Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ                                    Ερωτήματα γεννιούνται, κατά πόσο η αντικατάσταση τών βασιλισσών πρέπει νά γίνεται όπως αναφέρεται στήν προηγούμενη ανάρτηση νωρίς τήν άνοιξη, μαζί μέ τήν εξίσωση τών σμηνών,ή αργότερα όταν ζεστάνει ο καιρός.
  Κρατάμε από προηγούμενη ανάρτηση"Παραγωγικές βασίλισσες τό δεύτερο έτος"ότι, μία βασίλισσα δέν είναι σέ θέση νά αποδώσει,εάν δέν φθάσει στήν ενηλικίωση, πού είναι τό επόμενο  έτος από αυτό πού γεννήθηκε,καί δέν θά πρέπει κατά τό δυνατόν,νά μπαίνουν τό ίδιο έτος στήν παραγωγή.Εάν απουσιάζει  βασίλισσα από κάποιο σμήνος,καί δέν υπάρχει πλέον απόθεμα βασιλισσών στό μελισσοκομείο, τότε μοιραία τοποθετήται νέα.Εύκολα θά παρατηρήσει κάποιος σέ ένα μελισσοκομείο σάν απόδειξη, ότι τά πολυπληθή σμήνη πού ξεχωρίζουν,έχουν βασίλισσες του περασμένου έτους.
 Επίσης ειναι αποδεκτό ότι,ένα σμήνος γιά νά ξεχειμωνιάσει σωστά,πρέπει νά έχει νέα βασίλισσα, καί αυτό ακριβώς συμβαίνει στά τετρακυψελίδια ή -τράπεζες βασιλισσών-.
 Από τή ανάρτηση "Εισαγωγή βασιλισσών...."διαπιστώνεται ο λόγος απόριψης, ή τραυματισμού, ή αντικατάστασης βασιλισσών,πού γίνεται από λανθασμένη εισαγωγή.
  Η χρονική στιγμή εισαγωγής μιάς βασίλισσας, παίζει σπουδαίο ρόλο ώς προς τήν αποδοχή της.Νωρίς τήν άνοιξη τά σμήνη είναι έτοιμα γιά τό ξεκίνημα τής ανάπτυξης,όπως καί οι βασίλισσες, καλά ταϊσμένες καί προετοιμασμένες γι'αυτό.Επίσης καί οι δύο βασίλισσες, τράπεζας καί κυψέλης, βρίσκονται σέ κατάσταση γέννας,καί οι δύο πεπειραμένες,  έχουν χάσει τήν νευρικότητα πού χαρακτηρίζει τήν νέα,(καί η οποία νέα βασίλισσα γίνεται στόχος επίθεσης από παλιές μέλισσες κατά τήν εισαγωγή της),δέχονται έτσι τήν αντικατάσταση φυσιολογικά, σάν νά μήν έχει συμβεί τίποτα, όλα τά σμήνη.
  Τά πλεονεκτήματα τής αντικατάστασης τών βασιλισσών νωρίς τήν άνοιξη είναι τόσα,πού εξουδετερώνουν κάθε αντίρρηση.

  (i)  Η αντικατάσταση γίνεται σέ συνδιασμό μέ τήν εργασία τής εξίσωσης,τήν χρονική στιγμή πού άλλες σπουδαίες μελισσοκομικές εργασίες δέν χρειάζονται τήν προσοχή τού μελισσοκόμου.
  (ii)  Τήν εποχή αυτή λόγω μικρού πληθυσμού,οι βασίλισσες βρίσκονται εύκολα, μέ πολύ λίγη εργασία,καί λίγο χρόνο.
   (iii)  Η αλλαγή τών βασιλισσών γίνεται χωρίς τήν διατάραξη ή παρενόχληση τής ανάπτυξης τών σμηνών.
   (iv)   Δέν υπάρχει καμία απόρριψη βασίλισσας,η αποδοχή γίνεται 100% ,καί τίς δέχονται χωρίς νά τούς προξενήσουν κανέναν τραυματισμό.

  Το ξεχειμώνιασμα, γιά τά τετρακυψελίδια( τράπεζα βασιλισσών), μπορεί νά θεωρηθεί σπατάλη γιά τά έξοδα εξοπλισμού,σπατάλη μελισσών καί μελιού,καί  αδικαιολόγητη η συντήρησή τους. Δέν συμβαίνει όμως κάτι τέτοιο,διότι τά τετρακυψελίδια είναι σχεδόν αυτοσυντηρούμενα,καί μέ εξαίρεση αυτά πού φτιάχνονται μέ νέο πληθυσμό καί χρειάζονται τροφοδοσία, δίνουν τήν ευκαιρία μακράς δοκιμασίας καί αξιολόγησης στίς βασίλισσες πού πρόκειται νά μπούν στήν παραγωγή,καί πάντοτε υπάρχει στό μελισσοκομείο έτοιμη βασίλισσα γιά αναπλήρωση χαμένης ή άχρηστης,χωρίς πρόβλημα αποδοχής,όπως θά συνέβαινε μέ μία νέα.Αξιολογώντας βασίλισσες, μπορεί νά απορριφθεί μία ολόκληρη σειρά σάν ακατάλληλες,πλήν όμως, ο μελισσοκόμος έχει στήν διάθεσή του πάντοτε, ικανοποιητικό αριθμό πεπειραμένων βασιλισσών πού τά μελίσσια αποδέχονται μέ ευκολία, τήν εποχή πού τίς χρειάζεται, χωρίς χάσιμο χρόνου καί μέ λίγη εργασία.
  

Δεν υπάρχουν σχόλια: