Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Της προηγούμενης
ανάρτησης

Dadant System of
Beekeeping
BY
C. P. DADANT

ΜΙΚΡΕΣ ΚΥΨΕΛΕΣ

 Οπως αναδείξαμε στά προηγούμενα κεφάλαια, είμαστε  πλέον απολύτως σίγουροι οτι,οι μικρές κυψέλες παράγουν λιγώτερους πληθυσμούς από τίς μεγάλες κυψέλες, καί τούτο διότι, δέν επιτρέπουν τήν πλήρη ανάπτυξη τής γέννας μιάς βασίλισσας.Αυτό όμως δέν είναι όλο.
 Οι μικρές κυψέλες(μικρός χώρος) δημιουργούν μεγάλη τάση σμηνουργίας.Οι μικρές κυψέλες περιέχουν μικρές ποσότητες μελιού
γιά τόν χειμώνα,έχοντας δέ μικρότερους πληθυσμούς, η μελισσόσφαιρα είναι μικρότερη,θέτοντας έτσι, σέ μεγαλύτερο κίνδυνο τό σμήνος γιά ξεχειμώνιασμα.Οι μικρές κυψέλες, δέν δίνουν τήν δυνατότητα στόν μελισσοκόμο νά αξιολογήσει σωστά μία παραγωγική βασίλισσα, όταν αυτός επιθυμεί νά διαλέξει τήν καλύτερη, γιά αναπαραγωγή, λόγω περιορισμένου χώρου. Επίσης οι μικρές κυψέλες
παράγουν περισσότερες αλλά ποιό ελαφρές σμηνουργίες(μικρά σμήνη), σέ σχέση μέ τίς μεγαλύτερες κυψέλες.Χρειάζονται διαφράγματα βασιλισσών πάνω από τόν γονοθάλαμο, γιά τήν απομόνωση τών βασιλισσών από τόν μελιτοθάλαμο. Οι μικρές κυψέλες
έχουν μικρότερη βάση στήριξης από τίς μεγάλες, όπως καί γιά τήν παραγωγή μελιού πρέπει νά τοποθετηθούν πατώματα, πού θά πεί ύψος,δηλαδή, γιά νά φθάσει τό νέκταρ ψηλά χρειάζεται νά περάσει από στάδια μεταφοράς (σκάλας μελισσών),καθυστέρηση παραγωγής, ίσως δέ καί η εξάτμιση τού μελιού γιά ωρίμανση, νά γίνεται ποιό δύσκολα στίς μικρέςπαρά στίς μεγάλες κυψέλες.
 Είναι αλήθεια ότι, οι μικρές κυψέλες κοστίζουν φθηνότερα από τίς μεγάλες,πλήν όμως, συνήθως χρειάζονται τήν τοποθέτηση πατωμάτων, μέ τήν πιθανότητα σμηνουργίας τού σμήνους, καί τήν αγορά κάποιου αριθμού από αυτά γιά τίς ανάγκες τού μελισσοκομείου, οπότε η οικονομία είναι μικρόρερη από όσο φαίνεται.
Οι μικρές κυψέλες έχουν ευκολία στήν μετακίνησή τους, όπως καί ποιό εύκολα διαχειρίσιμες από γυναίκες γιά τόν  πολλαπλασιασμό σμηνών.
Από κατασκευαστικής πλευράς, η κοντή κυψέλη φτιάχνεται ποιό εύκολα,
χρησιμοποιώντας μία πλατιά σανίδα, σέ αντίθεση μέ τήν  βαθυά κυψέλη
πού θά χρειαστεί νά ενωθούν σανίδες μεταξί τους γιά τό απαιτούμενο πλάτος, καί τά εργοστάσια κατάσκευής αποφεύγουν χρονοβόρες διαδικασίες, βάζοντας κάτω τήν ανταγωνιστικότητα. Οι κυψέλες  Langstroth  κατασκευάζονται από ξυλεία 10 ιντσες φάρδος (περίπου 25 εκ.) ενώ οι Quinby-Dadant από 12 ιντσες(30,2 εκ) φάρδος(ενωμένη).
Τά τελευταία  χρόνια γιά χάρη οικονομίας, κατασκευάστηκαν γονοθάλαμοι, μέ 2 κοντά πατώματα,αντί γιά ένα βαθύ,χρησιμοποιώντας έτσι μικρού πλάτους ξυλεία γιά τήν ικανοποίηση ορισμένων εργοστασίων, μικρού κατασκευαστικού  κόστους. Τό αναφέρουμε γιά τήν ασκηση κριτικής από ορισμένους  κατασκευαστές.
Πολοί άνθρωποι, ιδοκτήτες σμηνών,( αντί μελισσοκόμων),νομίζουν ότι οι μέλισσές τους δέν τά πάνε καλά εάν δέν σμηνουργήσουν.
Γι αυτούς η μικρή κυψέλη είναι τό θαύμα, διότι οι αφεσμοί είναι πάρα πολοί.Οι επαγγελματίες μελισσοκόμοι τό βλέπουν μέ άλλο μάτι.
 H μεγαλύτερη υπεροχή τής μικρής κυψέλης,στό μυαλό πολλών ανθρώπων, είναι η χαμηλή τιμή.Τί μπορούμε όμως νά πούμε γιά κάποιον αγρότη, πού κατασκευάζει αποθήκη μικρότερη απ'όσο θα χρειασθεί, γιά νά εξυπηρετήσει τίς ανάγκες του,στέγασης ζώων καί
τροφών? Οπως τό έθεσε καί ο Mr Langstroth : "Βάζοντας ένα μεγάλο σμήνος μελισσών σέ μία μικρή κυψέλη, είναι σάν νά τοποθετούνται δύο δυνατά άλλογα νά τραβήξουν ένα μικρό καρότσι, ή νά χρησιμοποιήται ένας μεγάλος καταράκτης νερού,γιά νά γυρίσει μιά μικρή φτερωτή νερόμυλου". Αυτές είναι οι ιδιότητες, καί οι περιορισμοί ενός μικρού γονοθαλάμου.
Από την εμπειρία που αναφέρεται παραπάνω, ο συγγραφέας έβγαλε τα ακόλουθα συμπεράσματα: Ο γονοθάλαμος πρέπει νά είναι μεγάλος, ενιαίος καί συμπαγής,εξυπηρετώντας μέ άνεση τήν αδιάκοπη γέννα μιάς γόνιμης βασίλισσας, μέ αρκετό χώρο αποθήκευσης  γιά τόν χειμώνα έως τήν άνοιξη,  μέ τίς απαραίτητες τροφές γιά τό σμήνος από μέλι καί γύρη γιά αναπαραγωγή.
Υπάρχουν μερικοί τρόποι αύξησης χωρητικότητος τής κυψέλης Langstroth. Μία 10πλαίσια κυψέλη μπορεί νά μεγαλώσει καί νά γίνει σχεδόν ίδια μέ τήν χωρητικότητα μιάς Dadant, τοποθετώντας από πάνω μισό πάτωμα μελιτοθαλάμου.Επίσης μπορεί νά τοποθετηθεί
δεύτερο πάτωμα γονοθαλάμου επάνω στόν πρώτο,όπως γίνεται.
 Στά πειράματά μας μέ τίς μέλισσες, διαπιστώσαμε τό γνωστό γεγονός γιά τόν πρακτικό μελισσοκόμο ότι, η μελισσόσφαιρα έχει τό σχήμα ακριβώς μπαλονιού κατά τό δυνατόν, καί ότι η γένα τής βασίλισσας ακολουθεί ακριβώς τό ίδιο σχήμα, ξεκινώντας από τό κέντρο τής σφαίρας,εκεί πού υπάρχει μεγάλος αριθμός μελισσών, γεννώντας καί πηγαίνοντας κυκλικά.Αυτό φαίνεται καθαρά όταν κανείς επιθεωρήσει ένα πλαίσιο γόνου,θά δεί τόν ποιό παλιό γόνο νά βρίσκεται στό κέντρο τού πλαισίου.
Αν αναλογιστούμε γιά λίγο τό τί δουλειά  χρειάζεται μιά βασίλισσα τήν περίοδο ανάπτυξης τού πληθυσμού  τής κυψέλης,γιά νά νεννάει έως καί 3000 αυγά ημερησίως,θά καταλάβουμε ότι κάθε λεπτό είναι πολύτιμο,καί δέν πρέπει νά χάνεται χρόνος.Εάν ξεκινήσει νά γεννάει
ακανόνιστα εδώ κι εκεί, τότε δέν θά μπορέσει ποτέ νά εξασφαλίσει έναν συμπαγή γόνο. Οταν είναι έτοιμη νά τοποθετήσει αυγό σέ κελί, βάζει τό κεφάλι της πρώτα εκεί πού νομίζει ότι είναι άδειο.Εάν τό βρεί καθαρό καί έτοιμο,τότε γυρίζει καί τοποθετήται γεννώντας τό αυγό, καί προχωράει γιά τό επόμενο δίπλα.Χωρίς συνέχεια γιά ώρες καί μέρες στό ρυθμό αυτό, δέν θά μπορούσε νά τροφοδοτήσει ποτέ τά πολυάριθμα κελιά μέ αυγά,αφήνοντας  καί μερικά κελιά άδεια.Ειναι λοιπόν μεθοδική στίς κινήσεις της γύρω στόν κύκλο, μέ ελάχιστο
χάσιμο χρόνου. Μία παλιά βασίλισσα χάνει τήν μεθοδικότητά της, καί τήν αντικαθιστούν.  Σέ ένα κοντό πλαίσιο, όταν  η βασίλισσα φθάσει στήν άκρη, βρίσκει ξύλο αντί γιά κελί, τήν ενοχλεί καί τραβάει αντίθετη κατεύθυνση. Εστω καί ένα διαχωτιστικό ξύλο εντός τού πλαισίου, βγάζει τήν βασίλισσα εκτός ρυθμού σέ τέτοιο βαθμό, πού νά τοποθετήσει αυγά, μονον στή μία πλευρά τού διαχωρισμού τού πλαισίου.
Οταν θά πρέπει νά πάει από τόν ένα όροφο στό άλλο, τότε χάνει πολύτιμο χρόνο. Τήν εποχή πού τό σμήνος αναπτύσεται καί η βασίλισσα δίνει πολλά αυγά, οι εργάτριες τής δίνουν μεγάλες ποσότητες φαγητού γιά νά παράγει καί νά γεννάει αυγά, άσχετα αν τά αυγά
γεννηθούν μέσα σέ κελιά ή όχι.Μιά καλή βασίλισσα στό σμήνος μιάς σμηνουργίας, αφίνει τά αυγά νά γεννιούνται συνέχεια, τά οποία μπορεί νά δεί κανείς άν απλώσει κάτω από τό σμήνος ένα μαύρο ύφασμα καί τό τινάξει επάνω.Καλή βασίλισσα παγιδευμένη στήν φούχτα μας, σέ περίοδο παραγωγής πληθυσμού,αφίνει αυγά ανάμεσα στά δάχτυλά μας.
Γιά νά πάρουμε τό καλύτερο πού μπορεί νά δώσει μία βασίλισσα,θά πρέπει νά τοποθετηθεί σέ κυψέλη υψηλών προδιαγραφών, πού νά εξασφαλιζει δηλαδή τήν γέννα της, σέ όσο ποιό πολλά κελιά χωρίς χάσιμο χρόνου.Αυτό θά τό βρεί σέ γονοθαλάμους μέ μεγάλα πλαίσια,
πού θά μπορεί νά γεννάει μέ τίς ώρες χωρίς τό παραμικρό εμπόδιο.
Αν ερωτηθεί  κάποιος, γιατί μιά βασίλισσα γεννάει ποιό πολλά αυγά σέ γονοθάλαμο μέ μεγάλα πλαίσια, παρά σέ μικρούς γονοθαλάμους,καί μάλιστα όταν ο ένας είναι τοποθετημένος  επάνω στόν άλλο, μέ τήν απόσταση διαχωρισμού, η απάντηση βρίσκεται στήν παραπάνω παράγραφο. Τό ίδιο ισχύει καί στήν ερώτηση,γιατί δέν κατεβαίνει η βασίλισσα όταν ανέβει στόν επάνω όροφο νά γεννήσει.Ποιό εύκολα πηγαίνει σέ παραπάνω πάτωμα, παρά να ξαναγυρίσει στόν κάτω.
Εχοντας στήν διάθεσή της μεγάλο χώρο γέννας, σέ περιορισμένο αριθμό πλαισίων, ικανοποιώντας τήν διάθεσή της νά νεννάει μέ ευχαρίστηση, αυξάνει τόν πληθυσμό, χωρίς τάση σμηνουργίας.
Αυτή λοιπόν, είναι η εξήγηση του πλεονεκτήματος που βρήκαμε, καί τά αποτελέσματα, μέ  αυτούς τούς μεγάλους γονοθαλάμουςσε σύγκριση με τούς μικρούς.

Ασφάλεια Ξεχειμωνιάσματος

Τό πλεονέκτημα τών μεγάλων γονοθαλάμων, δέν είναι μόνον η εξασφάλιση μεγάλων σμηνών τήν κατάλληλη εποχή (συλλογής μελιού),τό σμήνος βρίσκεται επίσης σε καλύτερες συνθήκες διαχείμασης. Η μελισσόσφαιρα τόν χειμώνα ,στό κέντρο τού γονοθαλάμου,καλύπτει 4 έως 8 πλαίσια πληθυσμό.Ο όγκος τών μελισσών δέ, περίπου 7ίντσες(17-18 εκ.)διαμέτρου. Αυτό θά πεί ότι,τό βάθος τής σφαίρας στό πλάσιο φθάνει τις 8 ιντσες( 20 εκ.),ξεκινώντας 1 ιντσα ( 2.5 εκ) από τό επάνω μέρος τού πλαισίου.Αυτό θά πεί ότι, σέ πλαίσιο βάθους 10.5 ιντσες(26.5 εκ περίπου),η μελισσόσφαιρα θά ξεκινάει σέ βάθος 3.5 ιντσες (8,5-9 εκ.) από τό πάνω μέρος τού πλαισίου. Στό βαθύ πλαίσιο οι μέλισσες ίσως νά έχουν αποθηκεύσει 4-5 ιντσες(10-12 εκ) μελιού στό επάνω μέρος τού πλαισίου(στά  στεφανώματα).Στά ρηχά πλαίσια, στό ίδιο σημείο,η τοποθέτηση μελιού δέν ξεπερνάει τις 3 ιντσες(7,5 εκ.).
Ο βαθύς γονοθάλαμος γιά τόν λόγο αυτό, είναι ποιό ασφαλής, όταν τό σμήνος βρεθεί σέ δοκιμασία εβδομάδων κρύου, αποκλεισμένο.Ανεβαίνοντας σιγά-σιγά η θερμοκρασία, καταναλώνουν τό μέλι πού βρίσκεται από πάνω τους πρώτα, εφ 'οσον δέν τούς είναι εύκολη
η πρόσβαση στό μέλι, πού βρίσκεται στό πίσω μέρος τού πλαισίου μακρυά από τήν σφαίρα.
 Η θεωρία αυτή, ξανά, δίνει μία εξήγηση γιά τό καλύτερο ξεχειμώνιασμα τών μελισσών, σέ μεγαλύτερη κυψέλη. Διαπιστώσαμε δέ,αμετάβλητη τήν σύγκρηση, όταν τά σμήνη δοκιμάστηκαν σέ βαρύ χειμώνα.4 σχόλια:

Κωστας Γ είπε...

Συγχαρητήρια για τις αναρτήσεις σου!
Ονομάζομαι Κώστας Γεωργιάδης και είμαι ερασιτέχνης μελισσοκόμος στην Αθήνα. Εφαρμόζω εδώ και λίγα χρόνια το σύστημα Dadant με 8άρες κυψέλες με 32cm βάθος κερήθρας. Τα πλεονεκτήματα είναι πολλά σε σχέση με την συμβατική κυψέλη, καθ' όλη τη χρονιά. Το σοβαρότερο μειονέκτημα είναι η έλλειψη στο εμπόριο στα διάφορα εφόδια (τα περισσότερα είναι ιδιοκατασκευή ή παραγγελία). Παρατηρώ ότι όσο ψυχρότερη είναι η περιοχή άσκησης της μελισσοκομίας, τόσα περισσότερα πλαίσια απαιτούνται στον τύπο της κυψέλης: 8άρα, 9άρα,...,12άρα). Όσο ποιο στενόμακρος είναι ο εμβριοθάλαμος τόσο περισσότερο εκρηκτική, πρώιμη, μεγάλη είναι η ανάπτυξη του σμήνους. Απαιτεί δε στενή παρακολούθηση νωρίς την άνοιξη, για απότομη απουσία τροφών. Τώρα όσο λιγότερο χρόνο έχεις να διαθέσεις εβδομαδιαίως στο μελισσοκομείο σου τόσο μεγαλύτερη κυψέλη χρειάζεσαι. Αυτά πάντα για τους ερασιτέχνες, γιατί στους επαγγελματίες δε παίζεις με το εμπόριο, όπως επίσης απαιτείται ομοιομορφία υλικού.
Συνέχισε με τις αξιόλογες αναρτήσεις σου!
Θα χαιρόμουν πολύ να πίναμε έναν καφέ από κοντά! Το τηλέφωνό μου είναι: 6973777865.

Nik Arva είπε...

Αυτα ειναι αρθρα!!!!Μαρκιανε εισαι ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ!!!!!!Γραφε ασταματητα! αφου βρω το τροπο θα σου δειξω φωτο και βιντεο απο το μελισσοκομιο!

Χρήστος Γ. είπε...

Μελισσότσαρκα σήμερα!
Καλημέρα!

Vasilis Papadakis είπε...

Μαρκιανε δώσε πληροφορία στον λαό!! Παντως οι ξένες χώρες έχουν μεγαλύτερη παραγωγή μελιού με λιγότερο αριθμό κυψελών. Γιατί άραγε?

Μακάρι να αλλάξει και η δικιά μας νοοτροπία.

Το μεγαλύτερο μειονέκτημα είναι ότι οι κατασκευαστές μας πασάρουν μόνο τις langstroth γιατί έτσι τους βολεύει.

Κώστα Γ. ήθελα να σε ρωτήσω από που προμηθεύτηκες κυψέλες - κεριά και διάφορα άλλα για τις Dadant.
Γιατί εγώ έφαγα πόρτα από όλους.