψέλες, τα τετρακυψελίδια- τράπεζες ξεχειμωνιάσματος βασιλισσών και επιλλογής, τά μισά τους πλαίσια, τούς σταθμούς γονιμοποίησης μέ επιλεγμένους κηφήνες,τό πρόγραμμα βασιλοτροφίας, ακολουθώντας τό πρόγραμμα τής φύσης, καί μέ τό σκεπτικό, νά γίνονται μελετημένες κινήσεις στήν μελισσοκομία γιά τή αποφυγή άσκοπης παραπάνω εργασίας.


Είναι  μία μελισσοκομία, πού γιά 70 χρόνια εφαρμόστηκε με επιτυχία από τόν μοναχό Adam στό μοναστήρι τού Μπάκφαστ, μέ τό σλόγκαν "no honey-no money"δηλ.άν δέν κόψουμε μέλι-δέν έχει λεφτά γιά φαγητό. Μέ αυτό τό σκεπτικό, έπρεπε νά παράγουν μέλι,καί να εφαρμόσουν τό είδος τής μελισσοκομίας πού θά τούς εξασφάλιζε φαγητό.

"Η φύση αναπαράγει τή μέλισσα γιά τήν επιβίωσή της,κάτω από όλλες τίς συνθήκες'', "Ο άνθρωπος δημιουργεί-αναθρέφει-αναπαράγει τήν μέλισσα γιά τήν παραγωγή μελιού", πού άν δέν συμβεί αυτό, τότε είναι χαμένος κόπος.Μέ αυτό τό σκεπτικό,καθιέρωσε τήν 12πλαίσια κυψέλη Ντανταντ,  με τό κάθετο διαχωριστικό, πού μένει μέσα στόν γονοθάλαμο,σύν τά 12 πλαίσια.
 Η τοποθέτηση τών κυψελών ανά τετράδες,μέ τίς εισόδους νά κοιτάζουν σέ 4 διαφορετικά σημεία, βοηθάει στόν σωστό προσανατολισμό, χωρίς οι μέλισσες νά επηρεάζονται από καιρικές συνθήκες, καί πού λανθασμένα λέγεται.
Ο κρύος καιρός αντίθετα, κατά τόν μοναχό, βοηθαει στό νά μήν ξεκινούν γέννα νωρίς τήν άνοιξη,  καί νά μένουν μαζεμένες σέ μπάλα,αποφεύγοντας έτσι τό κρύωμα τού γόνου,καί έτσι τήν αποφυγή τής νοζεμίασης έως ένα βαθμό.....

Τοποθετούνται σέ πάγγους, 25-30εκ.από τό έδαφος, γιά τήν αποφυγή από (υγρασίες-μυρμύγκια-φίδια),  καί γιά ασφάλεια μελισσών καί μεταφορέων. Κατά τήν μεταφορά, οι κυψέλες ασφαλίζονται καί δένονται μέ δύο ντίζες διαμέτρου 6χιλ., στίς οποίες έχει ηλεκτροκολυθεί παξιμάδι-πεταλούδα στό επάνω μέρος, καί οι οποίες περνούν εσωτερικά, δένοντας τήν σίτα μεταφοράς, τό μισό πάτωμα μελιτοθάλαμο, διάφραγμα βασίλισσας,γονοθάλαμο,σανίδα εισόδου(η σανίδα μπαίνει κατά τήν  μεταφορά, μέ τρύπα πού βρίσκεται εσωτερικά) περνώντας η ντίζα, διαπερνά τήν τρύπα  στόν πάτο, καί βιδώνει σέ μία πλακέτα μέ τρύπα καί στροφές ντίζας,σταθεροποιημένη μέ βίδες στό κάτω μέρος τού πάτου.Μέ τήν πατούρα πού έχει ο πάτος (εσωτερική γλώσσα , πού μπαίνει στόν γονοθάλαμο), δέν επιτρέπει τήν μετακίνησή του.
 Ο σταθμός γονιμοποίησης είναι τό κλειδί τής παραγωγής,εκεί γίνεται τό ξεχειμώνιασμα τών νέων βασιλισσών, γιά νά αντικαταστήσουν, κατόπιν επιλογής, νωρίς τήν επόμενη άνοιξη τίς παλιές βασίλισσες,έχοντας έτσι περιορισμένες σέ γέννα τί νέες, πού μπαίνοντας στήν παραγωγή είναι έτοιμες νά φουντώσουν τήν κυψέλη από πληθυσμό καί νά φέρουν μέλι.
Το τετρακυψελίδιο, είναι ένα σώμα κυψέλης χωρισμένο σέ 4 διαμερίσματα, από 4 μισά πλαίσια γονοθαλάμου Ντανταντ τό κάθε διαμέρισμα(κατά τό πλάτος), σύνολον 16 ανά τετρακυψελίδιο,

μέ ειδικά διαμορφωμένο τροφοδότη οροφής,για νά γίνεται τροφοδοσία ταυτοχρόνως καί στά 4 μικρά σμήνη.


Τό γέμισμα τών τετρακυψελιδίων γίνεται μέ ξύλινο χωνί,καί τίναγμα νέου πληθυσμού από διαφορετικές κυψέλες, από τήν κυψέλη πού μεγάλωσε τά βασιλοκελιά, καί από μελιτοθαλάμους που φιλοξενούν νέες μέλισσες,χωρίς κηφήνες λόγω τού διαφράγματος πού βρίσκεται μεταξί γονοθαλάμου καί μελιτοθαλάμου.
Στά τετρακυψελιδια τοποθετούνται βασιλοκελιά, για να εκολαυθούν καί νά γονιμοποιηθούν οι νέεςβασιλισσες, σύμφωνα μέ τούς κανόνες καί τά μυστικά τής φύσης (καί υπάρχουν πράγματα πού φαίνονται καί άλλα πού είναι αδύνατον νά τά δούμε)........νομίζοντας ότι τά είδαμε,όχι όμως ότι τά γνωρίζουμε.
Οι μελιτοθάλαμοι τοποθετούνται όταν τό σμήνος συμπληρώσει 9 πλαίσια πληθυσμό,γιά νά συνεχίσει τήν αναπτυξη, χωρίς νά εκδηλωθεί τάση σμηνουργίας,πού σίγουρα θά γινόταν εάν τό σμήνος συμπλήρωνε καί τά 12 πλαίσια πληθυσμού.
 Ο μελιτοθάλαμος σχεδιάστηκε νά παίρνει 10 πλαίσια μισά,(κατά τό ύψος)στό χώρο τών 12 πλαισίων, γιά νά τά φουσκώνουν οι μέλισσες μέ μέλι, φθάνοντας έτσι τά 20, καί παραπάνω κιλά παραγωγής.