Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

10 ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ

10 ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ
(Από τήν ομιλία τού Br.Adam στην APIMONDIA τού1999 στό Βανκούβερ-Καναδά)
Αν καί όλος ο κόσμος τής μελισσοκομίας γνωρίζει τήν προσφορά τού ανθρώπου τής μέλισσας,πού αφιέρωσε 70 ολόκληρα χρόνια,καί τιμήθηκε διεθνώς μέ βραβεία καί διακρίσεις,γιά τόν μοναχό Ανταμ στην Ελλάδα πολύ λίγα λέγονται έως καί καθόλου.Μήπως δέν πρέπει νά μάθουν οι Ελληνες? Μήπως δέν πρέπει νά ξυπνήσουν?Μήπως δέν γνωρίζουν τό έργο του,όπως πολύ καλά γνωρίζουν οί Γερμανοί,Ευρωπαίοι,καί όλοι οί άλλοι εκτός τών Ελλήνων?..Πολλά τά ερωτήματα...
Γι αυτούς πού αγαπούν τήν μέλισσα καί ασχολούνται, ό Brother Adam επισήμανε τα εξής γιά τήν ανατροφή τών μελισσών στή APIMONDIA τού 1999.
1. Οι ράτσες πού κοιτάμε πρέπει νά 'εχουν συνοχή μεταξί τους,ακριβώς μέ τόν ίδιο τρόπο πού κοιτάμε τά διαφορετικά είδη μελισσών από μία ορισμένη γεωγραφική τοποθεσία.Είναι ίσως μία πηγή γενετικών συνδιασμών.
2. Η μελισσα Μπακφαστ (Buckfast) που φτιάξαμε, είναι περισσότερο μέλισσα μιάς γεωγραφικής περιοχής,παρά ένα εμπορικό υβρίδιο.
3. Οι λέξεις κλειδιά γιά τήν ανατροφή νέας ράτσας είναι "έλεγχος κηφήνων"(drone control).Καί ειδικά όταν πάμε νά δημιουργήσουμε καινούργια ράτσα χρησιμοποιώντας συγκρότημα αδελφών Βασιλισσών όπου η πηγή τών κηφήνων είναι απαραίτητη,τότε η μητέρα κυψέλη αυτού τού συγκροτήματος γίνεται ό γενετικός πατέρας τών νέων σμηνών πού θά δημιουργήσουμε.
4. Αποφεύγουμε τήν ενδοανατροφή.Είναι ο μεγάλος εχθρός στήν ανατροφή τών μελισσών,αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σποραδικά.
5. Αφησε τίς μέλισσες νά σού μιλήσουν,και θά σού πούν! Ανεξάρτητα τί δρόμο έχει πάρει τό σμήνος πού κοιτάς,άφησέ το νά σού πεί πόσο καλό είναι, μήν κοιτάς μόνον άν είναι καθαρόαιμο ή τίς θεωρίες σου στό χαρτί.
6. Πρέπει νά μπορεί κανείς νά διακρίνει τήν διαφορά μεταξί τών σμηνών,καί νά ανακαλύπτει τίς ιδιομορφίες κάθε κυψέλης.
7. Δείξε ενδιαφέρον στά θετικά ακραία χαρακτηριστικά ενός σμήνους,καί προσπάθησε νά τά μεταφέρεις στίς επόμενες γενεές κατά τό δυνατόν γιά δοκιμή.
8.Χρειάζεται τουλάχιστον 100 σμήνη γιά νά είναι κανείς αρκετά βέβαιος ότι κάνει λογική πρόοδο στήν ανατροφή που προσπαθεί.
9. Είναι απαραίτητο νά κοιτάς, νά ελέγχεις,καί νά γνωρίζεις από κοντά τίς μέλισσες άν είσαι αυτός πού θά κάνει τήν επιλογή τής ανατροφής.
10. Νά μοιράζεσαι τίς προόδους καί τήν γενετική σου εμπειρία μέ άλλους μελισσοκόμους.Θά τό πάρεις πίσω μέ τόν καιρό, γιατί σάν σύνολο θά επιτευχθούν αποτελέσματα ποιό πολλά από αυτά πού θά είχες άν είσουν μόνος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: