Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΡΟΝΥΜΦΩΝ ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ

Oι προνύμφες πού προορίζονται γιά εργάτριες,τροφοδοτούνται κυρίως μέ τροφή πού παράγουν οι νοσοκόμες (τροφοί) μέλισσες από τούς υποφαρυγγικούς(hypopharyngeal glands) καί κάτω γνάθου αδένες( mandibular glands),άν καί μικρή ποσότητα γύρης τοποθετήται απ' ευθείας στά κελιά κατά τήν 4η και 5η ημέρα ανάπτυξης τού γόνου. Η τροφή γιά τόν γόνο αποτελείται από ένα καθαρό διαυγές συστατικό από τούς υποφαρυγγικούς αδένες,  πιθανώς αναμεμιγμένη μέ μέλι, πεπτικά ένζυμα, και το νερό, καθώς και ένα γαλακτώδες λευκό συστατικό, πού φαίνεται να είναι εκκρίσεις τών αδένων τής κάτω γνάθου, σέ ανάμιξη τών εκκρίσεων τών υποφαρυγγικών  αδένων.Οι προνύμφες τών εργατριών τρέφονται κατά 20% -40από το λευκό συστατικό και 60-80από το καθαρό συστατικό κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων ημερών τής ζωής τους.Την τρίτη ημέρα, το ποσό της έκκρισης από τούς αδένες της κάτω γνάθου  πού τροφοδοτεί τήν ανάπτυξη των εργατριών μειώνεταικαι το φαγητό τού γόνου προέρχεται κυρίως από τούς υποφαρυγγικούς αδένες.Mια πτώση στην διαφορετικότητα, και τήν ποσότητα της πρωτεϊνης πού τροφοδοτήται ο γόνος τών εργατριών, αρχίζει νά εμφανίζεται( Shuel andDixon,1959:Patel,Haydak, and Gochnauer,1960).
Λίγη γύρη και  μέλι τροφοδοτούνται απ 'ευθείας στίς προνύμφες, αρχίζοντας την τρίτη ή μετά την τρίτη ημέραμε τήν περισσότερη τροφοδοσία γύρης νά γίνεται την 5η ημέρα  (Morton,1950;Jung-Hoffman,1966;Matsuka,Watabe,and Takeuchi,1973;Michener, 1974).
Οι ανάγκες για τροφή των προνυμφών δεν έχουν προσδιοριστεί με ακρίβειακαι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία τεχνητή διατροφή που μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως το μέλι και τήν γύρη (για επισκοπήσεις, βλέπε Doull,1977,and Chalmers,1980).
Παρ 'όλα αυτάκάποιες πληροφορίες για τήν  βασική τροφή τών προνυμφών είναι διαθέσιμες από πειράματα, στα οποία, το ποσό της διατροφής ή της σύνθεσης τής διατροφής έχουν παραποιηθεί.Οταν οι προνυμφες τών εργατριών έχουν υποσιτιστεί, δηλ.παίρνουν λιγότερο από τό 65% τής κανονικής ποσότητας τροφής, η αναπτυξιακή αποτυχία είναι υψηλή,καί τό σμήνος έχει σάν αποτέλεσμα νά παράγει εργάτριες νάνους.Τέτοιος υποσιτισμόςκαι με αποτέλεσμα τήν νανοποίηση τών εργατριών, μπορεί να συμβεί επίσης  όταν το νέκταρ και η γύρη δέν επαρκούν στήν κυψέλη, όταν τά σμήνη  είναι άρρωστα, όταν  εκτρέφουν γόνο  νωρίς την άνοιξη καί τα σμήνη δέν έχουν αρκετό  πληθυσμό  εργατριών, καί όλοι οι παράγοντες που μειώνουν την ποσότητα ή την ποιότητα τής τροφής του γόνου  (Jay,1964b, and references cited therein).Οι ενήλικες μέλισσες μπορούν νά εκθρέψουν γόνο για σύντομο χρονικό διάστημα όταν τροφοδοτούνται με καθαρούς υδατάνθρακες γιά διατροφήαλλά πρέπει να σπάσουν τούς  ιστούς τού σώματός τους, γιά να παράγουν την τροφή των προνυμφώνκαι οι εκολαπτόμενες μέλισσες έχουν χαμηλότερη ποσότητα  άζώτου στόν οργανισμό τους από ό, τι στά σμήνη πού εχουν πρόσβαση σέ αποθέματα γύρης ( Haydak,1935).Η βιταμίνη Β πυριδοξίνης και ινοσιτόλη απαιτούνται για την ανάπτυξη των προνυμφών, και όταν η πυριδοξίνη και η χοληστερόλη προστίθενται σε μία δίαιτα χωρίς βιταμίνες, η κανονική ανάπτυξη συνεχίζεται για τουλάχιστον τέσσερις κύκλους εκτροφής γόνου (Haydak and Dietz,1965,1972; Anderson and Dietz,1976).Oταν τροφοδοτούνται οι εργάτριες μέλισσες με βιταμίνη C , οδηγεί σε ένα υψηλότερο ποσοστό επιβίωσης γονου,παρά σέ σμήνη  από εργάτριες που έχουν στερηθεί  την βιταμίνη C ( Herbert,Vanderslice, and Higgs,1985). Tό νερό ειναι επίσης απαραίτητο γιά τήν σωστή ανάπτυξη τών προνυμφών καί τού γόνου(Petit,1963;Haydak,1970).Μολονότι τά λιπίδια γενικά δεν θεωρούνται σημαντικές θρεπτικές ουσίες για τα έντομαμερικά από τα συστατικά  τών λιπιδίων τής τροφής τού γόνου είναι απαραίτητα για τη σωστή ανάπτυξη καί τήν εξέλιξή του.Οι προνύμφες πού προέρχονται από τροφή μέ απουσία λιπιδίων αυξάνει το σωματικό τους βάρος και αναπτύσσονται πιο γρήγορα από ό, τι οι προνύμφες πού τρέφονται κανονικά μέ τροφή γόνουαλλά δίαιτες μέ πλήρη απουσία τών λιπιδίων, οδηγεί σε αυξημένο ποσοστό θνησιμότητας κατά το στάδιο της προ-νύμφης και επίσης αδυνατούν στην κατασκευή τού μεταξένιου περιβλήματος-κουκούλι ( Smith,1960;Petit,1963; Haydak,1970).Έτσιη απομάκρυνση των λιπιδίων μειώνει διατροφικά συστατικά που περιορίζουν την ανάπτυξη,ρυθμίζοντας έτσι σέ ένα φυσιολογικό επίπεδο, πού είναι απαραίτητο για την μεταμόρφωση.Δύο από αυτά τα συστατικά έχουν ταυτοποιηθεί ως το λιπαρό οξύ 10-hydroxy-trans-2-decenoic acid (10-HDA), το οποίο παράγεται στούς αδένες τής κάτω γνάθου,(Mandibular Gland) και αντιπροσωπεύει περίπου 4τής τροφής τού γόνου (Butenandt and Rembolt,1957;Barker et al.,1959; Callow,Johnston,and Simpson,1959),και οι στερόλεςως επί το πλείστον 24-methylene cholesterol, η οποία αποτελεί περίπου το 0,25%  τής τροφής τού γόνου (Barbier and Bogdanovsky,1961).Η επαναπροσθήκη των συστατικών αυτών σέ τροφή χωρίς λιπίδια, εμποδίζει την ταχεία ανάπτυξη των προνυμφών και επιτρέπει την κανονική αναπτυξη και εκκόλαψη τών νέων μελισσών (Kinoshita and Shuel, 1975).Το καταπληκτικό στήν διαδικασία ειναι, τό ότι τό κάθε κελί, δέχεται τήν επίσκεψη πάρα πολλών διαφορετικών εργατριών τροφών για τήν τοποθέτηση τής κατάλληλης τροφής,διαβάζοντας η κάθε μία τήν ποιότητα καί σύνθεση τροφής πού άφησε η ποηγούμενη μέλισσα τροφός, γιά νά συνεχίσει να βάζει τήν σωστή τροφοδοσία,χωρίς λάθη.....                                                           "Παντα εν σοφία εποίησας...."
 .