Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ (συνέχεια)-ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ-

Παραγωγή βασιλισσών γιά το μοναστήρι,γίνεται στήν καρδιά τής άνοιξης,τότε που η φύση δίνει στήν μέλισσα τίς πλούσιες τροφές της γιά νά αναπαραχθεί, καί τότε πού υπάρχει στό μελισσοκομείο άφθονος πληθυσμός-(εποχή σμηνουργίας).
Ο υπερπληθυσμός στήν κυψέλη εκτροφής,γιά τόν Br. Adam, είναι απαραίτητη προϋπόθεση γιά σωστή βασιλοτροφία.Εχει καθιερώσει εύκολο τρόπο γιά νά το επιτύχει,ενώνοντας 2 γονοθαλάμους Ντάνταντ τών 12 πλαισίων. Εφ'όσον  υπάρχουν σημαδεμένες βασίλισσες (από νωρίς τήν άνοιξη, που ο πληθυσμός είναι λίγος),η εργασία γίνεται ευκολότερη, παρά όταν γεμίσουν οι κυψέλες μέ πληθυσμό.
  9 ημέρες πρίν από τήν ημέρα εμβολιασμού, πάνω από ένα δυνατό μελίσσι μέ βασίλισσα καλή καί μέ περίπου 10 πλαίσια γόνο, τοποθετεί βασιλικό διάφραγμα, καί από πάνω μπαίνει 2ος γονοθάλαμος μέ 10-12 πλαίσια γόνου, μαζί μέ τίς μέλισσες πού τόν φροντίζουν, συμπληρωμένος από τίς γύρω κυψέλες,ούτως ώστε τά 10-12 πλαίσια γόνου,σύν 10 πλαίσια γόνου πού πρέπει να βρίσκονται μέ τήν βασίλισσα,νά έχουν σύνολον καί τα 2 σώματα 20 πλαίσια γόνου,όχι λιγότερα.
Γιά τά αυγά καί τόν εμβολιασμό, υπάρχει βασίλισσα εκτροφής, μέ γνωστή προέλευση παραγωγικότητας,αυτοκαθαρισμού, ανθεκτική στίς ασθένειες,μειωμένης τάσης σμηνουργίας, εύκολα διαχειρίσιμο πληθυσμό-πραότητα..κλπ. Τοποθετήται, 4 μέρες πρίν τόν εμβολιασμό,στό κέντρο τής  γονοφωλιάς τής βασίλισσας εκτροφής,φρέσκο αδειο πλαίσιο,- γιά νά γεννήσσει τά αυγά καί νά υπολογιστεί σωστά ο χρόνος τού εμβολιασμού,- (αφού προηγουμένως αφαιρέθεί τό μέλι),καί νά έχει χρησιμοποιηθεί 1-2 φορές μέ γόνο. Προσπάθεια πρέπει νά γίνει ούτως ώστε νά υπάρχει μόνον σφραγισμένος γόνος κατά τήν τοποθέτηση τού άδειου πλαισίου,ελέγχοντας κάθε 12 ώρες γιά αυγά, καί γιά σωστό υπολογισμό εμβολιασμού τήν 3η ημέρα από τήν παρουσία αυγών.H μάνα(βασίλισσα εκτροφής),6 ημέρες πρό τού εμβολιασμού τροφοδοτείται μέ 1.5 λίτρα σιρόπι 2 μέλι 1 νερό.Τήν ημέρα τοποθέτησης τού αδειου πλαισίου,εάν έμεινε κάτι από τήν τροφοδοσία,αφαιρείται.
 Τήν ημέρα εμβολιασμού, μέ σκουλικάκι έως 18 ωρών(μεταξί 8-12 ωρών) γιά ποιό καλά,γίνεται στήν διπλή κυψέλη εκτροφής τών βασιλοκελιών,η τελική ένωση τού όλου πληθυσμού. Ο κάτω γονοθάλαμος μέ τήν βασίλισσα πηγαίνει 1 μέτρο μακρυά,καί στήν θέση του μπαίνει ο επάνω (ορφανός) γονοθάλαμος, που γίνεται έλεγχος σέ όλα τά πλαίσια(μέ προσοχή καί τίναγμα), καί καταστρέφονται όλα τά βασιλικά κελιά. Από τόν γονοθάλαμο πού έχει βασίλισσα, αφού την βρεί,καί απομονώσει γιά λίγο, τινάζει 7-8 πλαίσια μέ πληθυσμό από τά πλαίσια γόνου μπροστά στήν ορφανή.
Η κυψέλη κατόπιν,μέ τήν βασίλισσα, μεταφέρεται κάπου μακρυα,σε άλλη τοποθεσία καί τροφοδοτείται μέ 3-4 λίτρα σιρόπι.
 Εχουν μείνει στόν θάλαμο που θά δεχθεί τά βασιλοκελιά,ένας τρομερός αριθμός μελισσών, 11 πλαίσια ασφυκτικά γεμάτα πληθυσμό, καί  1 πλαίσιο χώρος κενός στό κέντρο, πού μετά από 2 περίπου ώρες,θά μπεί τό πλαίσιο μέ τά 60 βασιλοκελιά.
Αφού τοποθετηθούν τά βασιλοκελιά, μπαίνει τροφοδότης οροφής, καί γεμίζεται μέ σιρόπι 2 μέλι 1νερό.Συνεχίζεται η τροφοδότηση έως τήν 6η ημέρα (σφράγισης  βασιλικών κελιών).Γιά τίς ανάγκες τού μοναστηριού έχουν 10-12 τέτοιες κυψέλες συγχρόνως,(600-720 βασιλοκελιά,όπως επίσης στό σταθμό γονιμοποίησης υπάρχουν 40 περίπου κυψέλες μέ επιλεγμένες αδελφές βασίλισσες γιά τήν παραγωγή κηφήνων,καί έτσι νά γίνει  σωστή γονιμοποίηση,καιρού επιτρέποντος).........(Σημ.:- Γιά τήν μεγάλη αυτή παραγωγή βασιλισσών τού μοναστηριού στό Μπάκφαστ, πού γίνεται τέλη Μαϊου αρχές Ιουνίου, τήν 6η ημέρα μετά τόν εμβολιασμό-αφαίρεση κηφήνων-κρατούν μόνον 3 κυψέλες,από τίς 12, οι οποίες θά δεχθούν γιά νά συνεχίσουν μέ τά σφραγισμένα κελιά τών υπολοίπων 9 κυψελών εκτροφής, περίπου 200 κελιά η κάθε μία.Αφού χρησιμοποιηθεί ανάλογος πληθυσμός γιά τίς τρέχουσες ανάγκες ,από αυτές τίς 9 κυψέλες,τά υπόλοιπα πλαίσια επιστρέφουν στίς κυψέλες πού αρχικά αφαιρέθηκαν,οι δέ κυψέλες μέ τίς βασίλισες ξαναγυρίζουν στήν παλιά τους θέση την ίδια αυτή μέρα).....
Ο εμβολιασμός γίνεται σέ κελιά από φυσικό κερί, μέ καλούπι τύπου μολυβιού,καί η αποδοχή σέ μιά τέτοια κυψέλη, είναι 70-80%.
Οι βάσεις τών κελιών γίνονται εύκολα από σανίδα πού κόβεται κατόπιν σέ τεμάχια(μετρώντας τήν απόσταση στό πλαίσιο καί τό αριθμό βασιλοκελιών πού θα χρειαστούν),αφού αφίσει τό δισκοπρίονο 2 χιλ. πατουρίτσα στίς 2 πλευρές τού πήχη.


Γίνεται αρχή τριπανιάς μέ 16άρι τριπάνι καί μπαίνει λιωμένο κερί,πού ξαναλιώνει μέ ηλεκτ.κολυτήρι για νά τοποθετηθεί τό τεχνητό κελί.
Την 6η ημέρα από τήν ημέρα εμβολιασμού,όταν σφραγιστούν τά κελιά, γίνεται σύμπτυξη κυψελών εκτροφής,(παραπάνω σημείωση), καί αφαιρούνται οι κηφήνες απο τίς κυψέλες εκτροφής, μετακινώντας τόν γονοθάλαμο εκτροφής, καί  βάζοντας ένα άλλο κενό σώμα στην θέση του, μπαίνει επάνω στόν πάτο βασιλικό διάφραγμα, τινάζεται μέ τή σειρά κάθε πλαισίου,όλος ο πληθυσμος μπροστά στήν είσοδο τής κυψέλης,τοποθετώντας τό κάθε πλαίσιο μέ τήν σειρά του στόν άδειο γονοθάλαμο, αφού τοποθετηθούν αριστερά-δεξιά στά τοιχώματα 1-2 πλαίσια μέ φύλλο κηρήθρας,καί ένα παρά ένα στό κέντρο τά πλαίσια πού φέρουν τά βασιλοκελιά,(4 πλαισιαΧ 60 βασ/λιά),σκουπίζοντάς τα ελαφρά μέ τήν βούρτσα,αφίνοντας έτσι τούς κηφήνες απ'έξω.
  Ο  υπερπληθυσμός χρειάζεται,γεμίζοντας έτσι, άδεια τετρακυψελίδια,ή προσθέτοντας πληθυσμό στά υπάρχοντα.

Μετά τόν εμβολιασμό,10η+11η ημέρα, μέ προσοχή τοποθετούνται τά βασιλοκελιά στά τετρακυψελίδια,χρησιμοποιόντας  την συρμάτινη θήκη(εύκολη κατασκευή),σχήματος Τ,(βλέπε κάτω σχήμα)..
Ο τρόπος αυτός παραγωγής βασιλισσών, δέν αφίνει περιθώριο στίς μέλισσες νά μήν δεχθούν αμέσως τά εμβολιασμένα βασιλοκελιά,καί δίνει εξαίρετα αποτελέσματα,διότι ακολουθούνται οι φυσικοί κανόνες αναπαραγωγής,δηλ.γέννηση τών νέων βασίλισσών ανάμεσα στόν πληθυσμό τους,καί όχι περιορισμένες κάπου γιά ασφάλεια τού συνόλου τών κελιών ή (βασιλισσών)...."κάθε περιορισμός τής βασίλισσας,είναι καί ένα σημείο αμφισβήτησης, τής ποιότητάς της, κατά τόν"Br.Adam..


1 σχόλιο:

Κώστας Ελευθεριου είπε...

Γειά σου Μαρκιανέ , πολύ όμορφη και επεξηγηματική ανάρτηση στο κλίμα της εποχής.