Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

ΠΕΝΤΑΠΛΑΙΣΙΑ ΚΥΨΕΛΙΔΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΥΨΕΛΙΔΙΟΥ?

Απαραίτητο εργαλείο,κι όμως λίγο παραμελημένο από πολλούς μελισσοκόμους,τόσο απαραίτητο, όσο καί οι κυψέλες.Ειναι μία μικρή,όμως κανονική κυψέλη,πού λόγω περιορισμένου χώρου, αναπτύσεται γρήγορα,καί ο κίνδυνος σμηνουργίας είναι μεγαλύτερος. Αυτήν τήν ανάπτυξη εκμεταλεύεται ο μελισσοκόμος,υποστηρίζοντας τίς παραγωγικές του κυψέλες, καί έχοντας έναν αριθμό από αυτά τά κυψελίδια πού ξεχειμώνιασαν,αναπληρώνει τίς χειμωνιάτικες απώλειες τών κυψελών του 
νωρίς τήν άνοιξη. Πολλές οι χρήσεις τού πενταπλαίσιου κυψελιδίου,πού καλό είναι νά τίς έχουμε στό μυαλό μας, καί το κυψελίδιο στό μελισσοκομείο μας.

1. Χρησιμεύει γιά τήν δημιουργία σμήνους,ξεκινώντας 4-6 εβδομάδες πρίν τήν κύρια νεκταροέκριση τής άνοιξης, αφαιρώντας πληθυσμό καί γόνο από δυνατές κυψέλες παραγωγής.Ορφανεύοντας πληθυσμό, παράγει δικά του βασιλοκελιά, ανακουφίζοντας μέ  αποσυμφόρηση τήν γονοφωλιά τής κυψέλης, δημιουργώντας έτσι μία παραφιάδα.Η παραφιάδα ίσως κάνει πολλά βασιλοκελιά (10+),πού γίνεται επιθεώρηση μετά από μία εβδομάδα,τά βασιλοκελιά καταστρέφονται εκτός 2-3ων,μεγάλων κελιών,πού πρέπει νά διατηρηθούν.Η πρώτη βασίλισσα πού θά βγεί
 θά σκοτώσει τίς υπόλοιπες.Αν μείνουν περισσότερα βασιλοκελιά,ίσως
η παραφιάδα σμηνουγήσει. Μέ τόν συνωστισμό στήν γονοφωλιά αρχίζει νά δημιουργείται καί η τάση γιά σμηνουργία.

2. Το κυψελίδιο βοηθάει σάν εργαλείο στήν  αποφυγή σμηνουργίας τών κυψελών παραγωγής,αφαιρώντας τήν βασίλισσα μέ τό πλαίσιό της σύν 2-3 πλαίσια τοποθετώντας την στό κυψελιδιο γιά 10 ημέρες,μεταφέροντάς την κάπου μακρυά συνεχίζοντας τήν γέννα της(τρόπος αποφυγής σμηνουργίας τού Br Adam).Μετά τίς 10 ημέρες, αφού έχει περάσει ο πυρετός τής σμηνουργίας, η βασίλισσα επανέρχεται στήν κυψέλη της, πού ο μελισσοκόμος καταστρέφει, ή χρησιμοποιεί τά βασιλοκελιά γιά παραφιάδες.

3. Διατηρώντας παραφιάδες,παραμένουν οι κυψέλες παραγωγής δυνατές, μέ τά κυψελίδια -παραφιάδες στήριξης, μεταφέροντας πληθυσμό καί γόνο στίς ποιό αδύνατες κυψέλες,γιά μεγαλύτερη παραγωγή μελιού. Η βιβλιογραφία αναφέρει, ανά 2-3 κυψέλες παραγωγής, χρησιμοποιείται ένα κυψελίδιο στήριξης (αφαιρείται συνήθως σφραγισμένος γόνος,γιατί οι παλιές μέλισσες ξαναγυρίζουν στίς κυψέλες τους ).
Αυτό γίνεται 3 εβδομάδες πρίν,καί κατά τήν διάρκεια τής κύριας ανοιξιάτικης νεκταροέκρισης,αφαιρώντας από τόν γονοθάλαμο άδεια πλαίσια, πλαίσια  μέ μέλι/γύρη, αντικαθιστώντας τα μέ πλαίσια σφραγισμένου γόνου τών παραφιάδων στήριξης.Αν δέ υπάρχει αρκετός γόνος στήν παραφιάδα, τινάζεται πληθυσμός από τά πλαίσιά της στόν μελιτοθάλαμο τής κυψέλης παραγωγής.

4. Οσα χρόνια καί νά ασχολείται κανείς μέ τίς μέλισσες, πάντοτε θά προκείψουν προβλήματα μέ τίς παραγωγικές κυψέλες. Οι παραφιάδες στήριξης θά λύσουν ότι πρόβλημα προκύψει πού νά αφορά ελατωματικές βασίλισσες, χαμένες βασίλισσες, ατυχήματα βασιλισσών,καί δέν είναι λίγες οι φορές πού χάνεται μιά βασίλισσα από μιά παραγωγική κυψέλη, ή αδειάζει από αυγά (κακή γονιμοποίηση)πάνω στήν συλλογή μελιού. Η αντικατάσταση μπορεί νά γίνει άμεσα, τοποθετώντας τά πλαίσια  τής παραφιάδας,μαζί μέ τήν βασίλισσα στήν παραγωγική κυψέλη,καί παίρνοντας αντίστοιχα πλαίσια από τήν παραγωγική, μέ έστω 1-2 βασιλοκελιά γιά τήν αποκατάσταση τής παραφιάδας, πού δέν ενοχλεί, εφ'όσον δέν βρίσκεται στή διαδικασία τής παραγωγής. Μήν ξεχνάμε ότι η ανταλλαγή αυτή γίνεται εύκολα στό φώς τής μέρας καί ότι η βασίλισσα έχει τόν πληθυσμό της μαζί της,επιπλέον δέ, είναι πεπειραμένη βασίλισσα καί η αποδοχή της από τόν υπόλοιπο πληθυσμό γίνεται  100% .

5.Αδύναμα μελίσσια χρειάζονται ενίσχυση μέ γόνο καί πληθυσμό, πού μπορείνά δωθεί από τά κυψελίδια στήριξης.Επίσης ένα αδύναμο σμήνος μπορεί νά τοποθετηθεί  στό πενταπλαίσιο κυψελίδιο, καί η διαχείρισή του νά γίνει ποιό εύκολα παρά σέ σώμα κανονικής κυψέλης. Μέ σφιχτό πληθυσμό τό κυψελίδιο,αποφεύγει τίς επιθέσεις τού κηρόσκωρου, καί άλλων πιθανών ασθενειών.

6. H παραγωγή παραφιάδων-μελισσοσμηνών, είναι καλό όταν θέλει κανείς νά αυξήσει τόν αριθμό τών σμηνών του, χωρίς νά ξοδεύεται γιά αγορές νέων.
Αντίθετα μπορεί νά παράγει καί νά πουλάει μελισσοσμήνη, προσθέτοντας
ακόμη λίγες εισπράξεις. Πρέπει νά θυμώμαστε ότι, ή παραγωγή δέν μπορεί
νά μεγιστοποιηθεί, εάν δέν υπάρξει αρμονία στήν ανακύκλωση τών σμηνών.
Ο χωρισμός μιάς κυψέλης κοστίζει όταν πραγματοποιήται, αλλά τό κέρδος
φαίνεται μελλοντικά.

7. Εχοντας πρόχειρο ένα πενταπλαίσιο κυψελιδιο κοντά του ο μελισσοκόμος τήν εποχή τής σμηνουργίας, μπορεί ποιό εύκολα νά συλλέξει ένα σμήνος πού έφυγε, παρά χρησιμοποιώντας σώμα κυψέλης ή ότι άλλο, έχοντας στό κυψελιδιο 1-2 παλιά πλαίσια. Πάντα θά πρέπει νά υπάρχει στό αυτοκίνητο τήν εποχή τής σμηνουργίας ένα πενταπλαίσιο κυψελίδιο.....Εως εδώ είναι τά υπέρ, άς δούμε τα κατά..

   Το πενταπλαίσιο κυψελίδιο θέλει μεγάλη προσοχή σέ σχέση μέ τήν 
κυψέλη κατά τήν διάρκεια τού έτους. Οι τροφές εξαντλούνται γρηγορώτερα κατά τήν χειμερινή περίοδο, καί ο κίνδυνος σμηνουργίας τήν άνοιξη μεγαλώνει λόγω έλειψης χώρου. Ο μελισσοκόμος προσέχει γιά τίς τροφές καί τήν αφαίρεση πληθυσμού όταν χρειάζεται τήν άνοιξη.
Δέν θά πρέπει νά παράγονται οι παραφιάδες αργά τό φθινοπωρο, επειδή δέν γίνεται σωστή ανάπτυξη, καί δέν καταφέρνουν τά σμήνη νά ξεχειμωνιάσουν.

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΒΑΣΙΛΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το ημερολόγιο είναι μόνον στά Αγγλικά, μπορεί νά ανοίξει σέ άλλη σελίδα,
αφού γίνει η επιλογή ημέρας εμβολιασμού,υπολογίζει τά υπόλοιπα,καί μπορεί να τυπωθεί.

Queen Rearing Calendar

The Beekeepers of the Susquehanna Valley are pleased to offer the following Queen Rearing Calendar Generator to the beekeeping community.
Your calendar will open in a separate page, suitable for printing.
When are you going to graft?

  

A Simple Queen Rearing Technique
queen rearingΤρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Β'


ΚΡΥΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΟΝΟΥ

Γνωρίζοντας τόν κρύο τρόπο ανάπτυξης τού μελισσιού,τίς ετελείωτες ώρες εργασίας που χρειάζεται όταν έχει κανείς κάποιο αριθμό κυψελών στήν διαχείρησή του, μπήκε τό ερώτημα στήν προηγούμενη ανάρτηση γιά τό θερμό τρόπο ανάπτυξης.Καλό θά είναι νά δούμε τόν κρύο τρόπο πού εφαρμόζεται
γιά τήν ανάπτυξη αυτή τού γόνου, νωρίς τήν άνοιξη,καί τήν βοήθεια πού μπορεί νά δώσει ο μελισσοκόμος,γνωρίζοντας πρώτα καλά τήν περιοχή του,καί τίς ανθοφορίες πού επιδιώκει. Τίς μετακινήσεις τών πλαισίων πού μπορεί νά εφαρμόσει γιά τήν ανάπτυξη τού γόνου χωρίς ταϊσματα εφ'όσον υπάρχουν οι προβλεπόμενες τροφές στήν κυψέλη από τό φθινόπωρο, γιά δυνατό ξεκίνημα.
Πιστεύω ότι καλό είναι νά δοκιμαστούν καί οι δύο τρόποι,για νά αποφασίσει κάποιος τόν καλύτερο. Πρώτο μέλημα είναι νά μήν ενοχληθεί η μελισσόσφαιρα όσο ο καιρός τό απαγορεύει, και νά μήν γίνει  λάθος ερμηνεία μέ τό λίγο γόνο πού υπάρχει γιά τήν κάλυψη  τής απώλειας τού χειμερινού πληθυσμού,δηλ.πώς έφθασε ο καιρός επέμβασης τού μελισσοκόμου. Οταν ανοίξει η μελισσόσφαιρα, καί ο γόνος μπορεί να καλυφθεί  από μέλισσες στό πλαίσιο,τότε πλέον επιτρέπεται νά ξεκινήσει κανείς
τήν αναπτυξη ,κάνοντας χειρισμούς πλαισίων για τόν σκοπό αυτό, μέ βάση τούς στόχους του.
 Πρώτα γίνεται αναστροφή  τών 2 κεντρικών πλαισίων γέννας..Η επιδίωξη είναι, αφού καλυφθεί ο γόνος,γυρίζοντας τά πλαίσια, ξαναγυρνάει η γέννα του γόνου μπροστά στό ζεστό μέρος τής κυψέλης(σφαίρας),μέ λίγες μέλισσες θερμάστρες στό πίσω μέρος τώρα τών πλαισίων.Η ανάπτυξη τού γόνου παίρνει  μία μέ δύο εβδομάδες,ανάλογα μέ τόν καιρό, καί έχει σάν σκοπό, νά συνεχιστεί ο γόνος στό ίδιο επίπεδο, χωρίς νά σπάσει η σφαίρα, έχοντας οι μέλισσες επαφή μεταξί τους.Το επόμενο,Δεύτερο στάδιο είναι, η ανταλλαγή τών διπλανών πλαισίων τής σφαίρας τού γόνου    γιά νά γεννήσει στά έως τώρα εξωτερικά τών πλαισίων,κοντά στήν γονοφωλιά. Παράλληλα πιέζεται η βασίλισσα νά γεννήσει σέ ένα καθαρό καινούργιο χτισμένο πλαίσιο τής κυψέλης,(καλό είναι  νά έχει καί λίγο μέλι επάνω),τό οποίο τοποθετήται στό κέντρο(άν καί όχι επιτρεπτό στήν διαίρεση τού γόνου),αλλά λόγω κρύας εποχής, καί επειδή βρίσκεται σέ ζεστό μέρος,-μέσα στή σφαίρα-,τό γεννάει. Πρέπει νά γίνει έλεγχος τροφών,γιά ανάποδο καιρό,καί κλείσιμο του σμήνους. Σέ περίπτωση έλειψης δίδεται πλαίσιο μελιού ή σιρόπι 1:1. (Γιά τήν ανάπτυξη τού γόνου πάντοτε πρέπει νά υπάρχουν δίπλα του πλαίσια γύρης,ή θά χρειαστεί υποκατάστατο).


Εχει περάσει σχεδόν μήνας, τό κρύο απομακρίνεται, η φύση έχει αρχίσει νά δίνει τροφές, τά σμήνη ανταποκρίνονται, καί η ανάπτυξη συνεχίζεται μέ τήν τρίτη επίσκεψη.Αυτήν τή φορά, ξεχωρίζονται τά εναπομείναντα  χτισμένα  πλαίσια να τοποθετηθούν διπλα στήν χειμωνιάτικη σφαίρα γόνου ,(ή φύλλα κηρήθρας άχτιστα,υπάρχουν πλέον νέες μέλισσες),καί πλαίσια μέ μέλι,τοποθετούνται στά άκρα τής κυψέλης,αριστερά-δεξιά.


Ο τρόπος αυτός είναι δοκιμασμένος πολλά χρόνια,καί δουλεύει θαυμάσια. Αν αφεθεί τό σμήνος νά αναπτυχθεί φυσιολογικά,δέν θά φθάσει στήν μισή του ανάπτυξη.Από αυτήν τήν ανάπτυξη νωρίς τήν άνοιξη,θά κριθεί η τύχη τής κάθε βασίλισσας, άν θά αλλάξει ή θά παραμείνει στήν κυψέλη. Κι' εδώ ο γόνος θά πάρει μια μέ δύο εβδομάδες γιά τό συμπλήρωμα. Σημ.-Γιά τήν συλλογή τής προκαθορισμένης ανθοφορίας, θά πρέπει ο μελισσοκόμος,όχι απλά νά έχει στήν κυψέλη του πολλές  μέλισσες,αλλά συγκεκριμένα πολλές συλλέκτριες εργάτριες, γιά τό σκοπό αυτό η ανάπτυξη τού γόνου πρέπει νά αρχίσει 65-70 ημέρες πρίν τήν ανθοφορία.Μήν ξεχνάμε ότι, γιά νά γίνει συλλέκτρια μια μέλισσα χρειάζεται 42 ημέρες.
 Στήν επόμενη επιθεώρηση, θά πρέπει νά κοιτάζει κανείς γιά βασιλοκελιά,γιά σμηνουργία, ή νά είναι έτοιμος γιά τήν τοποθέτηση πατωμάτων..(τοποθέτηση πατωμάτων είναι άλλο κεφάλαιο, καί όσο αφορά τήν σμηνουργία γίνεται συνήθως αμέσως πρίν τήν μεγάλη ανθοφορία τής περιοχής), ένα σημάδι ένδειξης γιά τήν περιοχή τού κάθε μελισσοκόμου,περι ανθοφορίας….
Ο χρόνος εργασίας,η σκέψη, η φροντίδα, τά υλικά, τό κεφάλαιο, είναι όλα χρήμα. Ετσι πρέπει νά συνυπολογιστούν,καί νά φανεί στό τέλος, τό κέρδος ή ζημία τού μελισσοκόμου.

Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2014

Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ


Δυστυχώς ή ευτυχώς,η μελισσοκομία δέν είναι μιά ιστορία πού μάς είπε ο παπούς,η γιαγιά,ή τό περιβάλλον μας.Βασίζεται σέ γνώσεις κατά τό 95%,όχι σέ παραμύθια.Κατά καιρούς γράφονται τέτοια παραμύθια,πού στερούνται σοβαρότητας.....
Οπως όλα έχουν τόν κύκλο τους, έτσι καί η μελισσοκομία έχει τόν δικό της
εποχικό κύκλο.Αυτό είναι σημαντικό νά τό έχουμε στό μυαλό μας.
Ειναι γνωστό,ότι ο κύκλος αυτός χωρίζεται σέ τρείς περιόδους.
Στήν εποχή τής ανάπτυξης, τήν εποχή παραγωγής (έκκριση νέκταρος-τροφών),καί τήν εποχή ανάπαυσης(έλειψης τροφών). Στίς εύκρατες περιοχές,διαχωρίζουμε καθαρά τίς περιόδους,σέ αντίθεση μέ τά τροπικά καί υποτροπικά μέρη,πού είναι ποιό δύσκολα νά ξεχωρίσουν.
Η ανθοφορία τών φυτών, καί ποιό σημαντικό η ροή νέκταρος,επηρεάζονται
από τίς εποχιακές καιρικές συνθήκες.Η μέλισσα ανταποκρίνεται σ'αυτές τίς 
αλλαγές,μέ τό βιολογικό της ρολόϊ,(δέν είναι ανάγκη νά τήν πιέζουμε,εκτός καί άν κάνουμε μεγάλης κλίμακας εντατικής μελισσοκομίας-διατεθημένοι γιά έξοδα, 200 κυψέλες καί άνω), διότι όταν υπάρχει αυθονία τροφών γύρης-νέκταρος, τό μελίσσι διεγείρεται αυξάνει  το γόνο,αυξάνεται καί ο πληθυσμός.Οταν υπάρχει έλειψη τροφών στή φύση,μειώνει τόν γόνο,μειώνεται καί ο πληθυσμός.
Τόσο η γύρη,όσο καί τό νέκταρ, είναι απαραίτητα γιά τήν διέγερση τού σμήνους καί τήν παραγωγή γόνου. Οταν εισέρχεται μόνον τό ένα από τά δύο στήν κυψέλη, τότε τό άλλο τό αποθηκεύουν,καί τό χρησιμοποιούν γιά τήν συντήρηση τού γόνου,χωρίς νά διεγείρεται  τό σμήνος γιά τήν αύξηση τού γόνου.
 Αυτό τό λάθος γίνεται από ορισμένους μελισσοκόμους, δίνοντας σιρόπι
χωρίς να υπάρχει γύρη,μέ αποτέλεσμα,νά τό αποθηκεύσει τό μελίσσι κοντά του στό κέντρο τής γονοφωλιάς,στό σημείο γέννας,καί αντί γιά ανάπτυξη νά γίνει καθυστέρηση (απουσία χώρου γέννας γιά τήν βασίλισσα-επέμβαση μελισσοκόμου μέ τοποθέτηση πλαισίων γέννας).
 Γιά μεγάλη παραγωγή γόνου,απαιτούνται μεγάλες ποσότητες εισροής τροφών (νέκταρ-γύρη).Από τήν ποσότητα εισροής τροφής στήν κυψέλη,οι εργάτριες διαφοροποιούν τό ποσό φαγητού πού θά δώσουν στή βασίλισσα, μέ σκοπό νά αυξήσει ή νά μειώσει τόν ρυθμό ωοτοκίας της. Εάν μειωθούν απότομα οι εισερχόμενες τροφές γιά κάποιο λόγο, παρατηρήται, οι εργάτριες νά τρώνε σκουλικάκια ή αυγά,ρυθμίζοντας έτσι τήν ποσότητα τού γόνου.
  Μικρά σμήνη,μέ λίγο πληθυσμό,βασίζονται για  τήν ανάπτυξη τού γόνου τους στά αποθέματα μελιού πού βρίσκονται στήν κυψέλη.Χρησιμοποιούν δέ όλες τίς εισερχόμενες τροφές  γιά τήν ανάπτυξη γόνου καί κατασκευή κηρηθρών.
 Εχουν περισσότερο γόνο σέ σχέση μέ τόν πληθυσμό,καί χρειάζεται νά μένουν εντός τής κυψέλης περισσότερες μέλισσες γιά τήν διατήρηση τής θερμοκρασίας καί ανάγκες του γόνου.Οσο τά σμήνη μεγαλώνουν σέ πληθυσμό, τόσο η αναλογία αλλάζει,ο πληθυσμός μεγαλώνει καί λιγοστεύει ο γόνος,σιγά σιγά ελατώνεται καί η γέννα τής βασίλισσας.Περισσότερες μέλισσες ελευθερώνονται από τά καθήκοντα τής κυψέλης καί γίνονται συλλέκτριες γιά τήν αποθήκευση μελιού.
 Εχοντας μεγάλους πληθυσμούς τήν εποχή τής νεκτεροέκκρισης,(από συλλέκτριες μέλισσες!!!.. όχι απλά πληθυσμούς), ο μελισσοκόμος μπορεί νά επωφεληθεί ,καί νά μαζέψει μεγάλες ποσότητες μελιού. Νά όμως που τότε είναι καί η εποχή τής σμηνουργίας,πού άν σμηνουργήσει ένα σμήνος,τότε αυτό πού μαζεύει θά πρέπει νά τό καταλαλώσει γιά ανάπτυξη πληθυσμού, καί δέν θά αφήσει καθόλου περίσευμα γιά τόν μελισσοκόμο.....
Η ουσία λοιπόν στή μελισσοκομία είναι, νά έχουμε μεγάλους πληθυσμούς τήν κατάλληλη εποχή γιά τήν συλλογή τής κύριας ανθοφορίας,(αυτό τό γνωρίζει πολύ καλά τό βιολογικό ρολόϊ τής μέλισσας), αλλά παράλληλα νά γνωρίζουμε κι 
εμείς τούς τρόπους αποφυγής τής σμηνουργίας.
Πάντα θά υπάρχουν καί σμήνη πού θά σμηνουργούν.                                 
  Γιά νά επιτευχθεί η μέγιστη συλλογή μελιού,τά σμήνη θά πρέπει νά αναπτυχθούν καί νά ειναι έτοιμα πρίν τήν κύρια ανθοφορία. Επειδή από αυγό γιά νά γίνει εργάτρια συλλέκτρια χρειάζεται 6 εβδομάδες, η προπαρασκευή τών σμηνών πού θά κάνουν τή συλλογή, καί η  αύξηση τού πληθυσμού τους, ξεκινάει  6-8 εβδομάδες πρίν τήν νεκταροέκκριση,καί όχι κατά τήν νεκταροέκκριση.Τότε από ανάπτυξη, καί πληθυσμό είναι πλέον αργά......

Stimulative feeding.
Many of the greats of beekeeping have decided this is not productive:
"The reader will by now have drawn the conclusion that stimulative feeding, apart from getting the foundations drawn out in the brood chamber, plays no part in our scheme of bee-keeping. This is in fact so." --Beekeeping at Buckfast Abbey, Brother Adam

"Very many, at the present time, seem to think that brood rearing can be made to forge ahead much faster by feeding the bees a teacupful of thin sweet every day than by any other method; but from many experiments along this line during the past thirty years I can only think this a mistaken idea, based on theory rather than on a practical solution of the matter by taking a certain number of colonies in the same apiary, feeding half of them while the other half are left "rich" in stores, as above, but without feeding and then comparing "notes" regarding each half, thus determining which is the better to go into the honey harvest...results show that the "millions of honey at our house" plan followed by what is to come hereafter, will outstrip any of the heretofore known stimulating plans by far in the race for bees in time for the harvest." --A Year's work in an Out Apiary, G.M. Doolittle.

"Probably the single most important step in management for achieving colony strength, and one most neglected by beekeepers, is to make sure the hives are heavy with stores in the fall, so that they emerge from overwintering already strong early in the spring" --The How-To-Do-It book of Beekeeping, Richard Taylor

"The feeding of bees for stimulating brood-rearing in early spring is now looked upon by many as of doubtful value. Especially is this true in the Northern States, where weeks of warm weather are often followed by 'Freeze up.' The average beekeeper in the average locality will find it more satisfactory to feed liberally in the fall-- enough, at least so that there shall be sufficient stores until harvest. If the hives are well protected, and the bees well supplied with an abundance of sealed stores, natural brood rearing will proceed with sufficient rapidity, early in the spring without any artificial stimulus. The only time that spring feeding is advisable is where there is a dearth of nectar after the early spring flow and before the coming of the main harvest." --W.Z. Hutchinson, Advanced Bee Culture

"While it is often advocated that stimulative feeding be resorted to early, in order to build the colonies up to a sufficient strength, the author inclines to the belief that colonies in two stories will build up just as rapidly if there is an abundance of sealed honey in the hive, as is possible with stimulative feeding. Sometimes it seems that uncapping a portion of the honey has a stimulating effect, but feeding in small quantities, for the purpose of stimulating the bees to greater activity, rarely seems necessary..."--Frank Pellett, Practical Queen Rearing

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ...


Ποιός δέν γνωρίζει τήν αυτοκινητοβιομηχανία Henry Ford ,τά αυτοκίνητα Ford. Ο H.Ford στόν κόσμο είναι ακόμα ποιό γνωστός,μέ τήν δημιουργία τής ένοιας "γραμμής συναρμολόγησης".Κάθε εργάτης νά προσφέρει μικρό μέρος εργασίας καλά καί γρήγορα. Αν βρεθούμε σέ μία τέτοια βιομηχανία θά δούμε κάποιον νά βάζει στό αμάξωμα 6 βίδες,καί δίπλα ο άλλος νά τίς βιδώνει μέ αεροκατσάβιδο,κλπ...
Αυτή είναι η "γραμμή συναρμολογήσεως" πού εφαρμόζει εδώ καί εκατομ. χρόνια η μέλισσα,χωρίς νά έχει ακούσει ποτέ γιά αυτοκινητο-βιομηχανίες,αλλά γεννημένη έτσι, γνωρίζει καλλά τόν καταμερισμό εργασίας, ανάλλογα μέ τήν ηλικία, άν καί δέν ισχύει πάντα,γιατί έχει καλύτερη προσαρμοστικότητα στήν αλλαγή εργασίασς από τόν άνθρωπο.
 Σέ ορισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα μελισσοκομίας τού εξωτερικού,οι νέοι μελισοκόμοι  πρέπει νά γνωρίζουν πιά είναι η σημασία τού 21 στήν μελισσοκομία. Φυσικά είναι οι 21 ημέρες πού βγαίνει η νέα μέλισσα, καί αυτό δέν τό ρωτούν επειδή υπάρχει σέ κάποιο βιβλίο,ή γιά εξυπνάδα,αλλά είναι η προθεσμία ανάπτυξης
νέου πληθυσμού,πού πρέπει νά γνωρίζει ό νέος μελισοκόμος,άν θέλει νά κάνει βασιλοτροφία,κηφηνοτροφία,παραγωγή μελιού από ορισμένες ανθοφορίες,ετοιμάζοντας τά σμήνη του τήν κατάλληλη εποχή. 
 Γνωρίζοντας ακόμα τόν καταμερισμό εργασίας ανάλογα μέ τήν  ηλικία τών μελισσών από τήν ημέρα γέννησής τους, μπορεί ο μελισσοκόμος νά διαβάσει ορισμένες κινήσεις, καί φαινόμενα που θά δεί στήν κυψέλη καί νά οργανώσει κάποια αναπτυξη πληθυσμού. Ολα βέβαια είναι γνωστά,αλλά πάντα έχουν ενδιαφέρον διαβάζοντάς τα ξανά......
Ηλικίας 1-2 ημερών μέλισσες, καθαρίζουν τά εξάγωνα κελιά,πού αποφητούν γιά νά γίνουν νοσηλεύτριες (τρωφοί) αλλά ακόμα χωρίς δίπλωμα, επειδή τό σώμα τους αλλάζει, καί οι αδένες στό κεφάλι αρχίζουν νά διογκώνονται.
 2-3-4-5 ημερών μέλισσες,παράγουν μεγάλες ποσότητες γαλακτώδους τροφής γόνου(βασιλικού πολτού),όπου καί ταϊζουν γόνο άνω τών 3ών ημερών(ο απαραίτητος εκκολαπτόμενος γόνος για τήν βασιλοτροφία).Ισως η φύση νά μήν τούς επιτρέπει νά δώσουν τροφή,χωρίς νά έχουν πείρα, στά ευθραυστα,μικρά σκουλικάκια. Από 4-6 ημέρων,τότε αρχίζουν νά δίνουν τροφή στά μικρότερα σκουλικάκια (ίσως έχουν μάθει,έχουν πάρει πείρα).
Επίσης από 6-10 ημερών αποφοιτούν από τό νά είναι νοσηλεύτριες, καί πηγαίνουν στήν επεξεργασία μελιού. Παίρνουν τό νέκταρ πού έρχεται απ'έξω,αρχίζοντας τήν πρόσθεση χημικών ουσιών,αφού αφαιρούν τό παραπάνω νερό, καί πού τελικά φθάνει στό μέλι πού ξέρουμε. Οι νεαρές μέλισσες επίσης,
μαζεύονται καί κάνουν άλλες δουλειές στήν κυψέλη,όπως εξαερισμό,φύλαξη εισόδου. Οι αδένες γιά τό φαγητό τού γόνου σιγά σιγά ελαττώνονται σέ μέγεθος, πλέον δέν χρειάζονται,καί τήν δουλειά αναλαμβάνουν  νεότερες μέλισσες.
 16-20 ημερών,άλλοι αδένες αναπτύσσονται,και άν οι καιροί είναι καλοί,  αρχίζει το κερί νά παράγεται στό σώμα τών μελισσών( κι εδώ απαραίτητες οι νέες μέλισσες γιά τό χτίσιμο τής κηρήθρας).Τότε οι νέες κηρο-κατασκευάστριες κρέμονται ανάμεσα από τά πλαίσια ενώ τό κερί βγαίνει από τά σώματά τους σκληραίνοντας σάν λέπι από τους κηρογόνους αδένες. Οπως κρέμονται, τό αφαιρούν,δινοντάς το στίς μέλισσες χτίστες,γιά νά χτίσουν κηρήθρες καί κελιά.Τήν εικόνα τήν βλέπουμε(όταν έχει μπεί αρκετό νέκταρ στήν κυψέλη), και αφαιρέσουμε γιά έλεγχο κάποιο πλαίσιο μελιού, νά κρέμονται ενωμένες από τό πόδι.
 Στήν ηλικία τών 20 ημερών η εργάτρια, έχει προσφέρει πολλές εργασίες στό εσωτερικό τής κυψέλης.
21+20=41-42 ημερών,είναι έτοιμη γιά πτήσεις προσανατολισμού καί νά γίνει συλλέκτρια μέλισσα.
Τίς ζεστές ημέρες τής άνοιξης,φαίνονται πού βγαίνουν από τήν κυψέλη κατά ομάδες,κάνοντας κύκλους,όλο καί ποιό μακρυά από τήν φωλιά τους.
 Τί κερδίζει ο μελισσοκόμος από τά παραπάνω......εξαρτάται,από τίς εργασίες πού θέλει νά οργανώσει, καί τί θέλει νά κερδίσει από τήν μελισσοκομία του.....................

Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑΜελισσοκομία γεμάτη ερωτήματα,μέ σκοπό τήν καλύτερη παραγωγή καί τήν υγεία τών μελισσοσμηνών.
Μία φωτογραφία =χίλιες λέξεις θά πούν πολοί, καί νομίζω πώς είναι σωστό. Μήπως κι'εδώ, θά πρέπει
να αναθεωρήσουμε αυτό πού έως τώρα γνωρίζουμε, δηλ.τόν τρόπο τοποθέτησης τών πλαισίων μέσα
στήν κυψέλη? Κατά τό πρώτο διάγραμμα(Αγγλική εθνική κυψέλη) δίχνει τόν θερμό τρόπο τοποθέτησης
τών πλαισίων, πού είναι παράλληληλα μέ τήν είσοδο,σέ σχέση μέ τόν κρύο τρόπο πού τοποθετούνται,όπως μάθαμε,
στήν Langstroth κυψέλη, (κάθετα μέ τήν είσοδο). Επίσης,τό σώμα κυψέλης μέ τίς φυσικά χτισμένες κηρήθρες,μάς λέει ακριβώς τό ίδιο,χτισμένα μέ τόν θερμό τρόπο, (χερούλια ξύλινα αριστερά -δεξιά,πρώτη κηρήθρα σκούρα στήν είσοδο),όπως καί τό γεμάτο μέ μέλι πάτωμα, χτισμένες γεμάτες κηρήθρες μέ τέτοιο τρόπο, πού να εγκλωβίζει τήν θερμοκρασία καί νά διαχειρίζεται τό σμήνος τίς τροφές του εύκολα, χειμώνα-καλοκαίρι.
Γιατί άραγε νά χάνονται μελισσοσμήνη κατά τήν χειμερινή περίοδο μέ τήν κυψέλη γεμάτη τροφές?
Παρατηρώντας....,πιστεύω πώς η απάντηση έρχεται από μόνη της....
Η μελισσόσφαιρα τόν Χειμώνα ξεκινάει μπροστά,πάνω ακριβώς από τήν είσοδο.Εκεί έχει απόθεμα μελιού,πού είναι οι άκρες τών πλαισίων (μέ τόν κρύο τρόπο τοποθέτησης).Μέ τόν θερμό τρόπο, μπροστά βρίσκεται ένα ολόκληρο γεμάτο μέ μέλι και γύρη πλαίσιο,εύκολα προσβάσιμο από τίς μέλισσες,όλο μέσα στήν μελισσόσφαιρα. Οπως καί τό δεύτερο παράλληλο πλαίσιο,πού από τό τρίτο-τέταρτο αρχίζει ο πρώτος
γόνος,καί σιγά-σιγά,προχωρόντας τό σμήνος πρός τά πίσω όσο θερμαίνει ο καιρός καταναλώνουν καί 
τίς πίσω τροφές.
  Μέ τόν κρύο τρόπο,τό σμήνος μαζεύεται μπροστά όσο υπάρχουν τροφές στίς μπροστινές άκρες τών 
πλαισίων, χωρίς νά μπορούν νά ξανοιχτούν αριστερά-δεξιά σπάζοντας τήν μελισσόσφαιρα, μέ αποτέλεσμα
λόγω κρύου νά μήν μπορούν νά πάρουν τροφές, ούτε ακόμα καί από τό πίσω μέρος τής κυψέλης. Τό αποτέλεσμα είναι, νά μήν γίνεται νωρίς ανάπτυξη στήν κυψέλη,(νά υπάρχει  μόνον λίγος γόνος, γιά συντήρηση τού σμήνους από τίς απώλειες τού χειμώνα),καί μέ μιά ανάποδη τού καιρού,νά βρίσκεται σέ κατάσταση λιμοκτονίας, ενώ υπάρχουν τροφές μήν μπορώντας να τίς καταναλώσει, άν καί αυτές βρίσκονται ακόμα  μερικά εκατοστά μακριά από τήν μελισσόσφαιρα.
 Τό γύρισμα τής κυψέλης, μέ είσοδο στό πλάϊ πιστεύω είναι εύκολο, μέ ένα μικρό κόψιμο τού κάδρου τού πάτου,καί κλείσιμο τής έως τώρα εισόδου. Πιστεύω πώς, καλό θά είναι νά γίνεται δοκιμή, νά δή κανείς ανάλογα μέ τήν περιοχή του κατά πόσο ωφελεί ο θερμός τρόπος τοποθέτησης τών πλαισίων, ή μήπως τό καλοκαίρι λόγω ζέστης θά πρέπει νά ξαναγυριστούν στήν κρύα τοποθέτηση οι κυψέλες.
Χειμώνα θερμή τοποθέτηση πλαισίων,Καλοκαίρι κρύα τοποθέτηση.
Σκοπός ειναι ,γιά τήν υγεία, γιά τήν πρώιμη ανάπτυξη τού σμήνους, πού θα πεί πολλές μέλισσες, πού θά πει μέλι........