Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ (συνέχεια)-ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ-

Παραγωγή βασιλισσών γιά το μοναστήρι,γίνεται στήν καρδιά τής άνοιξης,τότε που η φύση δίνει στήν μέλισσα τίς πλούσιες τροφές της γιά νά αναπαραχθεί, καί τότε πού υπάρχει στό μελισσοκομείο άφθονος πληθυσμός-(εποχή σμηνουργίας).
Ο υπερπληθυσμός στήν κυψέλη εκτροφής,γιά τόν Br. Adam, είναι απαραίτητη προϋπόθεση γιά σωστή βασιλοτροφία.Εχει καθιερώσει εύκολο τρόπο γιά νά το επιτύχει,ενώνοντας 2 γονοθαλάμους Ντάνταντ τών 12 πλαισίων. Εφ'όσον  υπάρχουν σημαδεμένες βασίλισσες (από νωρίς τήν άνοιξη, που ο πληθυσμός είναι λίγος),η εργασία γίνεται ευκολότερη, παρά όταν γεμίσουν οι κυψέλες μέ πληθυσμό.
  9 ημέρες πρίν από τήν ημέρα εμβολιασμού, πάνω από ένα δυνατό μελίσσι μέ βασίλισσα καλή καί μέ περίπου 10 πλαίσια γόνο, τοποθετεί βασιλικό διάφραγμα, καί από πάνω μπαίνει 2ος γονοθάλαμος μέ 10-12 πλαίσια γόνου, μαζί μέ τίς μέλισσες πού τόν φροντίζουν, συμπληρωμένος από τίς γύρω κυψέλες,ούτως ώστε τά 10-12 πλαίσια γόνου,σύν 10 πλαίσια γόνου πού πρέπει να βρίσκονται μέ τήν βασίλισσα,νά έχουν σύνολον καί τα 2 σώματα 20 πλαίσια γόνου,όχι λιγότερα.
Γιά τά αυγά καί τόν εμβολιασμό, υπάρχει βασίλισσα εκτροφής, μέ γνωστή προέλευση παραγωγικότητας,αυτοκαθαρισμού, ανθεκτική στίς ασθένειες,μειωμένης τάσης σμηνουργίας, εύκολα διαχειρίσιμο πληθυσμό-πραότητα..κλπ. Τοποθετήται, 4 μέρες πρίν τόν εμβολιασμό,στό κέντρο τής  γονοφωλιάς τής βασίλισσας εκτροφής,φρέσκο αδειο πλαίσιο,- γιά νά γεννήσσει τά αυγά καί νά υπολογιστεί σωστά ο χρόνος τού εμβολιασμού,- (αφού προηγουμένως αφαιρέθεί τό μέλι),καί νά έχει χρησιμοποιηθεί 1-2 φορές μέ γόνο. Προσπάθεια πρέπει νά γίνει ούτως ώστε νά υπάρχει μόνον σφραγισμένος γόνος κατά τήν τοποθέτηση τού άδειου πλαισίου,ελέγχοντας κάθε 12 ώρες γιά αυγά, καί γιά σωστό υπολογισμό εμβολιασμού τήν 3η ημέρα από τήν παρουσία αυγών.H μάνα(βασίλισσα εκτροφής),6 ημέρες πρό τού εμβολιασμού τροφοδοτείται μέ 1.5 λίτρα σιρόπι 2 μέλι 1 νερό.Τήν ημέρα τοποθέτησης τού αδειου πλαισίου,εάν έμεινε κάτι από τήν τροφοδοσία,αφαιρείται.
 Τήν ημέρα εμβολιασμού, μέ σκουλικάκι έως 18 ωρών(μεταξί 8-12 ωρών) γιά ποιό καλά,γίνεται στήν διπλή κυψέλη εκτροφής τών βασιλοκελιών,η τελική ένωση τού όλου πληθυσμού. Ο κάτω γονοθάλαμος μέ τήν βασίλισσα πηγαίνει 1 μέτρο μακρυά,καί στήν θέση του μπαίνει ο επάνω (ορφανός) γονοθάλαμος, που γίνεται έλεγχος σέ όλα τά πλαίσια(μέ προσοχή καί τίναγμα), καί καταστρέφονται όλα τά βασιλικά κελιά. Από τόν γονοθάλαμο πού έχει βασίλισσα, αφού την βρεί,καί απομονώσει γιά λίγο, τινάζει 7-8 πλαίσια μέ πληθυσμό από τά πλαίσια γόνου μπροστά στήν ορφανή.
Η κυψέλη κατόπιν,μέ τήν βασίλισσα, μεταφέρεται κάπου μακρυα,σε άλλη τοποθεσία καί τροφοδοτείται μέ 3-4 λίτρα σιρόπι.
 Εχουν μείνει στόν θάλαμο που θά δεχθεί τά βασιλοκελιά,ένας τρομερός αριθμός μελισσών, 11 πλαίσια ασφυκτικά γεμάτα πληθυσμό, καί  1 πλαίσιο χώρος κενός στό κέντρο, πού μετά από 2 περίπου ώρες,θά μπεί τό πλαίσιο μέ τά 60 βασιλοκελιά.
Αφού τοποθετηθούν τά βασιλοκελιά, μπαίνει τροφοδότης οροφής, καί γεμίζεται μέ σιρόπι 2 μέλι 1νερό.Συνεχίζεται η τροφοδότηση έως τήν 6η ημέρα (σφράγισης  βασιλικών κελιών).Γιά τίς ανάγκες τού μοναστηριού έχουν 10-12 τέτοιες κυψέλες συγχρόνως,(600-720 βασιλοκελιά,όπως επίσης στό σταθμό γονιμοποίησης υπάρχουν 40 περίπου κυψέλες μέ επιλεγμένες αδελφές βασίλισσες γιά τήν παραγωγή κηφήνων,καί έτσι νά γίνει  σωστή γονιμοποίηση,καιρού επιτρέποντος).........(Σημ.:- Γιά τήν μεγάλη αυτή παραγωγή βασιλισσών τού μοναστηριού στό Μπάκφαστ, πού γίνεται τέλη Μαϊου αρχές Ιουνίου, τήν 6η ημέρα μετά τόν εμβολιασμό-αφαίρεση κηφήνων-κρατούν μόνον 3 κυψέλες,από τίς 12, οι οποίες θά δεχθούν γιά νά συνεχίσουν μέ τά σφραγισμένα κελιά τών υπολοίπων 9 κυψελών εκτροφής, περίπου 200 κελιά η κάθε μία.Αφού χρησιμοποιηθεί ανάλογος πληθυσμός γιά τίς τρέχουσες ανάγκες ,από αυτές τίς 9 κυψέλες,τά υπόλοιπα πλαίσια επιστρέφουν στίς κυψέλες πού αρχικά αφαιρέθηκαν,οι δέ κυψέλες μέ τίς βασίλισες ξαναγυρίζουν στήν παλιά τους θέση την ίδια αυτή μέρα).....
Ο εμβολιασμός γίνεται σέ κελιά από φυσικό κερί, μέ καλούπι τύπου μολυβιού,καί η αποδοχή σέ μιά τέτοια κυψέλη, είναι 70-80%.
Οι βάσεις τών κελιών γίνονται εύκολα από σανίδα πού κόβεται κατόπιν σέ τεμάχια(μετρώντας τήν απόσταση στό πλαίσιο καί τό αριθμό βασιλοκελιών πού θα χρειαστούν),αφού αφίσει τό δισκοπρίονο 2 χιλ. πατουρίτσα στίς 2 πλευρές τού πήχη.


Γίνεται αρχή τριπανιάς μέ 16άρι τριπάνι καί μπαίνει λιωμένο κερί,πού ξαναλιώνει μέ ηλεκτ.κολυτήρι για νά τοποθετηθεί τό τεχνητό κελί.
Την 6η ημέρα από τήν ημέρα εμβολιασμού,όταν σφραγιστούν τά κελιά, γίνεται σύμπτυξη κυψελών εκτροφής,(παραπάνω σημείωση), καί αφαιρούνται οι κηφήνες απο τίς κυψέλες εκτροφής, μετακινώντας τόν γονοθάλαμο εκτροφής, καί  βάζοντας ένα άλλο κενό σώμα στην θέση του, μπαίνει επάνω στόν πάτο βασιλικό διάφραγμα, τινάζεται μέ τή σειρά κάθε πλαισίου,όλος ο πληθυσμος μπροστά στήν είσοδο τής κυψέλης,τοποθετώντας τό κάθε πλαίσιο μέ τήν σειρά του στόν άδειο γονοθάλαμο, αφού τοποθετηθούν αριστερά-δεξιά στά τοιχώματα 1-2 πλαίσια μέ φύλλο κηρήθρας,καί ένα παρά ένα στό κέντρο τά πλαίσια πού φέρουν τά βασιλοκελιά,(4 πλαισιαΧ 60 βασ/λιά),σκουπίζοντάς τα ελαφρά μέ τήν βούρτσα,αφίνοντας έτσι τούς κηφήνες απ'έξω.
  Ο  υπερπληθυσμός χρειάζεται,γεμίζοντας έτσι, άδεια τετρακυψελίδια,ή προσθέτοντας πληθυσμό στά υπάρχοντα.

Μετά τόν εμβολιασμό,10η+11η ημέρα, μέ προσοχή τοποθετούνται τά βασιλοκελιά στά τετρακυψελίδια,χρησιμοποιόντας  την συρμάτινη θήκη(εύκολη κατασκευή),σχήματος Τ,(βλέπε κάτω σχήμα)..
Ο τρόπος αυτός παραγωγής βασιλισσών, δέν αφίνει περιθώριο στίς μέλισσες νά μήν δεχθούν αμέσως τά εμβολιασμένα βασιλοκελιά,καί δίνει εξαίρετα αποτελέσματα,διότι ακολουθούνται οι φυσικοί κανόνες αναπαραγωγής,δηλ.γέννηση τών νέων βασίλισσών ανάμεσα στόν πληθυσμό τους,καί όχι περιορισμένες κάπου γιά ασφάλεια τού συνόλου τών κελιών ή (βασιλισσών)...."κάθε περιορισμός τής βασίλισσας,είναι καί ένα σημείο αμφισβήτησης, τής ποιότητάς της, κατά τόν"Br.Adam..


Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

 "Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα,όπως,τέλεια μέλισσα".
"Πρέπει νά δημιουργηθεί,μέ άλλα λόγια πρέπει νά ανατραφεί..."
"Να αναπτυχθεί από ανθρώπινο χέρι"
 

"Μία εικόνα-χίλιεςλέξεις"-.Ελπίζω νά μήν κουράσω τούς φίλους, γράφοντας ξανά,  μετά από τόσους άλλους, γιά τόν Br. Adam,καί τήν διαφορετική του μελισσοκομία, μέ τίς διαφορετικές του κυψέλες, τα τετρακυψελίδια- τράπεζες ξεχειμωνιάσματος βασιλισσών και επιλλογής, τά μισά τους πλαίσια, τούς σταθμούς γονιμοποίησης μέ επιλεγμένους κηφήνες,τό πρόγραμμα βασιλοτροφίας, ακολουθώντας τό πρόγραμμα τής φύσης, καί μέ τό σκεπτικό, νά γίνονται μελετημένες κινήσεις στήν μελισσοκομία γιά τή αποφυγή άσκοπης παραπάνω εργασίας.


Είναι  μία μελισσοκομία, πού γιά 70 χρόνια εφαρμόστηκε με επιτυχία από τόν μοναχό Adam στό μοναστήρι τού Μπάκφαστ, μέ τό σλόγκαν "no honey-no money"δηλ.άν δέν κόψουμε μέλι-δέν έχει λεφτά γιά φαγητό. Μέ αυτό τό σκεπτικό, έπρεπε νά παράγουν μέλι,καί να εφαρμόσουν τό είδος τής μελισσοκομίας πού θά τούς εξασφάλιζε φαγητό.

"Η φύση αναπαράγει τή μέλισσα γιά τήν επιβίωσή της,κάτω από όλλες τίς συνθήκες'', "Ο άνθρωπος δημιουργεί-αναθρέφει-αναπαράγει τήν μέλισσα γιά τήν παραγωγή μελιού", πού άν δέν συμβεί αυτό, τότε είναι χαμένος κόπος.Μέ αυτό τό σκεπτικό,καθιέρωσε τήν 12πλαίσια κυψέλη Ντανταντ,  με τό κάθετο διαχωριστικό, πού μένει μέσα στόν γονοθάλαμο,σύν τά 12 πλαίσια.
 Η τοποθέτηση τών κυψελών ανά τετράδες,μέ τίς εισόδους νά κοιτάζουν σέ 4 διαφορετικά σημεία, βοηθάει στόν σωστό προσανατολισμό, χωρίς οι μέλισσες νά επηρεάζονται από καιρικές συνθήκες, καί πού λανθασμένα λέγεται.
Ο κρύος καιρός αντίθετα, κατά τόν μοναχό, βοηθαει στό νά μήν ξεκινούν γέννα νωρίς τήν άνοιξη,  καί νά μένουν μαζεμένες σέ μπάλα,αποφεύγοντας έτσι τό κρύωμα τού γόνου,καί έτσι τήν αποφυγή τής νοζεμίασης έως ένα βαθμό.....

Τοποθετούνται σέ πάγγους, 25-30εκ.από τό έδαφος, γιά τήν αποφυγή από (υγρασίες-μυρμύγκια-φίδια),  καί γιά ασφάλεια μελισσών καί μεταφορέων. Κατά τήν μεταφορά, οι κυψέλες ασφαλίζονται καί δένονται μέ δύο ντίζες διαμέτρου 6χιλ., στίς οποίες έχει ηλεκτροκολυθεί παξιμάδι-πεταλούδα στό επάνω μέρος, καί οι οποίες περνούν εσωτερικά, δένοντας τήν σίτα μεταφοράς, τό μισό πάτωμα μελιτοθάλαμο, διάφραγμα βασίλισσας,γονοθάλαμο,σανίδα εισόδου(η σανίδα μπαίνει κατά τήν  μεταφορά, μέ τρύπα πού βρίσκεται εσωτερικά) περνώντας η ντίζα, διαπερνά τήν τρύπα  στόν πάτο, καί βιδώνει σέ μία πλακέτα μέ τρύπα καί στροφές ντίζας,σταθεροποιημένη μέ βίδες στό κάτω μέρος τού πάτου.Μέ τήν πατούρα πού έχει ο πάτος (εσωτερική γλώσσα , πού μπαίνει στόν γονοθάλαμο), δέν επιτρέπει τήν μετακίνησή του.
 Ο σταθμός γονιμοποίησης είναι τό κλειδί τής παραγωγής,εκεί γίνεται τό ξεχειμώνιασμα τών νέων βασιλισσών, γιά νά αντικαταστήσουν, κατόπιν επιλογής, νωρίς τήν επόμενη άνοιξη τίς παλιές βασίλισσες,έχοντας έτσι περιορισμένες σέ γέννα τί νέες, πού μπαίνοντας στήν παραγωγή είναι έτοιμες νά φουντώσουν τήν κυψέλη από πληθυσμό καί νά φέρουν μέλι.
Το τετρακυψελίδιο, είναι ένα σώμα κυψέλης χωρισμένο σέ 4 διαμερίσματα, από 4 μισά πλαίσια γονοθαλάμου Ντανταντ τό κάθε διαμέρισμα(κατά τό πλάτος), σύνολον 16 ανά τετρακυψελίδιο,

μέ ειδικά διαμορφωμένο τροφοδότη οροφής,για νά γίνεται τροφοδοσία ταυτοχρόνως καί στά 4 μικρά σμήνη.


Τό γέμισμα τών τετρακυψελιδίων γίνεται μέ ξύλινο χωνί,καί τίναγμα νέου πληθυσμού από διαφορετικές κυψέλες, από τήν κυψέλη πού μεγάλωσε τά βασιλοκελιά, καί από μελιτοθαλάμους που φιλοξενούν νέες μέλισσες,χωρίς κηφήνες λόγω τού διαφράγματος πού βρίσκεται μεταξί γονοθαλάμου καί μελιτοθαλάμου.
Στά τετρακυψελιδια τοποθετούνται βασιλοκελιά, για να εκολαυθούν καί νά γονιμοποιηθούν οι νέεςβασιλισσες, σύμφωνα μέ τούς κανόνες καί τά μυστικά τής φύσης (καί υπάρχουν πράγματα πού φαίνονται καί άλλα πού είναι αδύνατον νά τά δούμε)........νομίζοντας ότι τά είδαμε,όχι όμως ότι τά γνωρίζουμε.
Οι μελιτοθάλαμοι τοποθετούνται όταν τό σμήνος συμπληρώσει 9 πλαίσια πληθυσμό,γιά νά συνεχίσει τήν αναπτυξη, χωρίς νά εκδηλωθεί τάση σμηνουργίας,πού σίγουρα θά γινόταν εάν τό σμήνος συμπλήρωνε καί τά 12 πλαίσια πληθυσμού.
 Ο μελιτοθάλαμος σχεδιάστηκε νά παίρνει 10 πλαίσια μισά,(κατά τό ύψος)στό χώρο τών 12 πλαισίων, γιά νά τά φουσκώνουν οι μέλισσες μέ μέλι, φθάνοντας έτσι τά 20, καί παραπάνω κιλά παραγωγής.

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ.........

 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ!!!Δεν είμαστε ρατσιστές αλλά έχει απόλυτο δίκιο η κα Πρωθυπουργός .


Η Αυστραλιανή Πρωθυπουργός Julia Gillard
Η Αυστραλία λέει ΟΧΙ - Είναι η δεύτερη φορά που το κάνει!

Οφείλει κανείς να παραδεχτεί και να εκτιμήσει την πίστη της στα δικαιώματα των συμπατριωτών της.
Είναι παρήγορο να βλέπει κανείς κάποιον πραγματικό ηγέτη.

Όλος ο κόσμος χρειάζεται τέτοιους ηγέτες!


Οι μουσουλμάνοι που θέλουν να ζήσουν σύμφωνα με τον Ισλαμικό νόμο Sharia, ενημερώθηκαν ότι πρέπει να φύγουν από την Αυστραλία, καθώς η Κυβέρνηση έχει στοχοποιήσει όλους τους εξτρεμιστές στην προσπάθεια της να αντιμετωπίσει τις εν δυνάμει τρομοκρατικές επιθέσεις.

Επί πλέον, η Gillard εκνεύρισε μερικούς μουσουλμάνους με την δήλωση της ότι υποστηρίζει πλήρως τις ενέργειες των μυστικών υπηρεσιών στην παρακολούθηση των τζαμιών σε όλη την επικράτεια.
Ανακοίνωση της πρωθυπουργού της Αυστραλίας Julia Gillard - Australia σε ελεύθερη μετάφραση:
"ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΟΧΙ ΟΙ ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΥΝ.... Είτε σας αρέσει είτε όχι. Έχω κουραστεί από την ανησυχία αυτού του έθνους μήπως ενοχλούμε μερικούς ανθρώπους ή την κουλτούρα τους. Από την εποχή των επιθέσεων στο Bali, έχουμε παρατηρήσει μια αύξηση του πατριωτισμού στην πλειονότητα των Αυστραλών.
Η κουλτούρα μας έχει εξελιχθεί για περισσότερο από δύο αιώνες με αγώνες, προσπάθειες και επιτυχίες από εκατομμύρια ανδρών και γυναικών που κατέκτησαν την ελευθερία.

Μιλάμε κυρίως ΑΓΓΛΙΚΑ, όχι Ισπανικά, Λιβανέζικα, Αραβικά, Κινέζικα, Γιαπωνέζικα, Ρωσσικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Οπότε, αν επιθυμείτε να γίνετε μέρος της κοινωνίας μας,  να μάθετε την γλώσσα μας.
Οι περισσότεροι Αυστραλοί πιστεύουν στο Θεό. Αυτό δεν είναι κάποια Χριστιανική, δεξιά πολιτική προπαγάνδα, αλλά ένα γεγονός, επειδή Χριστιανοί άνδρες και γυναίκες βασισμένοι στα Χριστιανικά ιδεώδη, ίδρυσαν αυτό το έθνος, και αυτό είναι πλήρως εξακριβωμένο. Εάν ο Θεός μας  σας ενοχλεί, τότε σας προτείνω να σκεφτείτε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη σαν την νέα σας πατρίδα, γιατί ο Θεός είναι μέρος της κουλτούρας μας.

Θα αποδεχτούμε τις πεποιθήσεις σας, και δεν θα τις αμφισβητήσουμε. Αυτό που επιθυμούμε εκ μέρους σας είναι να αποδεχτείτε τις δικές μας πεποιθήσεις και να ζήσετε σε αρμονία και  ειρήνη μαζί μας.

Αυτή είναι η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ και Ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ και θα σας επιτρέψουμε κάθε ευκαιρία να τα απολαύσετε όλα. Αλλά, αφού τελειώσετε με τις διαμαρτυρίες σας και τις γκρίνιες σας για την Σημαία μας, τα Χριστιανικά μας πιστεύω ή τον τρόπο ζωής μας, σας συνιστώ ολόθερμα να εκμεταλλευτείτε μια άλλη μεγάλη Αυστραλιανή ελευθερία:
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ.

'Αν δεν είστε ευτυχείς εδώ τότε ΦΥΓΕΤΕ. Δεν σας υποχρεώσαμε να έλθετε. Εσείς ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ να έλθετε εδώ. Επομένως ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ την χώρα που ΕΣΕΙΣ επιλέξατε."
Οι περισσότεροι Μουσουλμάνοι δεν είναι ευτυχισμένοι...

Δεν είναι ευτυχισμένοι στην Γάζα
Δεν είναι ευτυχισμένοι στην Αίγυπτο
Δεν είναι ευτυχισμένοι στην Λιβύη
Δεν είναι ευτυχισμένοι στο Μαρόκο
Δεν είναι ευτυχισμένοι στο Ιράν
Δεν είναι ευτυχισμένοι στο Ιράκ
Δεν είναι ευτυχισμένοι στην Υεμένη
Δεν είναι ευτυχισμένοι στο Αφγανιστάν
Δεν είναι ευτυχισμένοι στο Πακιστάν
Δεν είναι ευτυχισμένοι στην Συρία
Δεν είναι ευτυχισμένοι στον Λίβανο


Που είναι λοιπόν ευτυχισμένοι;

Είναι ευτυχισμένοι στην Αυστραλία
Είναι ευτυχισμένοι στην Αγγλία
Είναι ευτυχισμένοι στον Καναδά
Είναι ευτυχισμένοι στις ΗΠΑ
Είναι ευτυχισμένοι στην Γαλλία
Είναι ευτυχισμένοι στην Γερμανία
Είναι ευτυχισμένοι στην Σουηδία
Είναι ευτυχισμένοι στην Νορβηγία
Είναι ευτυχισμένοι στην Δανία

Είναι ευτυχισμένοι σε κάθε χώρα που δεν είναι μουσουλμανική

και ποιόν κατηγορούν;

Όχι το Ισλάμ !
Όχι τους ηγέτες τους !
Όχι τους εαυτούς τους !

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΖΟΥΝ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ

ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΞΟΥΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΔΥΣΤΥΧΕΙΣ