Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

ΠΕΝΤΑΠΛΑΙΣΙΑ ΚΥΨΕΛΙΔΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΥΨΕΛΙΔΙΟΥ?

Απαραίτητο εργαλείο,κι όμως λίγο παραμελημένο από πολλούς μελισσοκόμους,τόσο απαραίτητο, όσο καί οι κυψέλες.Ειναι μία μικρή,όμως κανονική κυψέλη,πού λόγω περιορισμένου χώρου, αναπτύσεται γρήγορα,καί ο κίνδυνος σμηνουργίας είναι μεγαλύτερος. Αυτήν τήν ανάπτυξη εκμεταλεύεται ο μελισσοκόμος,υποστηρίζοντας τίς παραγωγικές του κυψέλες, καί έχοντας έναν αριθμό από αυτά τά κυψελίδια πού ξεχειμώνιασαν,αναπληρώνει τίς χειμωνιάτικες απώλειες τών κυψελών του 
νωρίς τήν άνοιξη. Πολλές οι χρήσεις τού πενταπλαίσιου κυψελιδίου,πού καλό είναι νά τίς έχουμε στό μυαλό μας, καί το κυψελίδιο στό μελισσοκομείο μας.

1. Χρησιμεύει γιά τήν δημιουργία σμήνους,ξεκινώντας 4-6 εβδομάδες πρίν τήν κύρια νεκταροέκριση τής άνοιξης, αφαιρώντας πληθυσμό καί γόνο από δυνατές κυψέλες παραγωγής.Ορφανεύοντας πληθυσμό, παράγει δικά του βασιλοκελιά, ανακουφίζοντας μέ  αποσυμφόρηση τήν γονοφωλιά τής κυψέλης, δημιουργώντας έτσι μία παραφιάδα.Η παραφιάδα ίσως κάνει πολλά βασιλοκελιά (10+),πού γίνεται επιθεώρηση μετά από μία εβδομάδα,τά βασιλοκελιά καταστρέφονται εκτός 2-3ων,μεγάλων κελιών,πού πρέπει νά διατηρηθούν.Η πρώτη βασίλισσα πού θά βγεί
 θά σκοτώσει τίς υπόλοιπες.Αν μείνουν περισσότερα βασιλοκελιά,ίσως
η παραφιάδα σμηνουγήσει. Μέ τόν συνωστισμό στήν γονοφωλιά αρχίζει νά δημιουργείται καί η τάση γιά σμηνουργία.

2. Το κυψελίδιο βοηθάει σάν εργαλείο στήν  αποφυγή σμηνουργίας τών κυψελών παραγωγής,αφαιρώντας τήν βασίλισσα μέ τό πλαίσιό της σύν 2-3 πλαίσια τοποθετώντας την στό κυψελιδιο γιά 10 ημέρες,μεταφέροντάς την κάπου μακρυά συνεχίζοντας τήν γέννα της(τρόπος αποφυγής σμηνουργίας τού Br Adam).Μετά τίς 10 ημέρες, αφού έχει περάσει ο πυρετός τής σμηνουργίας, η βασίλισσα επανέρχεται στήν κυψέλη της, πού ο μελισσοκόμος καταστρέφει, ή χρησιμοποιεί τά βασιλοκελιά γιά παραφιάδες.

3. Διατηρώντας παραφιάδες,παραμένουν οι κυψέλες παραγωγής δυνατές, μέ τά κυψελίδια -παραφιάδες στήριξης, μεταφέροντας πληθυσμό καί γόνο στίς ποιό αδύνατες κυψέλες,γιά μεγαλύτερη παραγωγή μελιού. Η βιβλιογραφία αναφέρει, ανά 2-3 κυψέλες παραγωγής, χρησιμοποιείται ένα κυψελίδιο στήριξης (αφαιρείται συνήθως σφραγισμένος γόνος,γιατί οι παλιές μέλισσες ξαναγυρίζουν στίς κυψέλες τους ).
Αυτό γίνεται 3 εβδομάδες πρίν,καί κατά τήν διάρκεια τής κύριας ανοιξιάτικης νεκταροέκρισης,αφαιρώντας από τόν γονοθάλαμο άδεια πλαίσια, πλαίσια  μέ μέλι/γύρη, αντικαθιστώντας τα μέ πλαίσια σφραγισμένου γόνου τών παραφιάδων στήριξης.Αν δέ υπάρχει αρκετός γόνος στήν παραφιάδα, τινάζεται πληθυσμός από τά πλαίσιά της στόν μελιτοθάλαμο τής κυψέλης παραγωγής.

4. Οσα χρόνια καί νά ασχολείται κανείς μέ τίς μέλισσες, πάντοτε θά προκείψουν προβλήματα μέ τίς παραγωγικές κυψέλες. Οι παραφιάδες στήριξης θά λύσουν ότι πρόβλημα προκύψει πού νά αφορά ελατωματικές βασίλισσες, χαμένες βασίλισσες, ατυχήματα βασιλισσών,καί δέν είναι λίγες οι φορές πού χάνεται μιά βασίλισσα από μιά παραγωγική κυψέλη, ή αδειάζει από αυγά (κακή γονιμοποίηση)πάνω στήν συλλογή μελιού. Η αντικατάσταση μπορεί νά γίνει άμεσα, τοποθετώντας τά πλαίσια  τής παραφιάδας,μαζί μέ τήν βασίλισσα στήν παραγωγική κυψέλη,καί παίρνοντας αντίστοιχα πλαίσια από τήν παραγωγική, μέ έστω 1-2 βασιλοκελιά γιά τήν αποκατάσταση τής παραφιάδας, πού δέν ενοχλεί, εφ'όσον δέν βρίσκεται στή διαδικασία τής παραγωγής. Μήν ξεχνάμε ότι η ανταλλαγή αυτή γίνεται εύκολα στό φώς τής μέρας καί ότι η βασίλισσα έχει τόν πληθυσμό της μαζί της,επιπλέον δέ, είναι πεπειραμένη βασίλισσα καί η αποδοχή της από τόν υπόλοιπο πληθυσμό γίνεται  100% .

5.Αδύναμα μελίσσια χρειάζονται ενίσχυση μέ γόνο καί πληθυσμό, πού μπορείνά δωθεί από τά κυψελίδια στήριξης.Επίσης ένα αδύναμο σμήνος μπορεί νά τοποθετηθεί  στό πενταπλαίσιο κυψελίδιο, καί η διαχείρισή του νά γίνει ποιό εύκολα παρά σέ σώμα κανονικής κυψέλης. Μέ σφιχτό πληθυσμό τό κυψελίδιο,αποφεύγει τίς επιθέσεις τού κηρόσκωρου, καί άλλων πιθανών ασθενειών.

6. H παραγωγή παραφιάδων-μελισσοσμηνών, είναι καλό όταν θέλει κανείς νά αυξήσει τόν αριθμό τών σμηνών του, χωρίς νά ξοδεύεται γιά αγορές νέων.
Αντίθετα μπορεί νά παράγει καί νά πουλάει μελισσοσμήνη, προσθέτοντας
ακόμη λίγες εισπράξεις. Πρέπει νά θυμώμαστε ότι, ή παραγωγή δέν μπορεί
νά μεγιστοποιηθεί, εάν δέν υπάρξει αρμονία στήν ανακύκλωση τών σμηνών.
Ο χωρισμός μιάς κυψέλης κοστίζει όταν πραγματοποιήται, αλλά τό κέρδος
φαίνεται μελλοντικά.

7. Εχοντας πρόχειρο ένα πενταπλαίσιο κυψελιδιο κοντά του ο μελισσοκόμος τήν εποχή τής σμηνουργίας, μπορεί ποιό εύκολα νά συλλέξει ένα σμήνος πού έφυγε, παρά χρησιμοποιώντας σώμα κυψέλης ή ότι άλλο, έχοντας στό κυψελιδιο 1-2 παλιά πλαίσια. Πάντα θά πρέπει νά υπάρχει στό αυτοκίνητο τήν εποχή τής σμηνουργίας ένα πενταπλαίσιο κυψελίδιο.....Εως εδώ είναι τά υπέρ, άς δούμε τα κατά..

   Το πενταπλαίσιο κυψελίδιο θέλει μεγάλη προσοχή σέ σχέση μέ τήν 
κυψέλη κατά τήν διάρκεια τού έτους. Οι τροφές εξαντλούνται γρηγορώτερα κατά τήν χειμερινή περίοδο, καί ο κίνδυνος σμηνουργίας τήν άνοιξη μεγαλώνει λόγω έλειψης χώρου. Ο μελισσοκόμος προσέχει γιά τίς τροφές καί τήν αφαίρεση πληθυσμού όταν χρειάζεται τήν άνοιξη.
Δέν θά πρέπει νά παράγονται οι παραφιάδες αργά τό φθινοπωρο, επειδή δέν γίνεται σωστή ανάπτυξη, καί δέν καταφέρνουν τά σμήνη νά ξεχειμωνιάσουν.

4 σχόλια:

Nik Arva είπε...

Γεια σου μαρκιανε!εφαρμοζω τα πενταρακια dadant απο περισυ. ολα τα παραπανω ισχυουν στο επακρο!!!!!ΔΩΣΕ ΓΝΩΣΗ!! ΣΥΝΕΧΙΣΕ!!!!!!

ΑΝΘΙΜΟΣ ΣΙΓΚΟΥΔΗΣ-ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΠΘ-ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΣ - ANTHIMOS SIGOUDIS AGRONOMIST Aristotele University of Thessaloniki-BEEKEEPER είπε...

Nik Arva

δωσε πληροφορίες και φωτο απο την εμπειρια σου με τις Dadant...

Markianos Koutroulis είπε...

Aνθιμε,δέν ξέρω άν ο Νίκ έχει φωτογραφίες,αλλά
εγώ δέν έχω τραβήξει, γιατί η ανάρτηση δέν ήταν
προγραμματισμένη,καί νομίζω πώς δέν χρειάζονται.Τού χρόνου πού θά γυρίσω στήν Αθήνα
ίσως νά έχω τραβήξει,έτσι για τό μάτι......

Nik Arva είπε...

Μαρκιανε και ανθιμε γεια σας!ευχαριστω για το ενδιαφερον σας,φωτο και βιντεο υπαρχουν τα οποια και θα αναρτησω.εχω γυρω στα 80 κουτια,μονο dadant, αρχισα πριν 6 χρονια.Αιτια Ο ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ με τα αρθρα για αυτες!! το χει!!! Ανθιμε απιστευτες αναπτυξεις και γρηγορα! και τα μελια επισης!φετος λεω να δοκιμασω μονο κουτι με 2 μισα μαλλον δουλευει καλυτερα.ΜΑΡΚΙΑΝΕ γραφε η γνωση δε τελειωνει!!!!!!!!!