Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ DADANT

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 12ΠΛΑΙΣΙΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ DADANT 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ.

Αφού υπάρχει στήν Ελληνική γή τόσο νέκταρ,τόση ηλιοφάνεια,τόσος πλούτος ανθέων καί καλλιεργειών,γιατί η παραγωγή μελιού νά μήν είναι η αναμενόμενη, αυτή πού θά έπρεπε νά είναι, καί τήν παραραγωγή μελιού νά τήν έχουν κράτη πού στερούνται τού φυσικού πλούτου ανθέων πού υπάρχει στήν Ελλάδα?Γιατί? Ενα μεγάλο γιατί?....Μήπως μείναμε πίσω?Μήπως αυτό πού χρησιμοποιούμε δέ είναι σωστό καί θέλει αλλαγή?Μήπως ο τρόπος διαχείρισης τών κυψελών είναι κουραστικός, καί ο άνθρωπος έχει κάποια όρια? Γιατί ο αναθεματισμός τής κυψέλης Ντάνταντ, πού όσοι παράγουν μέλι τήν χρησιμοποιούν,ακολουθώντας τήν περπατημένη τού μοναχού Ανταμ, πού γιά 70 χρόνια έδινε τροφή στό μοναστήρι τού Μπάκφαστ χωρίς κανένα πρόβλημα.Θά ήταν ανόητο, κάτι πού δέν δουλεύει καί δέν παράγει, νά συνεχίζει κανείς νά τό εφαρμόζει.Αυτή ήταν η σκέψη μου, όταν πίστεψα στήν κυψέλη αυτή, καί τήν θεωρία σ΄αυτόν τόν τρόπο μελισσοκομίας. Γιά αυτούς πού θέλουν νά δοκιμάσουν καί νά ακολουθήσουν τήν κυψέλη αυτή, θά προσπαθήσω σύντομα νά δώσω αυτό πού γνωρίζω γιά τήν κυψέλη Ντάνταντ καί τό είδος τής μελισσοκομίας πού ακολουθώ.
Η μελισσοκομική χρονιά αρχίζει τό Φθινόπωρο, Σεπτέμβρη μήνα,γιά τήν παραγωγή πληθυσμού ξεχειμωνιάσματος.Ο Δεκέμβριος πρέπει νά έλθει έχοντας 10 πλαίσια πληθυσμό στήν κυψέλη καί 20 κιλά τροφές.Αφαιρούνται 2 από τά παλιά πλαίσια τού
γονοθαλάμου, παίρνει ο μελισσοκόμος άν έχουν λίγο μέλι, αλλά σέ καμία περίπτωση
δέν τρυγάει τόν γονοθάλαμο.Στό κενό τοποθετήται κάθετο διάφραγμα γιά περιορισμό τού χώρου.Σέ εποχές παραγωγής μελιού,τό μέλι έρχεται από τά μισά πατώματα.Τοποθετήται πάνω από τόν γονοθάλαμο βασιλικό διάφραγμα, καί από πάνω πάει μισό πάτωμα.Οταν γεμίσει τό πρώτο μισό πάτωμα,τοποθετήται  πάνω του τό δεύτερο.Οταν μισογεμίσει τό δεύτερο,γίνεται αλλαγή μέ τό πρώτο,γιά νά μπεί τό μισογεμάτο πάνω από τήν γονοφωλιά καί νά τό απογεμίσουν,δίνοντας τήν ευκαιρία στόν μελισσοκόμο νά πάρει τό γεμάτο(τοποθετώντας μεταξί τών μελιτοθαλάμων διάφραγμα διαφυγής μελισσών),σέ 2 μέρες έχουν φύγει όλες οι μέλισσες από τό γεμάτο πάτωμα, καί χωρίς κανένα πρόβλημα,τό γεμάτο, αφαιρείται από τόν μελισσοκόμο.Οι μέλισσες συνηθίζουν νά αποθηκεύουν ακριβώς πάνω από τήν γονοφωλιά τους, πού αυτός είναι καί ο λόγος τής κατασκευής τών μισών πατωμάτων(μελιτοθαλάμων). Λόγω τού ότι τό πλαίσιο τού γονοθαλάμου είναι βαθύ,η αποθήκευση μελιού στό επάνω μέρος τού πλαισίου (στεφανώματα) είναι μεγαλύτερη,από ότι στήν κυψέλη Λανγκστροθ,από όπου περοέρχεται καί τό καλύτερο ξεχειμώνιασμα τού σμήνους.Ανεξάρτητα μέ τήν ποσότητα τροφών πού 
βρίσκονται στήν κυψέλη(γονοθάλαμο),τό Φθινόπωρο τό σμήνος τροφοδοτήται μέ
5-6 λίτρα σιρόπι 1:1 ζάχαρη-νερό,πού κατά τόν μοναχό Ανταμ βοηθάει νά σφραγιστεί
ότι απέμεινε, τό δέ υπόποιπο νά χρησιμοποιηθεί πρώτο από τις μέλισσες κατά τήν διάρκεια τού χειμώνα πρός αποφυγή δυσεντερίας.Αν κάποιο σμήνος χρειάζεται παραπάνω τροφές τό φθινόπωρο, τότε γίνεται τροφοδοσία παραπάνω.Απαραίτητα πρέπει νά απολυμανθούν τά σμήνη γιά Βαρρόα τόν Νοέμβριο μήνα.Από εκεί καί πέρα, τά σμήνη δέν ενοχλούνται έως τέλη Φλεβάρη.Ο Μάρτιος μπαίνει μέ μολύβι καί χαρτί γιά τόν μελισσοκόμο.
Η βασίλισσα έχει αρχίσει τήν γέννα προ πολλού, καί έχουν καταναλωθεί κάποια
πλαίσια τροφών, τά οποία δημιουργούν κενά καί παγίδα κρύου αέρα στήν γονοφωλιά.Οι βραδυνές ώρες τού Μάρτη είναι κρύες. Αρχές λοιπόν τού Μάρτη ξεκινάει η δουλειά,πρώτη επίσκεψη, αφαιρώντας τά άδεια πλαίσια ο μελισσοκόμος μαζεύει τό σμήνος εκεί πού καλύπτει τά πλαίσια,μεταφέροντας τό κάθετο διάφραγμα γιά περιορισμό τού χώρου, καί καταγράφει τήν δύναμη τής κάθε κυψέλης σέ πληθυσμό τροφές καί γόνο.Δεύτερη επίσκεψη,γίνεται η εξίσωση σμηνών(πούθά πεί, εντοπισμός καί προσορινός περιορισμός πλαισίου βασίλισσας, μεταφορά πλαισίων γόνου μέ τόν πληθυσμό τους,από τίς δυνατές στίς αδύνατες κυψέλες, χωρίς φόβο εμπλοκής,λογω τού ότι η όλη διαδικασία γίνεται στό φώς τής ημέρας), καί η αλλαγή βασιλισσών,αφού έχει γίνει προγραμματισμός βάση τής αξιολόγησης κάθε σμήνους,καί τού αριθμού βασιλισσών πού είναι διαθέσιμες νά μπούν στήν παραγωγή.Αφαιρούνται οι παλιές βασίλισσες μέ κλουβάκι,πού παίρνουν τήν θέση τής νέας(περισινής βασίλισσας) στό κυψελίδιο, η δέ νέα από τό κυψελίδιο μέ κλουβάκι επίσης,τοποθετήται στήν κυψέλη παραγωγής,έως τήν νέα βασιλοτροφία,πού οι παλιές τότε θανατώνονται,γιά νά τοποθετηθεί στό κυψελίδιο νέο βασιλοκελί.Οι αλλαγές γίνονται πάντα μέ λίγο ζαχαροζύμαρο στά κλουβάκια.Καλές παραγωγικές βασίλισσες παραμένουν στήν παραγωγή.Η αλλαγή γίνεται συνήθως στά 2/3 τών κυψελών τού μελισσοκομείου.Η εργασίες γίνονται μέ καλό καιρό έως 15-20 Μαρτίου,επίσης γίνεται  η πρώτη απολύμανση γιά Βαρρόα. Ο Μάρτης είναι λίγο ανάποδος μήνας. Τά σμήνη παραμένουν έτσι έως περίπου 10-15 Απρίλη,αποφυγή δυσεντερίας,Νοζεμίασης κατά τό δυνατόν,ο καιρός ζεσταίνει, τά σμήνη ξεκινούν τήν ανάπτυξη.Εχει μπεί στό πρόγραμμα η κηφηνοτροφία από τόν Μάρτιο,μέ κυψέλες επιλογής, βάζοντας κηφηνοκηρήθρα 2/3 ενός πλαισίου,στίς κυψέλες περιφεριακά τού γόνου,καί τροφοδοτώντας γύγη-σιρόπι,περιμένοντας τήν σφράγιση του κηφηνογόνου,γιά νά γίνει βασιλοτροφία(ο εμβολιασμός) μετά 23 ημέρες, ούτως ώστε νά υπάρχουν ώριμοι κηφήνες όταν οι νέες βασίλισσες τούς χρειαστούν. Η ανάπτυξη τού σμήνους γίνεται φυσιολογικά, τοποθετώντας βάση κηρήθρας ή χτισμένα πλαίσια περιφεριακά τού γόνου, ένα ή δύο, ανάλογα τού ρυθμού ανάπτυξης, αριστερά-δεξιά τού γόνου.Στό πρόγραμμα είναι τό χτίσιμο 3 νέων πλαισίων κάθε χρόνο,καί αφαίρεση 3 παλιών μαύρων κηρήθρων στόν γονοθάλαμο,γιά τήν ανανέωση κεριού καί υγείας τών μελισσών.Εβδομαδιαίος έλεγχος σμηνουργίας είναι απαραίτητος.Σέ περίπτωση ξεκινήματος βασιλοκελιών, ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι, νά βρεθεί η βασίλισσα, καί μαζί μέ τό πλαίσιό της σύν 2-3 νά μπούν σέ 5πλαίσιο κυψελίδιο,καί νά μεταφερθούν μακρυά γιά 10 ημέρες, νά καταστραφούν τυχόν βασιλοκελιά στήν κυψέλη, καί νά ξαναγυρίσει στήν κυψέλη της μετά τίς 10 ημέρες αφού ο πυρετός τής σμηνουργίαςέχει περάσει, συνεχίζοντας τήν συλλογή μελιού χωρίς ζημία γιά τόν μελισσοκόμο.Αυτή η μέθοδος εφαρμόστηκε από τόν μοναχό Ανταμ μέ επιτυχία σάν μόνη ασφαλή λυση κατά τής σμηνουργίας.
Η τοποθέτηση μελιτοθαλάμου(μισού πατώματος),γίνεται όταν στόν γονοθάλαμο φθάσει το σμήνος νά συμπληρώσει 9 πλαίσια πληθυσμό,όχι αργότερα,διότι θά εκδηλωθεί τάση σμηνουργίας, καί μπαίνει, αφού πρώτα τοποθετηθεί βασιλικό διάφραγμα πάνω από τήν γονοφωλιά. Οταν γεμίσει δέν αφαιρείται, αλλά τοποθετήται β΄μελιτοθάμος από πάνω,όπως γράφω παραπάνω.Στήν νομαδική μελισσοκομία,η μεταφορά γίνεται μέ τόν ένα μελιτοθάλαμο πάνω από τήν γονοφωλιά,χωρίς καμία ενόχληση τής γονοφωλιάς.Σέ νεκταροέκκριση, ο μελιτοθάλαμος χτίζεται καί γεμίζει μέλι σέ 2 μέρες, ή καί σέ λιγες ώρες.Τά κεριά από τούς μελιτοθαλάμους κάθε χρόνο λιώνονται, γιά παραγωγή κεριού, καί οικονομία χώρου συντήρησης πλαισίων.Επίσης με τήν νέα κηρήθρα κάθε χρόνο, ο μελισσοκόμος μπορεί νά παράγει μέλι-κηρήθρα σέ θαυμάσια τιμή.
Πιστεύω πώς,η διαχείρηση τής κυψέλης Ντάνταντ είναι πολύ ποιό εύκολη από αυτές
τίς Λανγκστροθ, μέ ενιαίο γονοθάλαμο γέννας, καί λιγώτερη δουλειά γιά τόν 
μελισσοκόμο.Τό πρόβλημα είναι κατασκευαστικό,αλλά μία ματιά στήν γείτονα
Βουλγαρία, έχουν απ'όλα, έως ότου μάθουν καί οι Ελληνες κατασκευαστές, πώς 
"υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές πού κάνουν ....κυψέλες"!

8 σχόλια:

Nik Arva είπε...

μαρκιανε εισαι ΜΕΓΑΣ!!!!!μεσα στην εβδομαδα που ερχεται θα σου αναρτησω φωτο με μισα πατωματα σφραγισμενα !! απο τις 20 μαρτη!!!20 μεχρι τωρα ,και καθε λιγο παρουσιαζετε κιαλλο!!!ερωτηση.τοδιαφραγμα γιατι? αφου δεν ανεβαινει πανω

Markianos Koutroulis είπε...

Οι λόγοι είναι ότι, ανεβαίνει κάποια στιγμή, καί άν κάνει γέννα η βασίλισσα,δύσκολα αφαιρείται τό πάτωμα μέ γόνο, εάν κανείς θέλει φρέσκια κηρήθρα μέ μέλι καί τό πλαίσιο ειναι από γέννα,θά είναι σκούρο μέ κουκούλια μελισσών, άσχημο στήν γεύση, καί δύσκολο νά τό πουλήσει κανείς. Επίσης όταν θέλει κανείς πληθυσμό γιά κυψελίδια,μπορεί νά τινάξει άφοβα τίς μέλισσες χωρίς νά ψάξει νά βρεί άν υπάρχει βασίλισσα,αφού υπάρχει διάφραγμα.

Παπαδάκης Αλέξανδρος είπε...

Συγχαρητήρια για την ιδιαίτερη μελισσοκομική προσέγγιση.
Θα ήθελα να ρωτήσω αν κατάλαβα καλά από το κείμενο, μπορούμε να προσθέσουμε πλαίσια με μέλισσες από την μια κυψέλη στην άλλη χωρίς πρόβλημα; Βλέπω ότι χρησιμοποιείς νάιλον πάνω στα πλαίσια , το βλέπω πολύ συχνά να το χρησιμοποιούν, ιδιαίτερα στην Τουρκία , δεν υπάρχει πρόβλημα με την υγρασία που μαζεύει για τις μέλισσες; Όσον αφορά την Ελλάδα γιατί με τέτοια ποικιλία φυτών δεν έχουμε την παραγωγή που βλέπουμε και ακούμε σε κάποιες χώρες του εξωτερικού, θέλω να προσθέσω ότι είμαστε η πρώτη χώρα στο κόσμο αν δε κάνω λάθος σε πυκνότητα κυψελών, όσο καλή ανθοφορία και αν έχουμε, υπάρχει στην φύση κάποιο όριο ,δεν μπορεί να καλύψει επαρκώς απεριόριστο αριθμό κυψελών , άρα κατά συνέπεια μειώνεται μέσος ρυθμός απόδοσης της κυψέλης, από την άλλη το κλίμα στην Ελλάδα είναι ξηροθερμικό κάποιες χρονιές υπάρχει μεγάλη έλλειψη βροχοπτώσεων που ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό για τα φυτά οι μέλισσες δυσκολεύονται πολύ να συλλέξουν μέλι κάτω από αυτέ τις συνθήκες, συνήθως το καλοκαίρι ιδιαίτερα υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες δυσκολεύει πολύ τα φυτά και τις μέλισσες , μέσα από αυτά τα μειονεκτήματα υπάρχει και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα επιδεί οι μέλισσες δυσκολεύονται να μαζέψουν το μέλι το επεξεργάζονται περισσότερο προσδίδοντας ιδιαίτερα αρωματικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά , άρα πρέπει να επενδύσουμε στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα , η παραγωγή είναι μικρότερη ανά κυψέλη στην Ελλάδα γιατί η μελισσοκομία ασκείται περισσότερο σαν χόμπι, τέλος το σύστημα διαχείρισης των μελισσών πρέπει να λαμβάνει υπόψιν και τις ιδιομορφίες της κάθε περιοχής.

Markianos Koutroulis είπε...

Αλέξανδρε σ' ευχαριστώ,

Τό πλαστικό χρησιμοποιήται καί στήν Γερμανία,όπως καί σίτα κουνουπιών στήν
Κίνα,γιά νά έρχονται σέ επαφή μέ τό φώς οι μέλισσες καί νά ησυχάζουν, πρίν ξεκινήσουμε τήν εργασία μαζί τους.Γιά παράδειγμα,τό φώς τίς ησυχάζει τόσο, πού νά μήν χρειάζεται καπνός,καί μάλιστα όταν ξάχνω νά βρώ βασίλισσα,δέν βάζω ποτέ καπνό, μέ αργές κινήσεις η βασίλισσα βρίσκεται εύκολα καί δέν προσπαθεί νά κρυφτεί. Οταν οι κυψέλες έχουν
σίτα στούς πάτους,δέν υπάρχει κανένα πρόβλημα μέ τό πλαστικό καί τήν υγρασία.
Η μεταφορά πλαισίων γίνεται μέ ανοιχτές κυψέλες,στό φώς δέν υπάρχει κανένα πρόβλημα στήν ένωση πληθυσμών.Εκεί που υπάρχει πρόβλημα είναι, η ποσότητα τών
κυψελών σέ μιά τοποθεσία, καί μάλιστα όταν ορισμένοι νομίζουν πώς βόσκουν πρόβατα, μέ τήν σκέψη,όσο πιό πολλά τόσο πιό καλά.Ο κάθε τόπος έχει τίς ανθοφορίες του κάποιες εποχές,αλλά γιά νά τίς πάρει ο μελισσοκόμος, πρέπει νά έχει γνώσεις, καί σωστά εργαλεία.

Nik Arva είπε...

μαρκιανε γεια.εχω αναρτησει μερικες φωτο για σενα!!πληκτρολογησε μελι DADANT

Markianos Koutroulis είπε...

Νik ,πρέπει νά είσαι από τούς λίγους πού χρησιμοποιούν κυψέλες Dadant, καί πιστεύω πώς έχεις κάνει σωστή επιλογή.Τά μελίσσια δείχνουν ευχαριστημένα, πόσο μάλλον εσύ. Καλές δουλειές καί Χρόνια Πολλά.

beeproducts είπε...
Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.
Markianos Koutroulis είπε...

Αγαπητέ Θανάση σ'ευχαριστώ
Αυτήν τήν εποχή υπάρχει πρόβλημα καί πολλές ασχολίες.Τον χειμώνα πού θά βρίσκομαι στήν Αθήνα θά υπάρχει χρόνος για συζητήσεις και ιδέες.
Καλό Καλοκαίρι
Μαρκιανός Κουτρούλης