Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑ


Δεν υπαρχει διάψευση στό ότι, η ράτσα τής μέλισσας παίζει τόν πρώτο καί σπουδαίο παράγοντα,είτε γι αυτόν που τίς έχει μέ σκοπό τήν απόλαυση είτε γιά εκείνον πού τίς δουλεύει γιά οφέλεια.Επιπλέον κάθε σχεδιασμός διαχείρησης θά εξαρτηθεί από τό είδος τής ράτσας πού θά έχουμε,ώστε γνωρίζοντας περίπου τό είδος τής μέλισσας νά είναι γιά μάς απαραίτητο καί χρήσιμο.
Ας πάρουμε γιά παράδειγμα τό είδος τής μέλισσας Buckfast,πού θεωρείται ήρεμη καί παραγωγική. Φτιάχτηκε γιά τήν περιοχή,καί προήλθε από διασταύρωση πού έκανε ο μοναχός Αdam από παλιά Ιταλική, μέ χρώμα δέρματος σκούρο,καί τήν παλιά μαύρη ιθαγενή Αγγλική ράτσα.Η αυθεντική διασταύρωση έγινε περίπου τό 1915,δηλαδή πρίν τήν επιδημία τής τραχιακής ακαρίασης,που κατέστρεψε όλα τά σμήνη τή μαύρης Αγγλικής ράτσας.Θέλω νά επισημάνω ότι,η παλιά Ιταλική ράτσα πού υπήρχε τότε,ήταν διαφορετική από αυτήν πού υπάρχει σήμερα στήν Ιταλία.Σάν χρώμα, η Buckfast μέλισσα μοιάζει περισσότερο μέ τήν τότε Ιταλική, τών Λιγκουριανών Αλπεων,αλλά ποτέ δέν προσπάθησαν νά αναπτύξουν ομοιομορφία εξωτερικών χαρακτηριστικών, διότι αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μόνον μέ κόστος στήν παραγωγικότητα.Σέ κάθε περίπτωση,πλήρη ομοιομορφία τών εξωτερικών χαρακτηριστικών ,είναι δύσκολο να βρεθεί σέ κάθε ράτσα μελισσών,λιγώτερο απ'όλες στήν Ιταλική.Σέ σύγκριση μέ τήν Ιταλική, η Buckfast μέλισσα είναι ποιό παραγωγική,περισσότερο οικονόμα,λιγώτερο επιρεπής στήν σμηνουργία,ποιό ανθεκτική στίς ασθένειες,(ειδικά στήν τραχιακή ακαρίαση),μαζεύει λιγότερη πρόπολη,κάθεται ύσηχη τό χειμώνα,(καλό ξεχειμώνιασμα),καί αναπτύσεται γρήγορα τήν εποχή πού έχει νέκταρ,καί βρίσκεται όλο τόν χρόνο σέ ετοιμότητα γιά νά επωφεληθεί κάθε ευκαιρία νεκταροέκρισης.Δέν είναι καθόλου επιθετική, πολύ ύσηχη,διαχειρήσιμη έστω καί μέ κακό καιρό.Απ'όλες τίς ιδιότητες πού μπορεί νά κουβαλάει μιά ράτσα, δέν υπάρχει σπουδαιότερο προτέρημα, από τήν αποφυγή τάσης σμηνουργίας.Ολα τά καλά χαρακτηριστικά καί άν κουβαλάει μία ράτσα μελισσών,τό φόβητρο στήν σύγχρονη μελισσοκομία,είναι η τάση τής σμηνουργίας,πού έχει σάν αποτέλεσμα μεγάλη οικονομική απώλεια.Επειδή η καθαρή Buckfast έχει πολύ μικρή τάση σμηνουργίας,δέν θά πεί ότι κάτω από ορισμένες συνθήκες δέ θα σμηνουργήσει,αυτό θα ήταν λάθος.Από τήν άλλη, υπάρχουν ράτσες καί είδη μελισσών πού προσπαθούν νά σμηνουργήσουν, ανεξαρτήτως κάθε προληπτικού μέτρου.Ορισμένες σπανίως σμηνουργούν, καί άλλες καθόλου.Δέ υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι τό πρόβλημα τής σμηνουργίας δέ είναι όπως ήταν κάποια εποχή.Η καθαρή μέλισσα Buckfast έχει νά επιδείξει μεγάλη δυνατότητα, στήν ασυνείθιστα μεγάλη συλλογή μελιού,πού βασίζεται στήν διασταύρωση τού γένους, γιά μεγαλύτερες παραγωγές.Οπως στίς περισσότερες μορφές ζωής καί ειδικά στήν μέλισσα,πολύ μεγάλες αποδόσεις παραγωγής μπορούν νά επιτευχθούν μέ τόν συνδιασμό υβριδικής δύναμης ή ετέρωσης(ανόμοιας διασταύρωσης).Χωρίς αμφιβολία, μόνον μέ διασταυρώσεις τού γένους,ο μελισσοκόμος μπορεί νά ελπίζει καί νά εξασφαλίσει απολαβές από μία καλοκατασευασμένη ράτσα.Oφείλουμε νά σεβαστούμε ορισμένες ιδιορυθμίες στά υβρίδια(ειδικά περισσότερο στήν πρώτη διασταύρωση)στήν περίπτωση τής μέλισσας,ιδιορυθμίες που δέν είναι δυνατόν,καί δέ μπορούν νά εμφανιστούν σέ άλλες μορφές ζωής.     
Πρέπει νά γίνει μία διάκριση, μεταξύ ενός υβριδίου ,καί τών γενικά μιγάδων μελισσών στήν φύση.Στήν περίπτωση τών υβριδίων καί τής αναπαραγωγής με διασταύρωση τού γένους κατόπιν μελέτης,η καταγωγή είναι πάντοτε γνωστή-κυρίως μητρικά-καί είναι καθαρής καταγωγής.Στά μελίσσια μιγάδες συμβαίνει ακριβώς τό αντίθετο.Ομολογουμένως οι μιγάδες συνήθως έχουν τή δυνατότητα νά επιβιώνουν στίς ποιό δύσκολες συνθήκες καί εποχές χωρίς καμία προσοχή από τού ιδιοκτήτες τους,αλλά γενικά,είναι αναξιόπιστα γιά όλες τίς άλλες εκτιμήσεις.Περισσότερο δέ,σέ όλους τού βαθμούς επιθετικότητας,μέ τάση σμηνουργίας εντός καί εκτός εποχής.Σποραδικά ένα σμήνος μιγάδων μελισσών μπορεί νά παράγει μία καλή ποσότητα μελιού αλλά δέν θά τό επαναλλάβει,διότι οι μιγάδες είναι παντελώς αναξιόπιστα μελίσσια,αγνώστου πατρός.....
Ενα πράγμα είναι καταφανές: ότι,Δέν υπάρχει τέλεια μέλισσα. Η επιλογή θά είναι σέ κάθε περίπτωση,η ισορροπία μιάς ομάδας χαρακτηριστικών επιθυμητών,εναντίον μιάς ομάδας χαρακτηριστικών ανεπιθύμητων,φτιάχνοντας καί ισορροπώντας τήν ιδιοσυγκρασία τής μέλισσας πού επιθυμούμε.Εμείς πρέπει νά τήν φτιάξουμε..! Τό ανθρώπινο χέρι. -

Δεν υπάρχουν σχόλια: